DN:s granskning av skogsindustrin

Dagens Nyheter har i ett femtiotal artiklar ”granskat skogsindustrin”. NMI konstaterar i sin genomgång att DN:s rapportering, trots att den är omfattande, bortser från perspektiv som behövs för en helhetsförståelse av skogens roll i samhället. DN-journalisten svarar på en del av kritiken.

 
DN skogen

Konsekvent problematiserar DN skogsbrukets inverkan på miljön, men bortser från att problematisera den balans som måste uppnås mellan miljöintressen, äganderättsintressen och samhällsekonomi. Aldrig undersöker DN hur äganderätten och samhällsekonomiska värden hotas av inskränkningar av skogsbruket. Dessutom förekommer missvisande uppgifter som exempelvis att skogen äldre än 160 år minskar i Sverige, och att svensk skog i rask takt omvaldas till ”plantager”.

Ta del av rapporten här.

Pamina Falck

Mediegranskare Näringslivets medieinstitut

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *