Fel om kryphål för friskolor

Dagens Nyheters senaste artiklar om friskolor, som enligt tidningen tjänar miljoner på att utnyttja ett kryphål i lagen och som agerar omoraliskt, är missvisande och publiceringarna bryter mot pressetiska regler.

 

I söndags publicerade Dagens Nyheter två artiklar med rubrikerna ”Fristående skolor tjänar miljoner på kryphål i lagen” respektive ”Omoraliskt mot skattebetalarna och eleverna”. Det ska enligt DN gå till så att skolor stoppar in billiga utbildningar i gymnasieprogram som egentligen ska vara dyra. Därmed får skolorna mer ersättning än de borde ha, enligt DN.

En av de skolor som pekas ut i artiklarna är Realgymnasiet.

– Vi har sedan sju år en utbildning som nu heter ”äventyrsturism” och Skolverket har bestämt att de kurser vi vill ge tillhör programmet Naturbruk med inriktningen Skog, säger Jan Vikström som grundat Realgymnasiet. Det finns ingen möjlighet för oss att komma undan de reglerna när vi erbjuder dessa kurser. Vi har under flera år sagt till Skolverket att den här utbildningen borde blir en egen inriktning inom Naturbruksutbildningen, med en adekvat ersättning.

Att systemet fungerar på detta vis är något som bekräftas av Skolverket[i]. DN:s uppgifter att Realgymnasiet skulle ha utnyttjat ett kryphål i lagen för att få mer pengar är felaktigt.

När TMI kontaktar DN-journalisten Mikael Delin verkar uppgifterna från Realgymnasiet om att de inte kan välja vilket program deras utbildning ska tillhöra komma som en nyhet. Men Realgymnasiet påpekade detta sakfel för DN-journalisten Mikael Delin redan samma dag som artiklarna publicerades. Trots det har uppgifterna ännu inte rättats, vilket är ett krav i de pressetiska reglerna. Mikael Delin menar att det framgår i artikeln att Realgymnasiet inte gör något som bryter mot reglerna. Rubriken som slår fast att skolorna utnyttjar ett ”kryphål” vill han inte ta ansvar för, utan hänvisar till nyhetschefen.

I DN-artiklarna riktas hård kritik mot Realgymnasiet och man kan tycka det vore självklart att då erbjuda den kritiserade att bemöta. Men det har DN inte gjort.

Fick du möjlighet att bemöta den kritik som riktas mot Realgymnasiet, till exempel anklagelsen om omoral, eller att ni skulle utnyttjat ett kryphål?
– 
Nej, reportern frågade om ersättningen och om inte den är väldigt hög. Det svarade jag på, men jag fick aldrig veta att vårt agerande skulle ifrågasättas och att vi beskylls för att utnyttja systemet på ett omoraliskt sätt, säger Jan Vikström.

I en av artiklarna gör DN-journalisten Mikael Delin en jämförelse mellan naturbruksprogrammet med inriktning skog och turismprogrammet, och menar att Realgymnasiet skulle få 13 istället för 30 miljoner kronor i ersättning om eleverna istället gått turismprogrammet. Jämförelsen är helt irrelevant, menar Jan Vikström, eftersom det är helt olika utbildningar med helt olika kostnadsnivåer.

Man får ju en bild av att de trixar med regelverket för att komma åt pengar. De blir anklagade för att agera omoraliskt, men har de fått bemöta detta?
– 
Det är beklagligt om Jan Vikström känt sig uthängd. Men han har fått bemöta kritiken och han har godkänt citaten, säger Mikael Delin.

En relevant uppgift är Friskolornas riksförbund under flera år påpekat för Skolverket och politiker att ersättningarna inte är rimligt utformade, och att det är orimligt att utbildningar som har helt olika kostnadsbild får samma ersättning. Detta har DN valt att inte belysa.

Flera andra medier har refererat till DN:s artiklar i egna publiceringar, och därmed har felaktigheterna förts vidare. Dessutom har artiklarna fått regeringen att agera.

Frågan är hur denna publicering stämmer överens med DN:s kvalitetslöfte till läsarna: ”Den som läser Dagens Nyheter får veta mer än andra. Vi berättar inte bara vad som hänt utan går ett steg längre och beskriver varför. Vi försöker alltid komma så nära sanningen som möjligt, prövar teorier, ger utrymme för motargument.

MATS OLIN

[i] Skolverket bestämmer vilka kurser som ett visst gymnasieprogram får innehålla och utifrån de reglerna kan skolorna utforma sina program. Kurser som ingår i utbildningen Äventyrsturism finns bara i programmet Naturbruk med inriktningen Skog. Realgymnasiet har haft denna utbildning sedan 2008 och när nya gymnasieskolan kom 2011 anvisades enligt Realgymnasiet utbildningen till inriktningen skog av Skolinspektionen och godkändes. Om en skola bryter mot reglerna kan det blir ett fall för Skolinspektionen.

Mats OlinInga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *