Inga frågor om långtidsarbetslösheten på ministerns presskonferens

Rapporteringen från dagens presskonferens med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark handlar i hög grad om Arbetsförmedlingen. Frågor om långtidsarbetslöshet och jobbskapande uteblev från TT och Dagens Industri, som deltog i presskonferensen.

 
Skärmklipp
När Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark idag redogjorde för läget på arbetsmarknaden konstaterade hon att det ser  ljusare ut och att företagens anställningsbehov framåt är stora. Däremot är den höga långtidsarbetslösheten ett stort problem och den riskerar nu att bita sig fast, uppgav Eva Nordmark. Idag har hälften av antalet inskrivna arbetslösa på arbetsförmedlingen varit utan ett arbete i mer än 12 månader och i den gruppen är majoriteten utrikesfödda.
När det var dags för frågor till ministern ställde de två närvarande reportrarna, Lars Larsson från TT och Linda Öhrn från Dagens Industri, inga specifika frågor om hur regeringen ska komma till rätta med den höga långtidsarbetslösheten. De ställde heller inte några frågor om regeringen överväger olika strukturreformer som sänker kostnaderna för arbetsgivare att anställa, kontra olika statligt subventionerade anställningsformer, som till exempel extratjänster och nystartsjobb.
Frågorna fokuserade istället på hur Arbetsförmedlingen ska utöka sin närvaro i kommunerna efter att en rad kontor lagts ned i spår av de besparingar som lades på myndigheten för ett par år sedan. Dagens Industri frågade även om privatiseringen av Arbetsförmedlingen nu kan anses vara avslutad och om hur mycket de privata matchnings- och utbildningsföretagen som fått en större roll i arbetsmarknadspolitiken ska växa på årsbasis. TT:s reporter frågade dock om regeringens nysatsning på extratjänster beror på att de har visat sig fungera bättre i att få in utrikesfödda på arbetsmarknaden.

Martin Berg

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *