Falnat medialt intresse för omdebatterad klimatrapport

När regeringen utsåg ekonomiprofessorn John Hassler att ta fram förslag till en ny svensk klimatstrategi väckte det stor uppmärksamhet och många negativa reaktioner. Efter presentationen av rapporten har det mediala intresset minskat och är nu ganska litet. Däremot har intresset från det övriga samhället varit överväldigande, berättar John Hassler.

 
Utredaren John Hassler och Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari träffar journalister i Rosenbad.

När professor John Hasslers klimatrapport till regeringen presenterades försvann mycket av kritiken i medierna. Mediernas intresse för frågan, som tidigare varit stort, verkar ha minskat.  Det syns vid sökningar och bekräftas av John Hassler. 

Det här är ett exempel på när medier i förväg spekulerar om vad som kommer att hända, för att sedan tappa intresse när det händer och det visar sig att det inte ligger i linje med de tidigare spekulationerna.

Har då John Hassler ändrat sig när det gäller behovet av klimatpolitik? Nej, det handlar snarare om att hantera effekterna av EU-politiken, menar han. 

– Vi vill inte ha några gula västar i Sverige. Det är därför det krävs politiska åtgärder för att hantera effekterna av EU:s klimatpolitik så att de blir acceptabla för alla. Min rapport fokuserar på den typen av åtgärder. Min uppfattning att EU:s nya klimatpolitiska styrinstrument i huvudsak hanterar utsläppen av koldioxid står jag fast vid, säger John Hassler.

När regeringen den 30 juni utsåg ekonomiprofessorn John Hassler att ta fram förslag till en ny svensk klimatstrategi väckte det stor uppmärksamhet och många negativa reaktioner. Och innan hans rapport presenterades utsattes Hassler för hård kritik baserad på vad den antogs skulle komma att innehålla.  

Men när Hasslers förslag för klimatomställningen väl presenterats falnade intresset från medierna. Hassler uppfattades från början som företrädare för en linje som sade att det egentligen inte behövs någon klimatpolitik utöver handel med ett allt mindre antal utsläppsrätter av den typ som nu successivt införs på EU-nivå. Så här sade han i Tidningen Näringslivet den 22 februari i år:   

“Min slutsats är att nu kommer EU fixa det här. Nu kommer EU strypa koldioxidutsläppen på en nivå som är ambitiös och i linje med Parisavtalet. Nu behöver vi inte diskutera det mer. Det betyder också att många saker som görs idag har blivit meningslösa: att företag och kommuner har utsläppsbudgetar, att pensionsfonder och andra räknar ut sina koldioxidavtryck, att vi inför egna regler för att minska koldioxidutsläppen i Sverige. Allt det där är meningslöst. Det är fixat nu. Nu är det andra saker vi måste göra.   

John Hassler menar även att EU:s nya klimatpolitik gör det svenska transportmålet 2030 överspelat, det vill säga det mål som klimatministern Romina Pourmokhtari pressats kring på hemmaplan. Det hjälper inte klimatet ett dugg nu när EU är på väg att införa ett europeiskt tak. Samma sak med de svenska bensin- och koldioxidskatterna.”  

Föreställningen hängde kvar och bara dagen innan han presenterade sin rapport påstod Nättidningen Altinget att Hasslers rapport rekommenderade att alla klimatmål skulle “slopas”.  Andra talade om en “klimatmålsmassaker”.   

Men när rapporten presenterades den 18 oktober kom de allra flesta farhågor eller förhoppningar på skam.  Den innehåller en stor mängd förslag på just klimatpolitik och Hassler skriver: 

“Det är en grov missuppfattning att en ordnad omställning till klimatpolitik bara kräver en skatt på utsläpp…”.  

(—)  

… det [kommer] att behövas en bred politik där olika delar av politiken har distinkta syften…”.  

Betyder det att John Hassler har gjort en dramatisk omsvängning i sina uppfattningar?  Han menar att det inte är så. 

– Det handlar egentligen om två saker. Det jag kallar politikområde ett är den politik som krävs för att minska utsläppen av växthusgaser. Där kommer EU:s politik att göra jobbet även om utsläppen inom den icke handlade sektorn (ESR) kräver ett nationellt styrinstrument. Där har jag föreslagit ett nationellt utsläppshandelssystem. På det området har jag inte ändrat mig.   

– Men stora delar av mina förslag handlar om det jag kallar politikområde två. Det är politik som krävs för att göra omställningen till ett klimatneutralt samhälle socialt- och ekonomiskt hanterbar. Vi vill slippa gula västar i Sverige. Omställningen måste vara acceptabel och för det har jag föreslagit en rad åtgärder. Det är allt från industripolitik, elförsörjning och laddinfrastruktur till transportstöd för hushåll på landsbygden.  

Tonläget har förändrats, menar Hassler. Innan rapporten presenterats sade dåvarande Mp-språkröret Per Bolund att Hassler var ett alibi för regeringen. När rapporten väl kommit ut talade Bolund i stället om “en käftsmäll åt regeringen”.   

– Rapporten har nog även bidragit till att SD ställt sig bakom regeringens klimatpolitik. Deras kritik har varit att Sverige haft för långtgående åtaganden utanför systemet med utsläppsrättigheter. Nu har SD insett att dessa åtaganden inte längre spelar någon större roll. De har förstått att det är kört nu. EU:s styrmedel gäller oavsett vad vi beslutar i Sverige.

Efter presentationen av rapporten har det mediala intresset minskat och är nu ganska litet. Däremot har intresset från det övriga samhället varit överväldigande.  

– Jag är inbjuden att tala flera gånger i veckan, allt från olika föreningar till storföretag har hört av sig och är intresserade, berättar Johan Hassler.

Magnus Nilsson

NMI:s skribent

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *