DN-granskning av digitala vårdgivare – konkurrerande verksamhet står för kritiken

I Dagens Nyheter i måndags kritiseras den digitala vården. DN förhåller sig okritiskt till att en huvudkälla är konkurrent till de utpekade företagen.

 

I Dagens Nyheters artikel ”Nätläkarnas förskrivning av läkemedel oroar psykiatriker” av journalisten Anna Bratt konstateras att det är de digitala vårdgivarna som ligger bakom de senaste årens ökning av digitala förskrivningar av ett antal läkemedel i Stockholm i åldersgruppen 20-39 år.

Framförallt antidepressiva men också ADHD-mediciner och antibiotika.Artikeln ger stort utrymme åt kritiska röster som anser att det finns problem med utvecklingen. Mest plats i artikeln får Mats Ek, överläkare vid psykiatrivårdgivaren WeMind och ordförande i Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för psykisk hälsa.

”Jag blir bekymrad när jag ser hur de här läkemedlen skrivs ut vid digitala vårdbesök, utan att läkaren träffar patienten. Det är en oroande utveckling”, säger han till DN.

I artikeln framkommer det inte att WeMind är specialiserade på psykisk ohälsa samt att företaget också bedriver digital vård. På sin hemsida skriver WeMind att man är en koncern som förutom öppenvårdspsykiatri även bedriver verksamhet inom digital psykiatri.

Våren 2020 genomförde till WeMind en undersökning där man konstaterar att åtta av tio av förtagets anställda vill fortsätta med digitala vårdbesök efter corona och att 86 procent av de tillfrågade svarade att det finns fall då videomöten är bättre än fysiska möten. I detta fall är kan man fråga sig hur DN förhåller sig till sin källa.

Den statistik som DN bygger sin granskning på visar att det främst är personer mellan 20 och 35 som hämtar ut läkemedel via de digitala vårdgivarna och att den utvecklingen accelererat de senaste fem åren – särskilt under coronaåret 2020. Att det främst är yngre personer som använder sig av de digitala vårdgivarnas tjänster och att antalen växer kan inte anses vara särskilt förvånande. Särskilt inte under 2020, men DN väljer att inte resonera vidare kring detta.

Mats Ek får även utrymme att ge sin personliga uppfattning i artikeln. Han ”misstänker” att patienter ofta vänder sig till en digital vårdgivare eftersom den ordinarie vårdgivaren vill minska medicineringen av ångestdämpande medicin. Samt att det ”ibland kan vara bra” att vänta några dagar eftersom problemen kan gå över och patienten kan må bättre. DN väljer att inte fråga närmare om vad den misstanken och oron baseras på.

De digitala vårdgivare som NMI talat med uppger att DN inte redovisat all information om företagens rutiner som man försett tidningen med. Till exempel att de som alla andra vårdgivare måste följa Socialstyrelsens rekommendationer.

DN:s journalist Anna Bratt skriver i ett mail till NMI att det stämmer att WeMind har digitala vårdbesök och att de använder digitala vårdbesök som ett komplement för patienter som redan har en vårdkontakt med dem, men att de kräver att patienter ska kunna komma på fysiska besök för att få vara patient hos dem.

Martin Berg

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *