Ingen avslöjar Farmanbars motsägelse

Enligt energiminister Farmanbar på gårdagens presskonferens kan stopp i ett kärnkraftverk leda till högre elpriser, men däremot inte nedläggning av kärnkraftverk. Den här uppenbara motsägelsen är det ingen journalist som uppmärksammar.

 
Mikael Damberg och Khashayar Farmanbar pratar kärnkraft på presskonferens

Igår höll regeringen presskonferens om läget på elmarknaden. En av de frågor som diskuterades var det oväntade stoppet i kärnkraftverket Ringhals 4 som meddelades på onsdagen, och som beräknas pågå i flera månader.

Expressens Elin Jönsson frågade: ”Hur påverkar nu Ringhals 4-stoppet er politik?”

Både finansministern Mikael Damberg och energiminister Khashayar Farmanbar lyfte fram att det kan leda till ytterligare höjda elpriser.

”Det är ett allvarligt läge. När så mycket kraftproduktion som 1 100 MW försvinner från marknaden längre tid än vad som var planerat så påverkar det. Då måste vi hitta andra lösningar som producerar mer el på kort sikt, men också ha beredskap via högkostnadsskyddet, för att hushållen ska kunna möta de högre priserna som kan komma.”, svarade energiminister Farmanbar.

Senare under presskonferensen frågade Dagens Industris Fredrik Öjemar hur regeringen med tanke på dagens situation ser på den förtida nedläggningen av Ringhals 1 och 2.

Energiminister Farmanbar la ut texten:

”Det parti som påstår att nedläggningen som ägarna gjorde är orsaken till de här priserna som vi ser nu, det partiet gör sig skyldig till att försöka rentvå Putins händer från det energikrig han bedriver mot Europa. Det är inte sant, det är inte anständigt, och de partierna borde veta bättre.”

Farmanbar hävdade vidare att reaktorerna Ringhals 1 och 2 lades ner för sex år sedan, vilket inte stämmer. Ringhals 1 stängdes den 31 december 2020, för mindre än två år sedan, och Ringhals 2 stängdes den 30 december 2019.

Det gavs under presskonferensen en bild från finansminister Damberg och energiminister Farmanbar av att stödet redan är beslutat. Men det som är beslutat är att Svenska kraftnät ska ta fram en modell för att använda medlen, och att därefter ansöka hos Energimarknadsinspektionen om att få använda dem. Det är alltså inte upp till regeringen utan en myndighet att besluta i saken, och det planeras ske någon gång efter den 15 november. Den här osäkerheten är inget som nyhetsmedier rapporterade om efter presskonferensen, snarare ser det i rapporteringen ut som att saken är klar.2 kommentarer


  1. Jerker Andersson skriver:

    Tydligare motsägelse än så här går nog inte att komma fram till. Det hela är egendomligt. Något som inte framkommit i debatten är allvarliga följder av höga uppvärmningskostnader. Nu kommer hus inte längre att värmas upp så som innan och dessutom kommer många hus att kallställas. Med facit i hand från oljekrisen 1973 och framåt så vet vi med bestämdhet vad riskerna med dagens scenario är. Husen kommer fuktskadas, drabbas av mögel och rötskador, vilket i sin tur leder till innebörden i begreppet sjuka hus, samt försvinnande värde. Det kommer bli aktuellt med ännu mer isolering i husens klimatskal, vilket sedan oljekrisen framkommit som en faktor vilken orsakar fuktigare riskkonstruktioner, såsom krypgrund, kallvind, källare etc.. Bättre vore nog att tänka före man gör, vilket verkar vara en brist hos beslutsfattarna idag. Nu sitter vi ganska fast i kvicksanden. Det krävs mycket kraft att dra oss upp. Till denna kraften som krävs får inte finnas motvikter, som ger olika besked och beslut. Nu måste vi agera resolut.

  2. Gunnar Forsgren skriver:

    Tvärtemot vad Farmanbar kunnat uppfatta så bedriver Putin inte något energikrig mot Europa. Europa har på uppdrag av USA reagerat på det ryska beslutet att agera mot den hotbild de anser sig se i Ukrainas ökade samarbete med andra militärmakter och deras konflikt med rysktalande områden,
    och EU har riktat sanktioner mot Ryssland, bland annat att INTE KÖPA gas därifrån. Och om man inte längre köper och betalar för gas så är det inte konstigt om den slutar levereras. Politiker vinner inte respekt när de sprider misinformation.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *