Hundratusentals egenföretagare i medieskugga

Det finns 400 000 registrerade enskilda näringsidkare med F-skattsedel i Sverige som i coronakrisen riskerar att drabbas extra hårt. Ett av regeringens viktigaste stödpaket till näringslivet kommer nämligen inte denna företagsform till del. Medier, som just nu fokuserar starkt på coronakrisen, har trots det knappt skrivit något om denna grupp företagare som riskerar att förlora allt.

 
Photo by Taras Chernus on Unsplash

En sökning på korttidspermittering på mediedatabasen Retriever genererar över 5000 träffar från de senaste 90 dagarna. När sökningen smalnas av till att även inkludera något av orden enskild firma, enskilt företag eller enskild näringsidkare blir resultatet betydligt färre, totalt 156 träffar. Av dessa nämner dock endast en liten andel av artiklarna att enskilda firmor inte kan nyttja korttidspermitteringar.

I landets största tidningar kunde endast enstaka relevanta träffar hittas.

Ett exempel är Aftonbladets artikel ”Så hanterar du krisen som egenföretagare” där fackförbundet Unionens chefsekonom Katarina Lundahl intervjuas och säger:

”Om du driver aktiebolag verkar du kunna ansöka om stöd för korttidsarbete, men inte om du driver enskild firma. Tillväxtverket är ansvarig myndighet och på deras hemsida kan du följa vad som gäller för just dig”

Även i Dagens Nyheter nämns denna begränsning kort i en intervju med Tillväxtverkets chef Tim Brooks:

”Våra jurister har tolkat lagen så att anställda ägare och anställda familjemedlemmar kan få stöd, förutsatt att man uppfyller alla andra krav. Undantaget är om man har enskild firma”

Men ingenstans i någon av dessa publiceringar nämns vad begränsningen kan medföra för den som driver och är verksam i en enskild firma.

Dagens industri skildrar något mer utförligt den utsatta situationen som många enskilda näringsidkare står inför när de exkluderas från stödet med korttidspermitteringar i en intervju med Tillväxtvärket och företagsorganisationen Företagarna, men inte heller Dagens industri ställer någon ansvarig minister till svars.

Samma mönster syns på regeringens pressträffar. Under pressträffarna mellan den 23/3 – 6/4, alltså under den period då nya åtgärdspaket presenterades av regeringen i en strid ström, ställdes inga frågor om varför korttidspermitteringarna inte täcker enskilda firmor. Däremot ställdes frågor om hur mycket det väntas kosta staten samt en fråga om hur regeringen tänker rädda medier, givet att de inte kan ta del av permitteringarna då journalister just nu jobbar på högvarv men förlorar stora summor i minskade reklamintäkter.

Trots att Sverige har en stor andel egenföretagare som jobbar i enskilda firmor och som i denna kris kan riskera personlig konkurs, tycks intresset för gruppen svalt i de stora medierna.

I stället är det företagstidningar som Driv Eget och Arbetsmarknadsnytt som tar upp frågan.

När Arbetsmarknadsnytt i artikeln ”Valde fel bolagsform – nu nobbas de krishjälp” ställde frågan om varför korttidspermittering inte gäller enskilda näringsidkare till finansminister Magdalena Andersson (S), fick de svar via hennes pressekreterare som hänvisade till Tillväxtverket. Tillväxtverket, som har uppdraget att administrera statsstödet, svarade att det är reglerat i lagen och hänvisade i sin tur tillbaka till de politiker som fattat besluten.

Den 18 mars publicerade Driv Eget ett Facebookinlägg och uppmanade företagare att berätta om hur coronakrisen drabbar deras verksamheter, samt vilka politiska åtgärder de önskar. Det kom över 200 svar och av dem är den mest efterfrågade åtgärden just att korttidspermitteringar ska gälla även enskilda näringsidkare.

Ett annat exempel på hur viktig denna stödåtgärd tycks vara för företagare är Driv Egets mest lästa artikel just nu: ”Vilka företagare kan använda korttidspermittering?”

Söker man i Retriever på Scania under de senaste tre månaderna får man 3199 träffar. Gör man samma sökning med ordet enskild firma blir resultatet 888. Scania är arbetsgivare åt runt 19 000 anställda i Sverige, samtidigt som de enskilda firmorna sysselsätter hundratusentals. Scania har valt att permittera majoriteten av sin anställda, en möjlighet som de enskilda firmorna blivit utan.

Pamina Falck

Mediegranskare Näringslivets medieinstitut

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *