Gästinlägg i SvD: Underbetyg till rapportering om arbetsmarknaden

När det kommer till nyhetsbevakningen av arbetsmarknadsfrågor missar medierna att granska grundpremisserna – arbetskraftens kostnad och incitamenten för att ta ett arbete, skriver NMI i SvD.

 
Gästinlägg i SvD 22 maj.

Länk till gästinlägget finns här:

Den svenska arbetsmarknaden karakteriseras just nu av flera strukturella problem. Det kanske allvarligaste är långtidsarbetslösheten som håller på att bita sig fast på höga nivåer. Men Sverige har också EU:s fjärde högsta arbetslöshet samtidigt som företag i många branscher skriker efter arbetskraft. Kompetensbristen är ett växande problem och företag måste i större utsträckning vända sig utomlands för att rekrytera personal.

Under våren har regeringen presenterat flera förslag som påverkar arbetsmarknaden. Till exempel att den under coronapandemin tillfälliga höjningen av a-kassan ska permanentas och att karensdagen ska slopas. Näringslivets medieinstitut följer de stora mediernas rapportering i dessa frågor och kan konstatera att journalistisk granskning av förslagen uteblivit.

Oftast nöjer man sig med att mer eller mindre ordagrant, och utan att försöka fördjupa eller bredda frågeställningarna, redogöra för regeringens version som den presenteras på presskonferenser. Kritiska frågor uteblir, trots att det finns både experter och politiker som ifrågasätter de av regeringen presenterade premisserna. I stället för att granska blir medierna mikrofonhållare åt makten.

Det är visserligen sant att arbetsmarknaden nu återhämtar sig snabbt efter coronapandemin och att företagens efterfrågan på arbetskraft ökar. Men samtidigt har Sverige, som sagt, den fjärde högsta arbetslösheten i EU, stora matchningsproblem på arbetsmarknaden och ett växande utanförskap som drivs på av den stigande långtidsarbetslösheten.

Ett exempel på detta är när Aktuellts reporter Jon Nilsson i ett längre inslag verkligen grillade Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark om långtidsarbetslösheten. Frågorna handlade dock mest om huruvida Arbetsförmedlingen fått tillräckliga resurser och varför Socialdemokraterna inte tidigare tagit tag i problemet. Man fokuserar på Arbetsförmedlingen men saknar förmåga att diskutera strukturella frågor som hur höga arbetskraftskostnader påverkar den stigande långtidsarbetslösheten eller de ekonomiska incitamenten för att skaffa sig ett jobb.

Journalistikens viktigaste uppgift är att kritiskt granska makten. När det kommer till nyhetsbevakningen av arbetsmarknadsfrågor missar medierna ofta det. Med tanke på att långtidsarbetslösheten fortsätter att stiga borde man belysa och borra djupare i flera perspektiv.

Martin Berg

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *