Fplus intervjuar NMI om SVT:s näringslivsjournalistik under corona

"Sällan har företagarnas villkor fått sådan uppmärksamhet i ekonomijournalistiken som under coronakrisens första skede – och dessutom med ett inkännande fokus på företagarnas villkor, deras svårigheter och umbäranden. Men det visade sig vara en parentes i mediehistorien – nu har gräddfilen återigen surnat för företagen i nyhetsrapporteringen. Det framgår av en rapport från Näringslivets medieinstitut." skriver Fplus.

 
fplus

– Vi såg tydligt hur nyhetsrapporteringen under april återspeglade företagare som offer i krisens inledande skede. Många reportage handlade om företagare som förlorade allt de äger och har och det fanns ett inkännande fokus i rapporteringen, säger Pamina Falck till fPlus.

Men den medlidsamhet med företagarna som präglade rapporteringen under april fick ett abrupt slut under maj.

– Man kan säga att rapporteringen under maj återgick till normalläget. Rapporteringen om näringslivet började återigen fokusera på omoraliska företagare som fifflar med skatten, säger Pamina Falck.

Läs hela intervjun här

Pamina Falck

Mediegranskare Näringslivets medieinstitut

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *