Ekoredaktionen bortser från egna kvalitetskrav

Undersökningen som inslaget baserades på följer inte SR:s egna krav på kvalitet, och reportern Anette Holmqvist skyller på att hon är ny på Ekot. Hade de äldreboenden som i våras drabbades hårt av coronasmittan färre anställda och fler timvikarier än boenden som klarade sig bättre?

 
Foto Jonathan Borba på Unsplash

Påståendet baseras på en enkätundersökning bland vårdanställda som publiceras av LO-förbundet Kommunal. Frågan är dock vilka slutsatser det går att dra utifrån enkätsvaren – och om undersökningen klarar de kvalitetskrav som ställs i Ekoredaktionens egen policy för enkäter och opinionsundersökningar.

Enligt policyn ska Ekot bland annat regelmässigt redovisa svarsfrekvensen. Det gjordes inte i detta fall. Av Kommunals PM framgår att svarsfrekvensen var låg, knappt 23 procent. I Ekots policy sägs också att en svarsfrekvens under 50 procent ska ses som en varningssignal.

Där framgår även att kvaliteten i undersökningar med låg svarsfrekvens kan ”hjälpas upp” om det finns en bortfallsanalys. I den aktuella undersökningen är bortfallsanalysen mycket kortfattad: ”Det finns inte något som indikerar att bortfallsgruppen skiljer sig från de som har svarat.” Man kan undra om en sådan analys hjälper upp undersökningens kvalitet.

I Ekots policy uppmanas medarbetarna att vara extra försiktiga när det gäller ”hemsnickrade” undersökningar som görs av exempelvis fackförbund.

En annan punkt i Ekots policy är att enkätfrågorna ska vara neutrala och vettigt ställda: ”Bra att fundera över är också om de handlar om något som de intervjuade rimligen vet något om.”

I undersökningen från Kommunal förekommer frågor som ”Hur tror du att smittan kom in till boendet?” och ”Misstänker du att någon eller några i personalen har blivit smittade under arbetstid?” De förefaller mycket svåra att svara på och kan knappast ligga till grund för någon trovärdig analys.

Anette Holmqvist säger till NMI att hon är ny på Ekot och arbetar som vikarie, och att hon inte vet exakt vad som gäller. Hon återkommer och säger att Ekot inte vill kommentera undersökningen.

***

Uppdaterad 201120 12.45
Uppdaterad 201123 08.30

Mats OlinInga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *