Fördubblat elunderskott ointressant för nyhetsmedier

Sverige löper allt större risk för frånkoppling i elnätet de kommande åren, meddelar Svenska kraftnät. Beroendet av import ökar, men kommer inom några år inte att räcka för att täcka underskottet. Att Svenska Kraftnät visar detta borde vara förstasidesnyhet. Men varken Dagens Nyheter, Sveriges Television eller Sveriges Radio rapporterar.  

 
Svenska kraftnät förutspår en dramatisk försämring av effektbalansen och därmed höjd risk för frånkoppling. SVT, SR och DN är ointresserade.

Svenska kraftnät har figurerat i en rad nyheter den senaste veckan. Det har handlat om att Öresundsverket i Malmö ska räddas, om hur dammsäkerheten ser ut i Sverige och det har handlat om att elen inte kommer att räcka till för industrisatsningarna i norra Sverige. Men den kanske mest alarmerande nyheten har gått nästan spårlöst förbi.

Den 1 juni presenterades Svenska Kraftnäts Kraftbalansrapport som beskriver effektbalansen, det vill säga relationen mellan Sveriges behov och tillgång på el under den så kallade topplasttimmen under året. Den här rapporten kommer en gång per år, och i år är läget långt värre än i förra årets rapport. Det förväntade underskottet på tre års sikt har i det närmaste fördubblats jämfört med i förra årets rapport. Det underskott av effekt som förväntas vintern 2026-2027 är nu större än effekten från alla Sveriges kärnkraftverk. Detta gäller under en normalvinter. Blir det kallare kan underskottet öka.

Sveriges elsystem var nära frånkoppling i vintras. Höga priser, information om elsparåtgärder och lite mildare väder räddade situationen. Kommande vinter förväntas bli bättre, men enligt Svenska kraftnät hänger inte utbyggnaden av elproduktionen med. Inom ett par år kan situationen vara akut och viktiga miljöinvesteringar hotas.  

“Tillförseln av ny elkraftsproduktion i det svenska elsystemet håller inte jämn takt med den pågående elektrifieringen och därmed den ökade elförbrukningen. På några års sikt innebär det att den negativa effektbalansen, när det är som kallast, inte kan tillgodoses av elimport. För att undvika risk att effektbristen måste hanteras genom manuell lastfrånkoppling, krävs att åtgärder vidtas”, skriver Svenska Kraftnät i sitt pressmeddelande. 

Slutsatsen är entydig. Utbyggnaden av den svenska elproduktionen hänger helt enkelt inte med. Möjligheterna till import är inte heller garanterade. Det beror på situationen för våra grannländer. 

Detta är en stor nyhet om än inte en total överraskning. 

Ändå har det mediala intresset varit svalt. Den enda nyhetsrapportering som NMI kan hitta kommer från TT, i en text skriven av Olle Lindström.

– Vi ser en stor ökning av elförbrukningen, men ingen ny produktion. Ekvationen går inte ihop, säger Lowina Lundström på Svenska kraftnät till TT.

Texten publicerades av bland annat Svenska Dagbladet, Sydsvenskan och Dagens Industri. Sveriges Radio, Sveriges Television och Dagens Nyheter gjorde det inte. 

Svenska Dagbladets ledarsida har också skrivit en egen text om kraftbalansraporten.

Givet den intensiva bevakningen av energi-, miljö- och klimatfrågor från SR, SvT och DN är det anmärkningsvärt att en så alarmerande besked från Svenska Kraftnät inte är toppnyhet.  

 

 

***

NMI hittade faktiskt en till redaktion som nämnde saken, om än i förbigående.  I Morgon i P4 Väst den 1 juni sades följande: ”Kommande vinter kommer det inte att vara några problem med elförbrukningen och sen hotar effektbrist. Ett nedsläckt Sverige är en risk enligt Svenska kraftnät.”

 

Magnus Nilsson

NMI:s skribent

1 kommentar


  1. Osborn Hogevik skriver:

    Att kalla läget för årets topplasttimme för effektbalans är missvisande. Ord skall leda tanken rätt. Varför inte något typ topplastbalans?


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *