Ingen rapportering om Svenska kraftnäts miljardregn över elkunderna

Medierna har rapporterat flitigt om att regeringen lovat att snarast återkomma om hur elkostnadsstödet ska se ut, och att de så kallade kapacitetsavgifterna skulle kunna användas för att kompensera privatpersoner och företag för de höga elpriserna. Men när Svenska kraftnät igår presenterade ett första förslag är medierna ointresserade.

 

Svenska kraftnät meddelade igår att man ansökt hos Energimarknadsinspektionen om att få använda 4,4 miljarder kronor från de så kallade kapacitetsavgifterna för att parera en planerad prishöjning som skulle drabba Sveriges elkunder.

Förslaget om balansansvarsavgifter är Svenska kraftnäts första inom ramen för regeringsuppdraget om att ansöka om att använda kapacitetsavgifter för att finansiera nödåtgärder för konsumenter och företag. Svenska kraftnät planerar ytterligare ansökningar om förslag till nödåtgärder senast den 15 november 2022, skriver Svenska kraftnät.

Bakgrunden är att Svenska kraftnäts kostnader för balansering av elsystemet har ökat i takt med elpriset. För att få täckning för den kostnadsökningen skulle Svenska kraftnät behöva höja avgiften för de företag som är balansansvariga. En kostnad som de balansansvariga i sin tur skulle behöva ta ut på elkollektivet för att få kostnadstäckning.

”Förslaget om finansiering av 4,4 miljarder i kostnader beräknas därmed leda till en direkt besparing på totalt ca 300 kr för en villakund med en förbrukning på ca 20 000 kWh per år”, uppger Malin Stridh, chef för Svenska kraftnäts avdelning Elmarknad i ett pressmeddelande.

Trots att medierna under året rapporterat frekvent om den här frågan och om de löften som avgavs under valrörelsen, tar inte någon av de stora medierna upp nyheten när det väl händer. Det är bara den nischade nättidningen Montel som rapporterar i frågan.

Så sent som igår rapporterade Sveriges Radios Andreas Lijleheden om regeringens löften, dock utan att nämna nyheten från Svenska kraftnät: Den första november, ska det utlovade högkostnadsskyddet för elpriser vara i kraft enligt ett vallöfte från Moderaterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna.

Kapacitetsavgiften uppstår när el transporteras mellan Sveriges elområden där det råder olika priser. Prisdifferensen fonderas hos Svenska kraftnät. Kapacitetsavgifterna uppgår till nästan 90 miljarder kronor. Regeringen, både den förra och nuvarande, har vid flera tillfällen kommunicerat att man vill använda kapacitetsavgifterna för att på olika sätt dämpa smällen av de höga elpriserna. Bland annat för att införa ett högkostnadsskydd.

Martin Berg

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *