”Det politiska spelet” sår tvivel om bilden av elsystemets dåliga skick

När SR-podden Det politiska spelet ägnar en halvtimme åt energipolitiken får lyssnarna bilden av att krisen i elsystemet är överdriven. Att vi behöver mer planerbar elproduktion nämns inte alls. SR:s Tomas Ramberg vänder sig mot NMI:s kritik.

 

Det senaste avsnittet av SR-podden Det politiska spelet (15/12) handlar om energipolitiken. ”Elfrågan fortsätter att dominera politiken den här exceptionellt dyra veckan när elpriserna slagit i taket”, inleder samtalsledaren Parisa Höglund. ”Hur stor huvudverk är den här energifrågan för regeringen?”, frågar hon de politiska kommentatorerna Tomas Ramberg och Fredrik Furtenbach.

Sedan följer en halvtimmes samtal som framför allt ger en bild av att saken handlar om ett val mellan vindkraft och kärnkraft.

Tomas Ramberg: ”Nu efter valet är det väl egentligen inte kärnkraftsfrågan som är den omstridda utan det är ju regeringens politik kring vindkraften.”

”Kärnkraften är en symbolfråga” säger Fredrik Furtenbach.

Det som aldrig nämns är det verkliga problemet: att ett stabilt och leveranssäkert svenskt elsystem behöver mer planerbar elproduktion. Vill man inte ha kärnkraft så är frågan vilken planerbar elproduktion man förordar. Men det är inte möjligt att avstå från utbyggnad av planerbar elproduktion. Ytterligare utbyggnad av vindkraft är beroende av det finns ökade planerbara resurser att ta till.

Detta har bland annat den ansvariga myndigheten Svenska kraftnät slagit fast många gånger, men det verkar Sveriges Radios politiska reportrar ha missat, eller valt att glömma.

Tomas Ramberg vänder sig mot denna slutsats: ”Ni ger inte ett korrekt referat av vad jag säger i podden. Den som orkar lyssna hör att jag visst tar upp frågorna om planerbarhet hos kärnkraft, vindkraft och vattenkraft.” skriver han till NMI.

Behovet av planerbar elproduktion är något som också slås fast i Tidöavtalet:

”Förutsättningar för planerbara fossilfria kraftslag ska förbättras för att öka produktionen av ren el.”, sägs i den inledande målparagrafen i Tidöavtalets energidel.

Sveriges Radio-journalisterna har uppenbarligen läst Tidöavtalet, men väljer att inte återge detta övergripande mål för lyssnarna.

I stället ger Det politiska spelet bilden av att det handlar om politisk taktik, ett så kallat ”blame game” och ett möjligt val mellan vindkraft och kärnkraft.

Ett uttalande från energiminister Ebba Busch återges och ifrågasätts: ”Vi har en situation där Sverige nedmonterat sitt elsystem.” säger hon.

Tomas Ramberg kommenterar Buch-uttalandet och spelar ner allvaret i situationen:

”Det här med att elsystemet är nedmonterat, vad betyder det? Då får man ju först se att det inte produceras någon el längre. Det produceras väl så mycket el som det gjordes tidigare.” Han resonerar om att nedlagd kärnkraftsel ersatts av vindkraftsel, utan att beröra just frågan om systemets funktion. Kanske för att han inte förstår systemaspekterna.

Parisa Höglund nämner nedmonteringen av elsystemet igen, men Ramberg är snabb att ifrågasätta frågan. ”Vems fel är det att det är så här”, frågar Höglund. ”Om det nu är ett fel. Det behöver man ju inte ta ställning för.”, flikar Ramberg in.

”Hur mycket är det socialdemokraternas fel att den (kärnkraften) inte är mer utbyggd?”, fortsätter Höglund och Ramberg ifrågasätter ännu en gång frågeställningen: ”Om det är ett fel. Det finns faktiskt människor som tycker att kärnkraft är dåligt också.”, säger Ramberg.

Den lyssnare som spenderat en dryg halvtimme med Det politiska spelet om energipolitiken har knappast blivit klokare, snarare tvärt om, är NMI:s slutsats.

Tomas Ramberg menar att opartiskheten kräver att även kritik mot kärnkraft lyfts fram: ”Varför kritiserar ni mig för att jag vårdar SR:s opartiskhet genom att påpeka att det finns olika åsikter om kärnkraft? Vill ni ha ett public service som ensidigt propagerar för kärnkraft?”, skriver han.

**

NMI har tidigare visat hur Tomas Ramberg på ett missvisande sätt beskrivit relationen mellan kärnkraft och vindkraft: https://naringslivets-medieinstitut.se/sr-fel-ute-om-teknisk-kapplopning-mellan-vindkraft-och-karnkraft/

 

Mats OlinInga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *