Dagens Nyheter har fel om Realgymnasiets hästar

Dagens Nyheter har delvis backat från uppgifter att Realgymnasiet får betalt för hästskötarutbildning utan att ha hästar, men fortfarande kvarstår felaktigheter. Uppgifterna har fått stor spridning och orsakat stor skada för skolan.

 

I fredags publicerade DN två artiklar av journalisten Peter Letmark om Realgymnasiet i Trollhättan som innehöll en rad felaktigheter. DN skriver att Realgymnasiet får skolpeng för hästar de inte har. DN:s rubrik löd: ”Skola lär ut hästhållning utan hästar”. DN ger bilden av att Realgymnasiet fuskar och får betalt för något man inte levererar.

DN beskriver inte närmare orsakerna till varför Realgymnasiet valt att istället för att ha djur på skolan hyra in sig på externa stall.

”Exempelvis i nämnda Trollhättan förfogar Realgymnasiets samarbetsklubb Trollhättans Fältrittklubb över 34 hästar som kan tillgås i undervisningen. Detta kompletteras med avtal för ex. undervisning hos uppfödare, beridare och hovslagare. Därigenom kan resurserna användas så att eleverna ges en avsevärt kvalitativare utbildning än vad som annars skulle vara möjligt”, skriver Realgymnasiet i ett bemötande till DN.

Realgymnaiset menar att skolan genom att samarbeta med externa stall kan erbjuda en betydligt bättre utbildning än om man ordnat allt i egen regi. Enligt uppgift till NMI har inte heller kommunala Spånga gymnasium några egna hästar till sitt program i hästhållning utan samarbetar med Solvalla.

I DN-artikeln får Realgymnasiet komma till tals, men skolan får inte bemöta uppgiften att den skulle erbjuda djurutbildning utan att ha djur. Att allvarlig kritik ska få bemötas är en av de viktigaste reglerna i den svenska medieetiken.

DN skriver också, utan att ange källa, att skolans elever får lite praktisk undervisning.

”Här har eleverna inomhuslektioner under den största delen av sin skoltid. Någon dag i veckan får de vara ute på fältet”.

Enligt Realgymnasiet tillbringar eleverna med inriktning hästhållning nästan hälften av undervisningstiden i stallmiljö eller i samarbete med lokala ridskolor, vilket är i linje med kraven. Samarbeten som innebär en kostnad.

”Anläggningarna är noga utvalda för att svara mot de krav som Skolverket angett ska tillgodoses i utbildningen. Med devisen ”På riktigt är viktigt” menar vi att kvaliteten blir högre om momenten kan genomföras tillsammans med bransch, på skarpa anläggningar med pågående verksamhet. Dessa samarbetsavtal finansieras av skolpengen”, skriver Realgymnasiet.

I artikeln målar DN upp en bild av Realgymnasiet som en undermålig skola som inte levererar de kunskaperna som behövs för att arbeta med djur.

”Lärare och elever berättade att de besökte Skansen en dag på hösten och på våren. Men det fanns inga moment där de praktiskt arbetade med djuren”.

Skolans egna undersökningar visar att en stor andel av eleverna, 84 procent, är i sysselsättning 6 månader efter examen. Med sysselsättning menas arbete, vidarestudier eller en kombination.

DN var tvungen att införa en rättelse eftersom tidningen skrivit att Realgymnasiet har ett ”nytt” koncept där man inte har några lantbruksdjur på sina anläggningar. Men det är inget nytt koncept. Realgymnasiet har överhuvudtaget inte någon utbildning med inriktning lantbruk.

Journalisten Peter Letmark har tidigare skrivit en mycket friskolekritisk bok Svenska Skolan AB.

En av dem som ”gått på” DN:s uppgifter är Expressens ledarsida, som svalt felaktigheterna med hull och hår. DN lyckade även få skolminister Lina Axelsson Kihlblom att uttala sig kritiskt om Realgymnasiet.

”Även om jag inte längre blir särskilt förvånad, så blir jag fortfarande jätteförbannad när sådana här saker kommer fram”, säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S) till DN.

DN ändrade den ursprungliga rubriken rubriken ”Skola lär ut hästhållning utan hästar” till ”Naturbruksgymnasium utan djur – nu vill kommunen strypa skolpengen”. Men DN har inte ändrat ingressen där det fortfarande framstår som att Realgymnasiet bedriver hästutbildning utan hästar.

NMI har sökt DN för en kommentar.

Uppdatering 220615

Dagens Nyheters nyhetschef Frida Sandgren skriver i ett mail till NMI att DN inte backat från publiceringen, däremot gjort ett förtydligande angående att Realgymnasiet inte har ”lantbruksdjur”. Hon menar att rubriken inte är ändrad. Uppgifterna om elevtiden på ”framtida arbetsplatser” har DN hämtat från Realgymnasiets hemsida, enligt Frida Sandgren.

”Ni skriver att rubriken i artikeln har ändrats. Det stämmer inte. Däremot har rubriken i puffen på DN.se ändrats flera gånger, vilket inte är ovanligt.” skriver Frida Sandgren till NMI.

***

Foto Clint Patterson /Unsplash

Martin Berg

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *