Felaktig bild av forskning om äldreomsorg i SVT

Ibland kan det vara väldigt informativt att kontrollera mediers källmaterial. Som i går när Svt Östnytt rapporterade att en forskare dömer ut privat äldreomsorg. I inslaget där forskaren Marta Szebeheley intervjuas sägs bland annat: ”Det finns fler områden där framförallt de stora privata bolagen inte lever upp till de äldres kvalitetskrav.” ”Argumentet för valfrihet att den får sämre verksamheter att försvinna när de gamla röstar med fötterna fungerar inte här.” ”Forskarrapportens slutsats är att marknadslösningar inte fungerar inom äldreomsorg.”

 
SVT Östnytt om äldreomsorg

 

Inslaget refererar till en forskningsrapport där Marta Szebeheley medverkar. Det märkliga är att det Marta Szebeheley skriver i sin rapport snarare är att det inte finns särskilt mycket forskningsstöd som talar vare sig för eller emot valfrihet och konkurrens inom den svenska äldreomsorgen.

Under avsnittet ”Konsekvenser av marknadslösningar” (sidan 277) menar forskarna att det inte finns tydliga belägg för att introduktionen av konkurrens och valfrihet lett till kostnadsbesparingar eller kvalitetsförbättringar. Men de påstår inte heller att mostasen är belagd, att det skulle finnas stöd för att det skulle blivit sämre. De skriver att några studier visat på något högre kvalitet och några som pekar i motsatt riktning.  Och forskarna konstaterar – inte så förvånande – att det behövs mer forskning.

Hur kunde det bli så här? Antingen har forskaren tyckt till utan att ha någon forskning som belägger hennes tankar, eller så har svt framställt hennes forskning på ett minst sagt tveksamt sätt. Och svt har i detta fall inte tagit in synpunkter från någon ytterligare expertkälla.

TMI ringde upp reportern Åke Lindgren på Svt Östnytt för en kommentar.
– Jag måste kunna godta vad en professor säger. Det är inte möjligt för mig, eller ens min uppgift, att faktagranska forskningen eller att säga emot. Möjligtvis handlade det om hennes privata slutsatser, men alla akademiker har en frihet att dra en egen slutsats, säger Åke Lindgren.

Åke Lindgren menar att det i forskningsrapporten finns stöd för att marknadslösningar inte fungerar och att forskarna pekar på problematiken med valfrihet för äldre personer.

Frågan om vilken kunskap som egentligen finns kring effekterna av valfrihet och konkurrens är intressant. Här är några exempel:

Socialstyrelsens genomgång av kvalitetsskillnader mellan kommunal och privat äldreomsorg visade ”ingen entydig bild av några stora kvalitetsskillnader” men trots allt vissa.  Exempelvis att privata utförare var tydligt bättre på viktiga kvalitetsindikatorer som riskbedömningar av fall, trycksår och undernäring. Man kan särskilt notera (sidan 52) att det i Stockholms stad – som har den kanske mest konkurrensutsatta äldreomsorgen i landet – finns en statistisk säkerställd skillnad när det gäller brukarnas nöjdhet till de privata utförarnas fördel.

En studie från Handelshögskolan i Umeå visade att äldre lever längre samtidigt som kostnaderna minskar i kommuner som har konkurrensutsatt äldreomsorgen. ”The results indicate that procurement significantly increases non-contractible quality as measured by survival rate, reduces the cost per resident but does not affect subjectively perceived quality.”

En rapport från Statskontoret  visade att de äldre har blivit mer nöjda över tid med hemtjänsten i kommuner som har ett valfrihetssystem enligt LOV. ”Brukarna är, enligt mätningar med index över kundnöjdhet, mer nöjda över tid med hemtjänsten i kommuner som tillämpar LOV än i övriga kommuner. Detta kan tolkas som att hemtjänstens kvalitet ökat i dessa kommuner. Det kan också vara ett uttryck för att brukarna uppskattar själva möjligheten att välja utförare.

MATS OLIN

BILD: Inslaget från SVT Östnytt i går. Foto: TMIInga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *