Företag åter i skamvrån när coronarapporteringen avtar

SVT:s ekonomijournalistik handlar i allt mindre utsträckning om coronakrisen, samtidigt som intresset för omoraliska och klandervärda företag ökar. Det framgår av NMI:s uppföljande sammanställning av SVT:s ekonomijournalistik sedan coronautbrottet.

 
Photo by Annie Spratt on Unsplash

Av 32 publiceringar under perioden juni-juli handlar över en tredjedel (12 publiceringar) om en bedrägerihärva där ett bolagsnätverk med säte i Lettland, och med konton i både SEB och Swedbank, lurat enskilda runt om i Europa på deras besparingar. Nyheten om bedrägeriskandalen är den enskilt mest kommunicerade ekonominyheten på SVT under perioden och är resultatet av SVT:s eget grävarbete.

Detta kan jämföras med april månad som sticker ut som en ovanligt näringslivsvänlig period för att vara SVT:s ekonomiredaktion, där mer än en tredjedel av innehållet handlade om företagens utsatthet till följd av coronakrisen. Tonen ändrades sedan under maj där redaktionens största gräv problematiserade att företag som tagit del av permitteringsstöd också beslutat om aktieutdelning. Nyheten utgjorde drygt en fjärdedel av publiceringarna i maj.

Nyhetsproduktionen under perioden juni-juli är inte helt oväntat betydligt lägre än perioden innan, med knappt hälften så många publiceringar som under april-maj. Mer oväntat är dock att intresset för coronarelaterade ekonominyheter tycks ha avtagit betydligt. Under perioden juni-juli är drygt hälften av ekonominyheterna icke-coronarelaterade, vilket i stor utsträckning beror på SVT:s många publiceringar om bedrägerihärvan som alltså inte har något med covid-19 att göra. Att jämföra med perioden april-maj där knappt en av tio nyheter var icke-coronarealterade.

Trenden som syntes i maj, att SVT:s ekonomijournalistik allt mer återgick till att granska oegentligheter i företag, håller alltså i sig. Ett mönster som ger sig till känna i ekonomiredaktionens val att gräva som djupast där klandervärda företag ligger begravda.

Samtidigt finns det andra nyheter som inte fastnat på SVT:s radar. Exempelvis kom Tillväxtverket den första juli ut med en rapport som sammanställer företagares erfarenheter av vad som hämmar deras tillväxt och utifrån detta har Tillväxtverket kommit med en rad förslag på hur det svenska företagsklimatet kan förbättras.

Enligt rapporten upplever många företagare att enskilda tjänstepersoner inom länsstyrelsen drivs av egna ideologiska övertygelser i sina tolkningar av miljölagstiftningen, samt att handläggarna upplevs leta fel i stället för att hjälpa företag att göra rätt. Av rapporten framgår även att 27 procent av företagen upplever att skatte- och momsregler är det största hindret för att de ska kunna växa och Tillväxtverket konstaterar att åtgärder på området kan få betydande effekter på företagandet.

Det finns stora områden att gräva på för den journalist som vill skildra det svenska näringslivsklimatet och hur det kan förbättras. Något som i hög grad ingår i ämnet ekonomi men som tycks vara mark som SVT:s ekonomijournalister undviker att beträda.

I analysen ingår samtliga nyheter under perioden första juni till sista juli som är samlade på SVT:s hemsida under fliken ekonomi. Totalt har 23 nyhetspubliceringar under juni och nio publiceringar under juli månad analyserats. Även TT:s nyheter som SVT valt att publicera och som utgör totalt sex publiceringar ingår i analysen. Publiceringarna delas in i 14 gestaltningar beroende på dess huvudsakliga fokus och vinklar. Under juni-juli har även icke-coronarelaterade nyheter kategoriserats efter innehåll då de utgör majoriteten av publiceringarna. Ta del av hela sammanställningen här

Pamina Falck

Mediegranskare Näringslivets medieinstitut

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *