Elsystemet som politiskt spel i Dagens Nyheter  

Det politiska spelet om kärnkraften görs till en huvudpoäng men Dagens Nyheter glömmer det väsentligaste: elsystemet är ett mycket komplext tekniskt system där fysiska realiteter styr vad som är möjligt och vad som skapar problem.

 
Från dn.se.

I en stor artikel i Dagens Nyheter av Hans Olsson och Hans Rosén görs ett försök att beskriva ” Vems fel var det att svenska reaktorer har stängts?” Utgångspunkten är ett problemtyngt elsystem med ”skenande elpriser” som riskerar att knäcka både hushåll och företag. Det politiska spelet om kärnkraften görs till en huvudpoäng där DN-journalisterna driver tesen att det var ”en perfekt storm” som ledde till nedläggningarna av reaktorer, där politiska och ekonomiska och säkerhetsmässiga faktorer samverkade.

Men Dagens Nyheter glömmer det väsentligaste: elsystemet är ett mycket komplext tekniskt system där fysiska realiteter styr vad som är möjligt och vad som skapar problem. Sant är att många politiska beslut under åren bortsett från detta faktum, och det gäller även i hög grad den mediala beskrivningen av energifrågorna.

Redan innan några beslut om nedläggning av reaktorer i Oskarshamn och Ringhals hade fattats, varnade Svenska kraftnät för att nedläggning av kärnkraft skulle skapa effektbrist i södra Sverige. Sedan dess har varningarna duggat tätt och diskussionen om det här och andra tekniska problem i elsystemet tilltagit. Men i Dagens Nyheter ges alltså fortfarande en bild av elfrågorna som saknar systemaspekterna.

Så sent som i december 2022 presenterade regeringen myndighetsuppdrag för att adressera frågorna om försörjningstrygghet och ett leveranssäkert elsystem. I uppdraget till Svenska kraftnät sägs bland annat: ”Som ett led i att säkerställa driftsäkerhet, tillräcklig mängd el och överföringskapacitet på kort och lång sikt kartlägga hur elproduktion utifrån kraftslag bidrar och samverkar till att för att skapa en trygg elförsörjning.”

Men det har Dagens Nyheter valt att inte berätta om, inte i den aktuella artikeln och inte någon annan stans heller. Dagens Nyheters läsare har inte fått hela bilden, och de har inte fått ta del av en av de viktigaste nyheterna om elsystemet. Förhållningssättet är uppenbarligen fortfarande att elsystemet kan styras som ett politiskt spel.Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *