”GP:s uppgifter stämmer inte med verkligheten”

I går skrev TMI om Göteborgs-Postens rapportering om kafé-företaget Le Pain Français. Påståendena om att företaget fuskar är inte det enda som vilar på tvivelaktiga grunder i GP:s rapportering om företaget. Även omfattningen av det påstådda fusket väcker frågor. 

 

GP skriver: ”Bara under förra året handlar det om 38 personer på olika typer av bidrag. 15 hittills i år. På ett företag som har 46 årsarbetare. Halva personalen bekostas alltså mer eller mindre av staten.”

Den här texten publicerades ursprungligen av Timbro Medieinstitut.

Det här är uppgifter som Le Pain Français dementerar kraftfullt.
– GP:s uppgifter stämmer inte med verkligheten. För det första är deras totala antal fel, det handlar om sammanlagt 17 personer av totalt cirka 100 anställda, om fått någon form av stöd eller bidrag beviljat under 2012. Räknar man om dem till heltidsanställda årsarbetare saknar GP underlag för att kunna göra en sådan bedömning. GP kan omöjligen veta hur många timmar varje person har jobbat och om de har slutat eller inte. Det innebär att de inte kan veta hur många årsanställda det sammanlagt handlar om. Jag har gått igenom alla våra stöd som beviljats under 2012 och det handlar om sammanlagt 11,7 årsarbetare av totalt 68 stycken årsarbetare. Hur GP har fått fram sina uppgifter kan jag inte förstå, säger Markus Samuelsson, vd för Le Pain Français.

TMI:s genomgång visar ett snarlikt resultat jämfört med det som Le Pain Français hävdar. Under 2012 handlade det om sammanlagt 19 personer på olika stödanställningar och uträknat på årsarbetare 13 anställda, men då är det gjort utifrån att vi, precis som GP, inte tagit del av det faktiska utfallet. Så endast sett till vad som är noterat i det underlag TMI har tagit del av är det långtifrån de 38 personer som GP hävdar.
Härtill ställer GP dessa 38 personer mot 46 årsarbetare totalt som Le Pain Français hade 2010/11, alltså ett år tidigare. 2012 hade Le Pain Français 68 årsarbetare, enligt företaget. TMI:s genomgång visar att en femtedel är bidragsanställda, långtifrån halva personalen alltså och linje med de rekommendationerna till exempel LO ger. GP har i sina frågor till Le Pain Français varken frågat hur många anställda företaget har nu eller 2012 och de har heller inte konfronterat företaget med de siffror som tidningen har tagit fram.

GP:s journalist Arne Larsson står dock på sig och menar att de har stöd för uppgifterna att halva personalen går på bidrag och tycker att de uppgifter som TMI presenterar låter märkliga.
– Ja, vi har stöd för våra uppgifter. Jag tittade på uppställningen som är publicerad i tidningen. Den är inte riktigt så tydlig som den kunde ha varit, det kan jag medge. Vi har tillgång till alla placeringsbesluten som gäller 2011, 2012 och 2013, säger han.

Hur många är det?
– Det är 80 beslut, de har jag kopior på. Där framgår det precis hur länge varje person är placerad.  2012 är det halva personalen. Det finns praktikperioder som uppgår till ett år och sedan bidragsanställningarna, som i de flesta fall är ettåriga. Om man slår ihop dessa blir det tämligen exakt halva personalen. Sedan finns det placeringar som inte har passerat den fackliga organisationen och som vi inte har tillgång till, så sannolikt är det fler än hälften.

Ibland blir den verkliga arbetsperioden kortare än beslutet avser, ibland dyker personer inte upp, uppger företaget. Vissa kan enligt företaget vara dubbletter. Vet ni exakt hur länge de varit där?
– Jag vet att det fanns ett par praktikanter. Jag har sorterat bort dubbletter.

Ni jämför med antalet anställda totalt. Men 46 årsarbetare, det gäller ju mer än ett år tidigare, 2010-2011.
– Det är ju beklagligt, den senaste årsredovisningen finns ju inte, vi hade hellre velat ha svar från företaget, säger Arne Larsson.
TMI har tagit del av mailintervjun som GP genomfört med Le Pain Français och kan konstatera att GP aldrig frågat hur många anställda företaget har.

På ytterst tveksamma grunder påstår GP under en veckas rapportering att Le Pain Français ägnar sig åt omfattande bidragsfusk. Anders Goliger försvarar att man har gått hårt åt företaget och tycker att publiceringarna som sådana och också omfattningen med förstasidor fem dagar i rad är motiverade.
– Det är klart att det är en granskning. Men den är inte omotiverad men tanke på det vi kan belägga, säger Anders Goliger.

Men är det inte ett rätt litet företag i Göteborg?
– Inte i sin näringsgren. Det är ett stort café i Göteborg, de har tävlat som snabbväxare. De har ju väldigt många anställda som är unga och oerfarna på arbetsmarknaden, en hel del är nya i landet och har inte förkunskaper om vilka rättigheter man har på arbetsmarknaden. Våra belägg visar hur företaget har jobbat med detta.
Följderna för företaget har blivit påtagliga.
– I anslutning till rapporteringen tappade vi 40 procent av våra kunder, och i dagsläget går det inte bedöma om och när en återhämtning kommer att ske. Dessutom har rekryteringen inför att vi ska öppna två nya kaféer stoppats, vi kan helt enkelt inte attrahera personal till följd av GP:s rapportering, säger Markus Samuelsson.

MATS OLIN 
DANIEL LÖFSTEDT

Mats OlinInga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *