Icke vindkraftsproducerad el ”överflödig”, menar SVT

Solkraft och vindkraft leder till låga priser, enligt nyhetsrapporteringen om minuspriset på el häromdagen. SVT:s Rapportsändning beskrev el från andra producenter än vindkraften som ”överflödig”. Att ett rikstäckande nyhetsmedium inte når upp till en högre kunskapsnivå måste ses som anmärkningsvärt, anser Svenolof Karlsson i denna analys.

 

Medier talar gärna om behovet av fördjupning. Ofta läggs dock fördjupningsprocessen på mediekonsumenterna själva och inte sällan riskerar medias försök till fördjupning att skapa mer förvirring än förståelse. Ett aktuellt exempel gäller nyheten häromdagen om det rekordlåga elpriset.

Rekordet – negativt elpris minus 69 öre/kWh på elbörsen Nord Pool söndagen den 16 juli kl. 14-15, medelpris minus 9,5 öre/kWh för hela dygnet – uppmärksammades av Sveriges Radio med den här förklaringen: ”Det beror bland annat på en kraftfull överproduktion och en förbrukning som är väldigt låg”, ett citat av Bixias elmarknadsanalytiker Johan Sigvardsson.

Inslaget, med denna korrekta men intetsägande förklaring, spred sig via TT vidare till en del andra medier.

Aftonbladet producerade en egen kort nyhet, där Johan Sigvardsson på elhandelsbolaget Bixia gavs utrymme för den här fördjupningen: Det låga priset beror bland annat på en kraftfull överproduktion och en väldigt låg förbrukning. Det blåser mycket i Norden, numera i synnerhet under eftermiddagarna. Vår nordiska vindkraft producerar mycket el. Utbyggd solkraft och vindkraft gör att låga priser sprider sig i Europa.”

Korrekt också detta sett till ordabetydelsen, men är den bild som sätts rättvisande? Solkraft och vindkraft leder till låga priser. Men hur går det med elpriset när solen inte skiner och vinden inte blåser? Och vilka effekter har solkrafts- och vindkraftsproduktionen på det elsystem som härbärgerar alla kraftslag och som förväntas leverera el under alla förhållanden?

SVT:s Rapportsändning förklarade detta så här:

”När vindkraften producerar så mycket el som den har gjort i dag så blir el från andra producenter överflödig. Men kärnkraftverk och ickereglerbara vattenkraftverk, till exempel, kan inte stoppa sin produktion, så dom fortsätter att producera el till det här redan proppfulla elsystemet och då måste dom betala för det.”

Den intervjuade energianalytikern Bengt Ekenstierna gavs utrymme för denna kompletterande beskrivning: ”Man vill att de [kärnkraften och den ickereglerbara vattenkraften] ska hålla igen, så att de inte ska leverera så mycket. Och då blir det ett negativt pris som sätts av elbörsen.”

SVT använder alltså ordet ”överflödig” för el som härstammar från andra än vindkraftsproducenter (en beskrivning som sedan återkom nästan ordagrant i en SvD-artikel). Och kärnkraften och den ickereglerbara vattenkraften framställs som ett problem då den inte kan ”hålla igen”.

Frågan ställs inte varför inte också solkraften och vindkraften skulle kunna hålla igen.

Ingen antydan görs heller om hur elförsörjningen skulle se ut om den ”överflödiga” kärnkraften och vattenkraften inte fanns tillgänglig.

Även någon med bara de allra mest grundläggande kunskaperna om elproduktion ska veta att de olika kraftslagen har olika egenskaper, vart och ett med sina fördelar och nackdelar för elsystemet och elpriset. Att ett rikstäckande resursstarkt nyhetsmedium inte når upp till den kunskapsnivån måste ses som anmärkningsvärt.

I praktiken går det inte att skapa förståelse för de här frågorna utan ett historiskt och generiskt perspektiv. Sverige hade på nittiotalet ett väl optimerat, balanserat och leveranssäkert elsystem med goda marginaler, dessutom med unikt små växthusgasutsläpp.

Med den storskaliga nedläggningen av kärnkraft och annan planerbar kraft och den storskaliga utbyggnaden av oplanerbar vindkraft och solkraft har elsystemet rubbats i grunden och kan inte längre ens användas med den kapacitet som det konstruerats för.

Detta är inte en åsikt, utan ett väl dokumenterat faktum, som även påtalats – till exempel här – av Svenska kraftnät, med uppdrag och ansvar att som systemoperatör på ett driftsäkert sätt upprätthålla det svenska elsystemet i alla lägen.

Om SVT och andra medier inte vill ta detta som utgångspunkt i sin beskrivning av elproduktionen och prissättningen på el, vore det med tanke på saklighetskraven i SVT:s sändningstillstånd och motsvarande policydokument på sin plats att förklara varför.

 

Svenolof Karlsson

Journalist

26 kommentarer


 1. UWb skriver:

  Tydlig och bra beskrivning av problemet som alla medier borde publicera. Men sol och vind ska alltid föras fram som bra lösning, för att försvara narrativet.

  1. Åke B.Ström skriver:

   Svt s expert har helt rätt. Det alla vindkraftsnegativ missar är att utvecklingen gjort argumentet att den inte producerar el om det är vindstilla inte alls håller längre. Nä vi harsåbillig el som nu så kNenergin sparas i dammar och byggas byggas upp i lager med batterier,pumpkraft, vätgas, mm,mm tekniker som utvecklats.
   Det som betecknar de förnykritiska är att de inte tar in ny utvecklad teknik.
   Jag har sett kärnkraftens kapacitet men inser nu att den är hopplöst omsprungen.

  2. björn st wiklund skriver:

   Precis….

 2. Åsikt skriver:

  Vi behöver reglerbarkraft som komplement till vind och sol. Ickereglerbar kärnkraft och vatten har tyvärr inget att bidra längre.

  1. Cark Erik Magnusson skriver:

   Men Hans, sol och vind är ju inte inte heller reglerbara?

  2. Björn ST Wiklund skriver:

   Vind är dyrt och både vind och solär intermittent……. ingetdera är planerbart…..

 3. Putte skriver:

  Medierna, speciellt SVT och Aftonbladet är miljövänsteraktivister och vinklar nyheterna efter sin ”religion”. Det skulle bli ett jäkla liv på dem om någon annan gjorde likadant men när de gör det så är det ”rätt”.

 4. Larry skriver:

  Just nu när jag tittade på kontrollrumet så exporterade vi 3662 mw tar man då bort den ”överflödiga” kärnkraft och vattkraften 4210+4365 mw så måste importera 4913 mw.
  Imponerande analys av SVT som vanligt.

  1. Mats Nyberg skriver:

   Att det var överflöd på kärnkraft gällde väl bar den dag då elkostnaden var minus 69 öre? Citat från artikeln: ”När vindkraften producerar så mycket el som den har gjort i dag så blir el från andra producenter överflödig. Men kärnkraftverk och ickereglerbara vattenkraftverk, till exempel, kan inte stoppa sin produktion, så dom fortsätter att producera el till det här redan proppfulla elsystemet och då måste dom betala för det.” Det står klart och tydligt idag! Hur kan detta då tolkas som generellt?

 5. Thomas Hallgren skriver:

  En sak som är lätt att glömma bort i sammanhanget är att det finns gott om olje-, kol, och gasdrivna kraftverk i norra Europa och att omvårdnad om klimatet är en global fråga. Ingen utsläppsfri energi är överflödig så länge dessa kraftverk tuffar på och släpper ut mängder av koldioxid.

  1. Björn ST Wiklund skriver:

   Lägst utsläpp av koldioxid har kärnkraft… vind 3ggr så mycket

 6. Karin G skriver:

  De som anser att de icke väderberoende kraftslagen är överflödiga borde bli bortkopplade från dessa. Så får vi se vad de anser efter ett tag!!

 7. Erik Sjöholm skriver:

  Jag är ingen expert men har för mej att i det nya(ste) kärnkraftverket OL3 går det ganska lätt att dra ner på effekten om det behövs. Problemet uppstår väl närmast på sommaren när det är mycket sol och vind tillsammans med låg efterfrågan. Vi får se hur det blir i vinter.

 8. UWa skriver:

  Herregud vad man kan böla. Nu måste man till och med försvara kärnkraftens känslor när SVT kallar den överflödig.

  1. Kent skriver:

   Varför försvara ohållbar vindkraft som bara ger dyr el?

   I en rapport från enerimyndiheten så visade den att vindkraften är nästan dubbelt så dyr i kr/kWh mot kärnkraft och ändå talar vissa stollar att kärnkraften är dyr – ja, en bir det när man stänger de i förtid…

   Det är alldeles för mycket fjäskande för vindkraft som inte ens är miljövänlig so man försöker påstå

   Stabil elkraft är precis vad vi behöver i ett samhälle där vi blir allt mer beroende av el.

 9. Magnus skriver:

  Jag tror att vi är ganska så många i Sverige som under en längre tid har börjat att ifrågasätta SVT’s outtalade syn på att de skall vara opartiska.
  Med de resurser som de får via våra skattsedlar så torde de kunna skaffa sig den bästa sakkunskap som Sverige har att uppbringa och dessutom är merparten av den här kompetensen gratis för stormedia om de bara kontaktar en kompetensbärande organisation.
  I dagsläget känns det mest som att den enda ”sakkunskap” de söker är den som sipprar ut från de politiska ungdomsförbunden i MP-blocket.

 10. Göran Lundqvist skriver:

  Lägg ner den miljöfarliga och oekonomiska vindkraften @

 11. Peter skriver:

  Bra sammanfattat hur i princip samtliga medier dessvärre uppvisar ett stort kunskapsförakt med en tydlig agenda. Det är dags för hela utbildningssytemet att ha ett obligatoriskt ämne i form av källkritik och till det ta fram spel och quizz baserade på källkritik. Vi måste få alla medborgare att från unga år lära sig kritiskt tänkande.

  Min far har alltid använt ett bra uttryck; vem säger vad och varför? Vem är hon/han och utifrån vilken position sägs det, vad är det hon/han egentligen vill få sagt och varför säger hon/han just det?

 12. Birgitta Lantto skriver:

  Smutskastningen av vind är oerhört skadlig för vår framtid. Då bibehålls fossila utsläpp. Jag hoppas att det inte är Näringslivets Mediainstituts vilja?

  Idag finns inga andra alternativ i praktiken för ny elförsörjning mer än från SMR, vind och sol.

  Storskalig kärnkraft är dyrt och icke lönsamt under 15 år.

  Någon måste därför subventionera den. Regeringen får inte subventionera ett kraftslag av konkurrensskäl enligt EUs regelverk. Då återstår industrin m fl. De har inte räkt upplanden än länge.

  Alternativt måste Vattenfall säljs ut stora tillgångar (till Kina?) för att bygga storskaliga kärnkraftverk.

  Vattenfall kan dock bygga ut SMR, sol och vind inom egen budget. En SMR är dock bara 1/5 så produktiv som en reaktor medan en vindkraftspark kan ge lika mycket som en reaktor.

  Att motarbeta vind-el leder alltså till att fossila utsläpp stannar kvar.

  1. Martin Johnsson skriver:

   Vad tänker du på för en reaktor då?
   Vad jag vet i Sverige har vi 2 stora vindkraftparker
   Lillgrund 110MW 48st 115m höga a 2,3 MW vardera 1:a ansökan skickades in 1998 byggt 06-07 drift 08 process 10 år livslängd 2028
   Barsebäck 1+2 a 600 MW producerade 8 TWH/år Lillgrund 0,33 TWH/år 24g mindre än 2 kärnkraftverk & 12g mindre än 1 kärnkraftverk som producerade hälften av de kraftigare kärnkraftverken

   Blaiken 247,5 MW 99st 90-100m höga a 2,5 MW vardera 1:a ansökan skickades in 07 byggt 11 drift 17 process 10år livslängd 2031
   0,7 TWH/år 11g mindre än Barsebäck 2 KKV & 6g mindre än 1

   Samt 1 under uppbyggnad
   Markbygdenprojektet 644MW 400st (1101st) 110-130m höga a 5,5 MW 1:a ansökan skickades in 2008 under uppbyggnad förväntas stå färdigt 2026 förväntad process 18+ år livslängd 2046
   Beräknas leverera 8TWH/år när/om/ifall det blåser lagom tillräckligt stor del om året som Barsebäcks 2 KKV dock har anläggningen som färdigställd inte prövats & vi vet inte vad det faktiskt producerade blir. Till samma kostnad bygger Sydkorea kärnkraft av typen APR-1 400 med samma effekt som Markbygden, men med ungefär tre gånger så lång livslängd. Byggtiden är cirka fem år!

   Inte heller hittat statistik för vad de andra 2 parkerna producerat under deras aktiva år, utan enbart det beräknade teoretiska värdet.
   Vad jag kan se verkar processen för vindkraftparker inte gå mycket fortare än för kärnkraftverk. De har även de drabbats av fördyringar samt förseningar.
   De kan i tillräckligt stor mängd som den som är under uppbyggnad teoretiskt producera lika mycket som ett kärnkraftverk. Dock är den under uppbyggnad så vi har inte facit än.
   Vindkraftparken tar då 450 kvadratkilometer mark i anspråk, vilket är mer än dubbelt så stort som hela Stockholmsstad.
   Generellt producerar ju vindkraften mindre än det teoretiska värdet då det inte blåser lagom jämt & de stor stilla mer än vad kärnkraftverken gör.
   För att ersätta kärnkraften behöver man bygga ca 20 000 nya vindkraftverk under en 20-årsperiod. Detta skulle innebära 1 000 nya verk om året, tre om dagen i 20 år. Men eftersom vindkraftens livslängd bara är ca 20 år så blir det att börja om från början efter 20 år. Samt hoppas på att det är konstant lagom vind annars blir det strömavbrott.

 13. Hans skriver:

  Politisk artikel.
  SVT rappoterar fakta vad är problemet?
  SKN betalar producenter för att öka eller minska på reglermarknaden.
  Var glad för låga priser, marknaden fixar balansen på elnätet.

 14. Jens skriver:

  Året är 2023. Alla som tänker ”Vad händer om det inte blåser?” är… fullkomligt blåsta!

 15. Göran skriver:

  Den viktigaste frågan att ställa sig är:
  Vem vill tjäna pengar på att framföra sitt budskap och idka sin enorma lobbyverksamhet mot politiker?
  Är det miljörörelsen? Klimataktivister? Politiska ungdomsförbund? Oberoende forskare?
  Nej, det är det s.k. näringslivet, (här representerat av ”Näringslivets Medieinstitut”).
  Och man skyr inga medel. Man kan få det till att kärnkraft är ”ren” och pålitlig trots att avfallsfrågan inte alls är löst och trots att inget försäkringsbolag tecknar försäkringar mot de enorma följder som en olycka får.

 16. Jerry skriver:

  Utanför de svenska mediernas ankdamm finns att läsa i andra länders medier men inte på svenska utan på svåra främmande språk som tyska och franska att frankrikes kärnkraft kör 44 reaktorer och därmed försörjer Europa med mer el denna sommar till skillnad mot sommaren 2022, vilket gör att t. ex. Tyskland inte driver upp priset som då…

 17. Stefan Andersson skriver:

  Fast det här debattinlägget ger ju inte heller svaret på varför, och vad viktigare är hur? Hur går det till, vad händer? Anledningen till att denna text slutar lika luddigt som SVT reportaget är, utgår jag ifrån, att skribenten inte heller förstår hur det funkar i elsystemet. Det man inte förstår är i allmännhet hopplöst att förklara. I synnerhet med prissättningen. Jag förstår det inte heller, civilingenjör i energi som man ändå är. Vilket hjälper dåligt för prissystemet är inte naturvetenskap det är godtyckligt hittepå för att reglera ekonomiska transaktioner. Man bör då alltså vara särskilt försiktig med att raljera och döma ut när man själv inte vet. Tydligt här är ju KK kramandet, varför det är ett debattinlägg och inte en reflekterande text över någon annans brister.

  Journalister är inte tekniskt kunniga, inte ens teknikjournalister för det mesta. Tekniker och ingenjörer kommenterar inte statsvetenskaplika frågor i TV. Men det omvända. Ett problem generellt.

  Till ämnet i sig, priset sätts dagen före varför det faktiska utfallet i balansen inte har något med priset att göra. Dessutom timme för timme. Den som äger rätten till elproduktionen när priset sätts är heller inte producenten ofta, utan en trader. Varför spekulation ytterligare ger svängningar i pris.

  Vad gäller olika kraftslags överflödighet så måste det ha med marginalkostnader att göra, sol, vind, vatten och långt i andra änden kärnkraft och förbränning av biomassa. I stigande ordning marginalkostnader. D v s solel tjänar rörligt pengar med till noll enkelt uttryckt medan KK går rörligt back vid vaddå 30 öre kanske, storleksordning. Vilket betyder att KK är villigast att stänga ned ur ett ekonomiskt perspektiv. Sedan kan de ju inte få till noll på reaktorn hur som helst så då uppstår Svarte Petter på något vis. Det är ändå för mycket el enligt prognos en viss timma i morgon. Hur det då blir minus 90 öre, ingen aning? Men SVT borde kunna låta någon kunnig förklara detta i TV på riktigt. Även om man kanske måste vara ingenjör för att faktiskt förstå vad som sägs. Jag tror att det sista där är där skon klämmer, man är livrädd för att förklara teknik på en nivå som inte alla kan ta till sig. Ändå har elsystemet varit i media varje dag i två år

 18. M skriver:

  Jag gillar förnyelsebar energiproduktion men inser att vi behöver den kärnkraft som vi har under lång tid framöver. Tycker dock inte att vi ska bygga ny.

  Problemet som jag ser med framförallt vindkraft är att de plockar ”russinen ur kakan”. Tänker på kommunen som med sina vindkraftverk och solfångare ska se till så att kommunen drivs av egen förnyelsebar vindkraft. Problemet är den bistra vinternatt när de inte blåser, då förväntar man sig att kunna köpa vattenkraft och kärnkraft. Men man är inte beredd att betala för tillgång till dessa källor till vardags.

  Blir oerhört svårt och dyrt att ligga på en effektreserv som bara används ytterst sporadiskt.

  Fördelen med vindkraft är att vi kan hushålla med vatten i våra magasin så att vi är garanterade att det finns vatten till den dagen som det behövs.

  Att journalister inte förstår att vi hade en kombination av industrisemester, helg,sommartemperatur och ett lågtrycksområde över hela Sverige som naturligt leder till god tillgång till elektricitet. Ska bli intressant den där februaridagen när kylan sveper in över Europa och vinden är stilla. Då kommer man att ropa efter mer tillgänglig elektricitet.

  Kanske dags att bygga några fossileldade kraftvärmeverk att ha i reserv och sedan låta kunderna betalar vad det kostar att ha reservkraft.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *