DN fokuserar på person istället för sak – trots chefredaktörens löfte om fokus på kunskap

DN publicerade kritik mot energiexperten Staffan Qvist och hans rapport om kraftsystemet, men underlät att ta med Qvists egna kommentarer. I stället ges bilden av att han inte vill svara på frågor.

 
DN fokuserar inte på sakfrågan.

I lördags publicerade DN en artikel om att regeringen menar att Sverige behöver tio nya kärnkraftsreaktorer fram till år 2045. I artikeln har reportrarna Andreas Lindberg och Julia Caesar intervjuat forskare som anser att regeringens slutsats bygger på en otillräcklig analys.

När DN frågat regeringen om varför den vill bygga just tio reaktorer har man hänvisat till en rapport framtagen av Staffan Qvist på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Qvist är teknologie doktor inom kärnkraftsteknik och författare till boken Klimatnyckeln. Rapportens slutsats är att Sverige behöver både ny kärnkraft, utbyggd vind- och vattenkraft för att möta den framtida fördubblingen av efterfrågan på el.

DN avfärdar dock både rapporten och Staffan Qvist med att branschorganisationen Svensk Vindenergi, organisationen 100 % förnybart och Naturskyddsföreningen ”riktat kritik mot att flera inblandade har tydliga kärnkraftskopplingar och att analysen skulle vara partisk”.

Bild

Rekommendationer från Qvist-studien.

X (fd Twitter) uppger Staffan Qvist att DN kontaktat honom, men endast velat ha kommentarer kring den kritik som framförts av de här organisationerna, och varit ointresserad av diskussionen om sakinnehållet.

”Då DN valde att inte publicera våra inskickade kommentarer om vad studien faktiskt kom fram till, ens i form av huvudsakliga rekommendationer, så får jag lov att lägga upp det här istället.” skriver han.

”Istället för att fråga oss om studien ifråga så väljer DN att upprepa redan bemötta 3 år gamla anklagelser om jäv från ett gäng lobbyister, samt låta @filipjohnsson5 förklara resultat i egen modellering.”

Qvist lyfter också fram den kompetensbredd som finns bakom den rapport som han varit projektledare för:

”Scenario-analysen inom Kraftsamling Elförsörjning är ett arbete över flera år av 14 personer med bidrag 50 experter inom industrin och från forskare vid sex olika universitet. Den utgör idag den mest omfattande studien av sitt slag.” skriver Staffan Qvist.

DN lyfter fram en rapport som Filip Johnsson, professor i energiteknik, och Lisa Göransson, docent i energiteknik, nyligen presenterat på DN debatt. Den landar bland annat i att det är möjligt att klara den kraftigt ökande efterfrågan på el utan ny kärnkraft.

Att Johnssons och Göranssons studie fått tung kritik, denna gång när det gäller rapportens innehåll, nämner dock inte DN. Carl Berglöf på Energiföretagen har till exempel kritiserat den för att inte ta hänsyn till elsystemets driftsäkerhet.

”Det är en mycket förenklad bild av hur elsystemet faktiskt fungerar. Om man även skulle beakta hantering av överföringskapaciteter (pga driftsäkerhet), spänningshållning samt systemskydd och systemåterställning skulle slutsatsen bli något helt annat. Det finns väsentliga skäl till att Svenska kraftnät upphandlar planerbar elproduktion och förbereder beredskapsdrift (Öresundsverket), men sådana aspekter har inte beaktats i studien”.

Samma dag som artikeln publicerades skrev DN:s chefredaktör Peter Wolodarski en krönika om faran att ”reducera allt till en debatt.”

 ”Det är en medial sjuka i vår tid av massiv desinformation, som Trump­åren och sociala medier bidragit till, att reducera allt till en ”debatt”. Mediers uppgift är inte bara att ”guida” eller ”balansera” mellan olika inlägg. Det är att fungera som organ för kunskap, så att medborgaren lättare kan verka i demokratin.”, skriver Wolodarski.

Man kan konstatera att DN inte själv lever upp till de fina orden när man inte redogör för diskussionen om sakinnehållet i de nämnda rapporterna och istället fokuserar på debatten om debattörerna.

NMI har sökt DN och reportern Andreas Lindberg för en kommentar.

Martin Berg

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *