Bortglömd rapport om behov av metaller och mark vid avvecklad kärnkraft

Det råder total tystnad i medierna om en rapport från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) som visar vilka konsekvenser framtiden för vindkraft och kärnkraft får för Sveriges behov av olika kritiska metaller och för markanvändningen.

 
Medierna granskar inte elcertifikatsystemet.

En rapport från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) visar att behovet av mark och en rad olika metaller och material kan komma att öka när Sverige ska ställa om till fossilfri elproduktion fram till 2045. Problemet är att oavsett vägval så är den svenska självförsörjningsgraden av dessa metaller mycket låg, konstaterar SGU. SGU:s rapport tar dels upp tre olika scenarier för vad en eventuell kärnkraftsutbyggnad kommer att betyda för det framtida metall och materielbehovet dels vilket markanspråk som omställningen till fossilfri elproduktion kommer att innebära.

”Utbyggnaden av elförsörjningen kommer att innebära ett stort behov av de metaller och material som krävs för konstruktion och installation av fossil­fria energislag som vind-, sol- och kärnkraft oavsett vilka vägval som görs i energipolitiken”, konstaterar Roger Hamberg, statsgeolog på SGU i ett pressmeddelande. ”Det hänger ihop med utbyggnaden av vindkraft som kräver stora mängder metaller och material, samt upptar stora markarealer.”

SGU konstaterar att om kärnkraften avvecklas så kommer markanspråken att öka, men om utbyggnaden av kärnkraft istället tar fart så kommer markanspråket att minska. Samtidigt leder det senare förstås till att behovet av kärnbränsle ökar.

Trots att SGU i sin rapport visar vilka konsekvenser och utmaningar som en utbyggnad av de olika kraftslagen för med sig är de stora mediernas intresse för rapporten lika med noll. Det är endast ett antal branschmedier som tar upp nyheten.

”Hittills har jag sett några branschmedia som plockat upp den, men jag har hittills inte haft några intervjuförfrågningar. Just när det gäller rapporter där det är resultat som redaktionerna behöver sätta sig in i så brukar det komma först efter ett tag”, uppger SGU: s pressekreterare Cecilia Irefalk Lif, till NMI.

 

Martin Berg

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *