”Godmorgon Världen kunde kostat på sig att beskriva RRV-kritiken”

När Godmorgon Världen i Sveriges Radio beskriver sänkningen av reduktionsplikten låter det som slutet på svensk klimatpolitik. Vad som inte nämns är idén med reduktionsplikten dömts ut som ogenomförbar och ineffektiv.

 
Riksrevisionen riktade stenhård kritik mot reduktionsplikten. Men det fick inte Sveriges Radios lyssnare veta.

Godmorgon Världen i Sveriges Radio ägnade igår en kvart åt Sveriges nya klimatpolitik. Under ledning av reportern Ci Holmgren fick ett par kända företrädare för miljörörelsen spy galla över den. Som främsta exempel på förfallet angavs sänkningen av reduktionsplikten. Vad som inte berördes var den stenhårda kritik som riktats mot den klimatpolitik som byggde på reduktionsplikten som huvudåtgärd.

Riksrevisionen (RRV), vars uppgift är att granska den statliga verksamhetens effektivitet, var inte nådig i sin kritik. I granskningsrapporten Reduktionplikten – risker för genomförande och effektivitet som publicerades i fjol skrev RRV:

“Granskningen visar dock att reduktionspliktens nuvarande utformning inte är genomförbar och att det därutöver finns flera risker som påverkar reduktionspliktens genomförbarhet och effektivitet som inte i tillräcklig grad har beaktats vid beslut om reduktionspliktens utformning.”  

RRV ifrågasatte realismen och effektiviteten i politiken som i stort sett hela Riksdagen tidigare hade stått bakom:   

”De ökande reduktionsnivåerna inom reduktionsplikten fram till 2030 innebär kraftigt ökande anspråk på biomassa som har alternativ användning till nytta för klimatet i andra sektorer och länder. Eftersom biomassan är begränsad kan det till exempel leda till en större användning av fossila alternativ i de alternativa användningsområdena.

(—) 

Riksrevisionen bedömer att de mest allvarliga bristerna i beslutsunderlagen avser kontrollstation 2019, då de årliga reduktionsnivåerna till 2030 beslutades. Energimyndigheten föreslog reduktionsnivåer med utgångspunkten att reduktionsplikten skulle uppfylla målet för inrikes transporter, trots att uppdraget endast angav att reduktionsplikten skulle bidra till målet. Denna ambitionshöjning innebar i praktiken att biodrivmedelsanvändningen fick en helt ny och viktigare roll i Sveriges klimatarbete. Energimyndigheten genomförde inte tillräckliga konsekvensanalyser av de föreslagna reduktionsnivåerna.” 

Kanske skulle Sveriges Radio kunnat kosta på sig att i alla fall nämna denna tunga kritik mot den tidigare förda klimatpolitiken när man ägnar en hel kvart åt frågan?

 Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *