Missvisande om visstid

Av: Redaktionen | Debatt | September 29, 2014 | Inga kommentarer
I en serie inslag som går under namnet ”#unggranskning” tolkar SR statistik från SCB som skapar en bild av att andelen otrygga anställningar ökar kraftigt bland unga. I själva verket har andelen visstidsanställningar legat närmast oförändrad sedan 2005. I inslagen diskuteras också den här typen av anställningar av företrädare för fack och arbetsgivare. SR har dock missat att ta upp arbetsgivarsidans viktigaste argument i debatten, vilket ger en onyanserad bild av frågan.
> Läs artikeln

Vilseledande när medier rapporterar om gruvskatt

Av: Redaktionen | Debatt | September 18, 2014 | Inga kommentarer
Att det skulle vara ekonomiskt förmånligt att öppna gruvor i Sverige är något medier vill berätta om. Tyvärr används dock inte sällan haltande jämförelser för att visa hur förmånligt det skulle vara. Medierna utgår i dessa fall från Sveriges så kallade mineralavgift, vars syfte är att ge markägarna något tillbaka när gruvbrytning sker på deras mark. Mineralavgiften innebär att gruvbolagen betalar 2 promille av mineralernas produktionsvärde till markägaren och staten. Detta jämförs sedan med betydligt högre skattesatser i andra länder, men dessa skatter tas ut på företagens intäkter eller vinster. Det handlar alltså om vitt skilda skattebaser och innebär att jämförelserna blir missvisande.
> Läs artikeln

Varför har vi journalister?

Av: Redaktionen | Debatt | Augusti 27, 2014 | Inga kommentarer
DEBATT Varför har vi journalister? Den frågan ställde UR:s vd Erik Fichtelius i en debattartikel på Medievärlden.
> Läs artikeln

SVT-reporter dolde politisk aktivism

Av: Redaktionen | Debatt | Augusti 19, 2014 | Inga kommentarer
Uppgifter som Timbro Medieinstitut tagit fram visar att SVT-journalisten Jens Ergon i hemlighet var med och planerade och genomförde aktiviteter i förra riksdagsvalrörelsen för ”Nätverket för gemensam välfärd” som står långt ut på politikens vänsterkant. Jens Ergon spökskrev helt eller delvis en debattartikel med rubriken ”Sverige håller på att slitas sönder” som argumenterade för att stoppa privatiseringar i välfärden som sades leda till ökade ekonomiska klyftor. Nätverket för gemensam välfärd ordnade så att ett dussin kändisar skrev under artikeln som publicerades på svd.se. 
> Läs artikeln

Politisk aktivism av SVT:journalisten Jens Ergon

Av: Redaktionen | Debatt | Augusti 19, 2014 | Inga kommentarer
Sälj hela skiten! På bloggen om boken ”Sälj hela skiten – eller hur privatiseringarna raserar den gemensamma välfärden” (Ordfront 2009) beklagar han att socialdemokraterna inte gick längre på sin kongress när det gäller att stoppa privata alternativ i välfärden:
> Läs artikeln