Brottsutsatt företag boven i SVT Uppsala

De senaste veckorna har Uppsalamedier rapporterat om hur det förekommit fusk inom hemtjänsten i Uppsala. Det utreds om det kan handla om organiserad brottslighet, som också involverar kommunens medarbetare. Det här har SVT inte berättat för tittarna, istället har udden riktats mot företaget Attendo.

 
SVT Uppsalas inslag om "Attendofusket"

I SVT:s rapportering om händelsen framstår det som klart att det är företaget Attendo som fuskat och lurat kommunen på pengar. I en rad inslag beskrivs olika aspekter av ”fusket inom Attendo” utan att överhuvudtaget nämna att det finns trovärdiga uppgifter som pekar mot att det i själva verket handlar om organiserad brottslighet och att det bland annat är Attendo som utsatts för brott.

SVT använder formuleringar som ”Vårdbolag anklagas för fusk” ”Attendofusket”. I en publicering (22/3) sägs att anställda på Attendo beordrats att fuska och hotats med utvisning från Sverige om de inte lydde.

Som SVT-tittare får man uppfattningen att det är företaget Attendo som genomfört fusket.

Magnus Nildén är ansvarig utgivare och redaktionschef för SVT Uppsala och han menar att det inte finns tillräckligt med belägg för att publicera uppgifter om att det finns misstankar om organiserad brottslighet.

Misstanken om att det rör sig om organiserad brottslighet som nästlat sig in även i kommunen har inte svt nämnt, varför är det så?
– Rent allmänt så avstår vi från att publicera uppgifter där vi inte har tillräcklig fakta eller ett tillräckligt bra källunderlag. Men i takt med att vi kan belägga relevanta uppgifter så publicerar vi dem, säger Magnus Nildén.

Men uppgifterna om organiserad brottslighet som nästlat sig in i kommunen utreds av kommunen självt, så hur kommer du fram till att det är en uppgift som inte kan publiceras?
– Vi får in uppgifter från olika håll, och ett normalt förfarande är att kontrollera uppgifter att de stämmer. Om vi inte är trygga med det så vore det oseriöst att publicera uppgifterna.

Lenita Granlund som är kommunens direktör för vård- och omsorgsförvaltningen sa till Sveriges Radio att kommunen tar uppgifterna om att kommunen egna tjänstemän är inblandade ”på största allvar” och att kommunen nu ska starta en egen utredning.

Magnus Nildén, ansvarig utgivare för SVT Uppsala. Foto: SVT.

– Det är en uppgift, men den anser jag behöver kontrolleras att den stämmer, menar Magnus Nildén.

Det här var ju för två veckor sedan, har ni alltså bedömt att uppgiften inte stämmer?
– Det är en pågående publicering. Att jobba seriöst tar ibland tid.

Det är väl bara att ringa till kommunen och kontrollera?
– Hur vi jobbar redaktionellt är inget som jag vill kommentera till dig, men det är väl självklart att vi kontrollerar med våra källor.

Det låter lite konstigt, både kommunen och Attendo säger att det pågår en utredningar, men det är inte bekräftade uppgifter menar du?
– Vi har noterat att uppgifterna finns. Vi behöver kontrollera dem. Det är inga konstigheter, menar Magnus Nildén.

I Uppsala Nya Tidning och Sveriges Radio P4 Uppland är bilden mer nyanserad:

”Kommunen ska nu utreda om kommunala tjänstemän kan ha varit inblandade i den misstänkta härvan kring omsorgsföretaget Attendos hemtjänstverksamhet i Uppsala….Vi fick information från Attendo häromdagen och tar det på största allvar. Nu ska vi starta en egen utredning”, säger Lenita Granlund, direktör för vård- och omsorgsförvaltningen” rapporterade Sveriges Radio P4 Uppland (17/3).

Uppsala Nya Tidning beskriver saken den 17 mars:

”Det misstänkta fusket inom Uppsalas hemtjänst som avslöjades under torsdagen tros vara organiserat. Det uppger såväl kommunen som vårdföretaget Attendo. Många omständigheter är ännu oklara men enligt Attendos kommunikationschef Andreas Koch finns misstankar om att personal inom Uppsala kommun är inblandad i upplägget.
Enligt vad UNT erfar förekommer uppgifter om att anställda i kommunen ordnat så att personer beviljats hemtjänst på felaktiga grunder. Anställda inom Attendos hemtjänst ska ha fejkat att de utfört hemtjänstuppgifter hos dessa falska vårdtagare. Attendo-anställda uppges sedan ha fått lön de inte haft rätt till och utan att utfört något arbete.”

I en uppföljande artikel (1/4) skriver UNT: ”Misstanke om fusk på kommunen stärks”

Men Sveriges Television har helt och hållet avstått från att publicera misstankarna om organiserad brottslighet, trots att händelsen omnämnts minst 18 gånger i sändningarna.

I Attendos utredning av saken, som de lokala medierna fått ta del av, framgår att företaget misstänker att både kommunen och Attendo utsatts för organiserad brottslighet och att saken är polisanmäld.  Ett nätverk av personer på Attendo, på kommunen och bland brukarna har samarbetat i bedrägeriet. Företaget har inte begått brott utan utsatts för brott, som det ser ut.

Det misstänkta fusket ska ha bestått av att två lokala chefer på Attendo samarbetat med två kommunala tjänstemän. De kommunala tjänstemännen ska ha fattat beslut om mer hemtjänst än vad som motsvarar vårdbehovet. De hemtjänstanställda ska sedan ha registrerat besök hos vårdtagare utan att utföra den vård som registrerats, för att på så sätt kunna få ut mer lön och övertidsersättning från Attendo och kommunen.

Attendo skriver:

”Sammantaget finns en tydlig risk för att biståndshandläggare hos Kommunen aktivt har bidragit till att felaktiga biståndsbeslut kommit till stånd, antingen i samråd med de personer som utnyttjat Attendos verksamhet i Område 4, eller genom att de har blivit utsatta för påtryckningar.”

Attendo menar att det finns tecken på ett organiserat samarbete mellan biståndshandläggare i kommunen, chefer och vårdpersonal på Attendo samt brukare/vårdtagare i syfte att genomföra bedrägeri:

”Den sammantagna bilden av systematiken och personkopplingarna indikerar dock att detta är en del av ett organiserat utnyttjande av verksamheten.”

Både Socialminister Lena Hallengren och socialdomokraternas partisekrreterare Tobias Baudin har spätt på brottsanklagelserna mot Attendo:

”Företag som hittar sätt att fuska till sig medel på patienter och äldres bekostnad, det är så extremt provocerande. Bra att man i Uppsala nu tar tag i detta. Vi ska återta den demokratiska kontrollen över välfärden.”, skriver Lena Hallengren.

”Skattemedel till äldreomsorgen ska gå till just äldre – inte till företag som fuskar och försämrar. Jag är övertygad om att fler kommuner kan lära av Uppsala”, menar Tobias Baudin.

 

Mats OlinInga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *