Bakgrund till avskaffat investeringsstöd saknas i SvD

I en artikel i Svenska Dagbladet rapporteras att investeringsstödet för byggandet av hyreslägenheter ska slopas enligt den nya budgeten. Flera röster får komma till tals men artikeln missar att redogöra för bakgrunden och kopplingen till förslaget om att införa fri hyressättning vid nyproduktion, som diskuterades livligt innan regeringen föll i juni. Vänsterpartiets vägran att acceptera regeringens bostadspolitik var en avgörande faktor för den regeringskrisen.

 

En artikel i Svenska Dagbladet tar upp att det så kallade investeringsstödet för nybyggande av hyreslägenheter som slopas i den budget som M-KD-SD presenterade nyligen och som riksdagen antog igår.

Foto: Wikipedia/Fir0002/Flagstaffotos.

I artikeln ger reportern Johan Hellekant en bra sammanfattning av hur olika röster uppfattar förändringen.

Moderaternas bostadspolitiska talesman Carl-Oskar Bohlin menar att investeringsstödet är dyrt och ineffektivt. Lägenheter som byggs med stödet hade byggt ändå och går främst till ekonomiskt starka personer som har råd och därmed inte behöver subventionerade lägenheter.

Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunalråd i Malmö anser däremot att stödet behövs för att hålla hyrorna nere och ”för att täcka behovet av bra bostäder för folk med vanliga löner”.

Artikeln skulle kunna ha gett läsaren ett bredare perspektiv om reportern även redogjort för att ett eventuellt slopande av investeringsstödet är kopplat till förslaget om att införa fri hyressättning för nyproduktion som ingick i Januariavtalet.

Utredningen, Fri hyressättning vid nyproduktion, som presenterades av regeringens utredare Kazimir Åberg i början av juni syftade till att presentera förslag på hur en friare hyressättning kan resultera i en bättre fungerande hyresmarknad.

”Förutsättningar ska ges för ett uthålligt och kontinuerligt utbud av hyreslägenheter”, skriver utredaren.

Här förs ett längre resonemang om investeringsstödets för- och nackdelar kopplat till det nuvarande systemet med presumtionshyror som infördes 2006 och som utgår från produktionskostnaderna för ett nybyggt hyreshus.

I utredningen framkommer det till exempel att det råder stora skillnader mellan antalet hyreslägenheter som byggts med investeringsstöd 2019 och utan. I allmännyttans fall byggdes 58 procent hyreslägenheter med investeringsstöd medan hus samma siffra för privata värdar uppgick till 38 procent.

Även i landet finns det stora skillnader. I Storstockholm byggdes till exempel 79 procent av hyreslägenheterna utan investeringsstöd.

I det sammanhanget skulle artikeln också ha tjänat på att nämna att förslaget om fri hyressättning resulterade i regeringskris i somras där Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dagostar gav regeringen ett ultimatum om att stoppa det för att regeringen skulle kunna sitta kvar. Något som resulterade i att förslaget drogs tillbaka. I den budget som M, KD och SD nyligen presenterat finns förslaget om fri hyressättning för nyproduktion inte med.

Martin Berg

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *