De rekordhöga elpriserna i södra Sverige skylls åter på Putin

Energiminister Kashayar Farmanbar uppger åter att de höga elpriserna i södra Sverige enbart beror på Rysslands krig mot Ukraina. Att en effektkapacitet om närmare 3 500 MW tvingats lägga ned de senaste åren verkar inte spela någon roll.

 
Nedlagda kärnreaktorer: Ringhals 1 och 2

I en artikel i Dagens PS intervjuas energiminister  Kashayar Farmanbar om läget på energimarknaden, de höga elpriserna och vad vi kan förvänta oss framöver. Reportern konstaterar bland annat att Sverige just nu exporterar mest el i Europa.

Att Sverige exporterar mest av alla just nu innebär alltså att vi hjälper andra länder att spara på gasen?, frågar reportern.

Kashayar Farmanbar svarar:

”Det gör vi. I förlängningen hjälper det också oss att få lägre elpriser. De höga elpriserna är direkt beroende av att man varken vill eller kan använda rysk gas på samma sätt som man gjorde tidigare på grund av av Putins energikrig mot Europa och Rysslands invasion av Ukraina. Det är det som drar upp elpriserna, och det är det som drabbar våra sydligaste regioner i Sverige. När vi hjälper till med vår fossilfria elexport så hjälper det andra länder att spara gas till vintersäsongen, vilket också pressar priserna. Det i förlängningen är bra för oss också. Det är också väldigt bra för att det är en del av verktyget för att Europa frigör sig från ryskt energiberoende”, säger energiministern.

I artikeln nämns inte det faktum att stora mängder planerbar produktion lagts ned i södra Sverige de senaste åren. Kärnkraftsreaktorerna Oskarshamn 1 och 2, samt Ringhals 1 och 2 var alla belägna i elområde 4, och gav en effekt på nästan 3 000 MW. Öresundsverket var ett kraftverk i Malmö med en produktionskapacitet på 440 MW.

Alla dessa anläggningar har avvecklats mellan 2015 och 2021 på grund av dålig lönsamhet där inte minst effektskatten på kärnkraft spelade en stor roll.

En större andel tillgänglig effekt i södra Sverige hade inneburit lägre elpriser. Det visar till exempel en rapport från Energiforsk som uppskattar att elpriserna hade varit mellan 30 och 50 procent lägre om Ringhals 1 och Ringhals fortfarande varit i drift.

Christian Holz, ägare och elmarknadsanalytiker på konsultbolaget Merlin & Metis, menar också att priserna i södra Sverige hade varit lägre med mer produktionskapacitet på plats.

– Det hade både tillfört elproduktion med låg marginalkostnad och förmodligen möjliggjort för Svenska kraftnät att tillgängliggöra mer kabelkapacitet från norra Sverige till södra Sverige.

Det är så klart riktigt att de strypta gasflödena resulterat i rekordhöga elpriser som i sin tur ”smittar” av sig på södra Sverige. Idag rapporterar till exempel tidningen Dagens Industri om att ett prisrekord slogs i södra Sverige i förra veckan.

”Det var i elprisområde SE4, som omfattar södra Sverige, som dygnsmedelpriset på torsdagen den 12 augusti nådde 106,3 euro per megawattimme, MWh. Priset är 5 euro/MWh högre än det tidigare rekordet som sattes i februari 2012, uppger Sweco”.

Orsaken är framförallt de höga priser på utsläppsrätter, naturgas och kol, uppger Dagens Industri.

Martin Berg

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *