Grundläggande fakta om havsnivåhöjningen nonchaleras av Sveriges Radio

SR styrs i sin klimatrapportering av ett katastrofnarrativ. Grundläggande fakta om havsnivåhöjningen nonchaleras.

 
En av öarna i Nui-atollen i Stilla Havet. Foto: Wikipedia.

Önationer går under vid 1,5 grader: ”En kamp för hela planeten” – så lyder påannonseringen av ett av Sveriges Radios inslag i samband med COP27-evenemanget.

– Situationen för de låglänta önationerna i Stilla Havet har blivit än mer akut, i takt med att jordens medeltemperatur stiger, samtidigt som klimatutsläppen fortsätter att öka, säger Sveriges Radios reporter Mona Hambreus.

– Den havsnivåhöjning som väntas, om vi passerar 1,5 grader, kan räcka för att få flera av öarna att helt försvinna under vatten.

Sett till grundläggande fakta i klimatfrågan är detta narrativ och de påståenden som görs anmärkningsvärda. Visserligen stiger havsytan långsamt sedan åtminstone ett par hundra år. Men lättillgängliga forskningsresultat visar att atollöarna i Oceanien trots det tillväxer mer än de tappar storlek.

NMI har i en granskning i fjol konstaterat att rapporteringen om de stigande havsnivåerna hos ledande svenska medier domineras av katastrofscenarier utan djupare förankring i vetenskaplig forskning. Den tidigare DN-journalisten Anders Bolling har framfört samma sak i bland annat den här krönikan på NMI.

Fakta om havsnivåhöjningen är enkelt tillgängliga. Se närmare den anknytande artikeln. I sammanfattning visar vattenståndsmätningarna inte någon acceleration av havsnivåhöjningen.

Och i fråga om sjunkande öar i Stilla havet visar forskning alltså att öarna i verkligheten ofta tillvuxit, trots havsnivåhöjningen.

Kanske detta skett just tack havsnivåhöjningen? En hypotes nära till hands är att koraller, som annat levande, har en god förmåga att anpassa sig till den omgivande miljön. Det är ett välkänt faktum att väderfenomenet ENSO (El Niño/La Niña) för med sig kraftfulla variationer av havsnivån i Stilla Havet.

En studie publicerad i Nature 2018 visar att av 101 öar i regionen Tuvalu hade 74 procent tillvuxit i storlek under perioden 1971-2014. Totalt erövrade öarna 80,7 hektar mark, medan 7,24 hektar förlorades. Här en sammanfattning:

Den horisontella axeln visar de undersökta öarnas storlek i hektar, den vertikala axeln tillväxten/förlusten av markyta i hektar.

Av den undersökta strandlinjen på öarna hade 44 procent tillvuxit, 33 procent klassificerades som stabila, 23 procent visade tecken på erosion. Forskarna sammanfattar att resultatet av studien utmanar narrativet om sjunkande öar. De noterar också att havshöjningen i denna del av havet, baserat på lokala pegelmätningar, var så mycket som 3,9 mm/år – en nivå som i stort höll sig oförändrad under perioden.

Framtiden liknar inte alltid det förflutna. För forskare, politiker och journalister inbjuder det till påståenden om vad som kan hända framöver. Det kan inte uteslutas att allt snart blir värre. Ordet ”kan” blir därmed ett trollspö för den som vill väcka uppmärksamhet.

Det betyder att i en seriös journalistik bör kan-ordet användas med försiktighet. Medan hotbilder bör matchas med motbilder.

 

Svenolof Karlsson

Journalist

5 kommentarer


 1. Jonas Haag skriver:

  Bara bluff och mygel från SR.
  Dom ska vara sakliga och inte vinklade.
  Nej stäng ner Statliga radio o tv.

 2. Jonas Haag skriver:

  Bara bluff och mygel från SR.
  Dom ska vara sakliga och inte vinklade.
  Nej stäng ner Statliga radio o tv.

 3. Svante skriver:

  Hej, nu säger ju dock SR
  ”…OM vi PASSERAR 1,5 grader, KAN RÄCKA för att få flera av öarna…”
  Och detta stämmer helt klart, se källa
  Att ni kan cheey picka en ögrupp i Oceanien som sett en ökning ändrar inte på andra studier som visar det.
  Se källa under som refererar till studier.
  https://www.treehugger.com/island-nations-threatened-by-climate-change-4869275

 4. rutger staaf skriver:

  Hej Svante
  Läs gärna följande artikel ”A global assessment of atoll island planform changes over the past decades” https://wires.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/wcc.557
  Tyvärr är den låst men bildgooglar du på rubriken så får du upp en mycket intressant tabell över ett antal viktiga atollgrupper. Kan tyvärr inte lägga in denna tabell i mitt svar men här är länken till tabellen https://wires.onlinelibrary.wiley.com/cms/asset/47dea1ac-154d-46f7-8785-d6017179c67a/wcc557-fig-0002-m.jpg

 5. Tege Tornvall skriver:

  Koraller söker ljuset och växer till havsnivån. Om havet stiger, följer de efter. Strax över havsnivån smulas de sönder av vindar och vågor och bygger på öarna. Aktuella satellitbilder visar att de flesta växer, knappast i höjd men i utsträckning. Maldiverna bygger hotell i och även utanför strandlinjen och flyger mellan öarna.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *