Intervju med Göteborgs-Posten om Le Pain Français

Intervjuer med Göteborgs-Postens nyhetschef och reporter den 26 april 2013 angående Le Pain Français. 

 

 

Intervjuerna publicerades ursprungligen av Timbro Medieinstitut.

Intervju med nyhetschef Anders Goliger

Ni har gått hårt åt företaget och anklagat dem för bidragsfusk fem förstasidor fem dagar i rad. Vad är skälet till det?
– Det är klart att det är en granskning. Men den är inte omotiverad men tanke på det vi kan belägga, säger Anders Goliger.

Men är det inte ett rätt litet företag i Göteborg?
– Inte i sin näringsgren. Det är ett stort café i Göteborg, de har tävlat som snabbväxare. De har ju väldigt många anställda som är unga och oerfarna på arbetsmarknaden, en hel del är nya i landet och har inte förkunskaper om vilka rättigheter man har på arbetsmarknaden. Våra belägg visar hur företaget har jobbat med detta.

Man kan få uppfattningen att det är något fult eller till och med olagligt att som ni skriver ”utnyttja bidragsanställda”. Men är det inte poängen att företag ska göra det?
– Det här handlar om människor som ska ha funktionshinder. Men det som vi har kunnat belägga och dokumentera är ju människor som är fullt friska som jobbar där och därmed tränger ut människor för vilka det här bidraget är tänkt. Det är ju inte särskilt lyckat.

Hur vet ni att de är fullt friska?
– Vi har belägg för det, ett antal fall redovisas i artiklarna.

Men kollar man med läkare då eller hur bedömer man att personer är fullt friska? Det är ju Arbetsförmedlingens bedömning som ni kritiserar.
– Jag minns på rak arm ett fall där någon får lönebidrag för ett brutet finger, men personen berättar för oss att han är fullt frisk idag. Du kanske tycker vi borde haft ett läkarintyg för att visa det. Men jag tycker att det räcker att personen berättar för oss att fingret är fullt friskt för att det ska anses vara belagt, och att vi kan göra den bedömningen att det inte var så lönebidrag var tänkt att fungera.

– Det är spännande om det blir debatt. Hur många bidragsanställda är det rimligt att ha på varje företag? Vår roll är att peka på att så här fungerar det, och här är det fusk. Men även om det varit 100 procent korrekt så är diskussionen värd att föra: när blir detta ett hot mot den ordinarie arbetsmarknaden?

Företaget bestrider uppgiften att de fuskar, varför har ni inte publicerat det?
– Vi vill inget hellre än att intervjua dem. Vår önskan är att de ska säga att även om de inte håller med om allt så fick de komma till tals med sina bästa argument.

De har skrivit att de inte fuskar på sin blogg och det har ni inte talat om. Varför det?
– Jag har inte allt det de har skrivit. Det är inte så att vi bara illvilligt citerar dem.

Men fuskare är väl den viktigaste anklagelsen?
– Jag kan bara säga att om det är någon specifik uppgift de vill bemöta så har de haft alla möjligheter till det. De får jättegärna berätta i en intervju med GP om varför de inte är fuskare.

– Det här är en publicering som vi är stolta och nöjda över och vi har fått mycket god respons från läsarna. Det är olyckligt att några centralpersoner inte har ställt upp för intervju. Jag tror att det kan bidra till att vi också fått en del kritik.
Det finns ju möjligheter att få detta prövat och det är bra om Yrkesetiska nämnden eller Pressombudsmannen prövade det. Vi menar att vi har fog för våra publiceringar, avslutar Anders Goliger.

 

Intervju med reportern Arne Larsson

Ni skriver att ”halva personalen bekostas mer eller mindre av staten”. Finns det verkligen stöd för att det är halva personalen?
– Ja det gör det. Jag tittade uppställningen som är publicerad i tidningen. Den är inte riktigt så tydlig som den kunde ha varit, det kan jag medge. Vi har tillgång till alla placeringsbesluten som gäller 2011, 2012 och 2013.

Hur många är det?
– Det är 80 beslut, de har jag kopior på. Där framgår det precis hur länge varje person är placerad.  2012 är det halva personalen.

– Det finns praktikperioder som uppgår till ett år och sedan bidragsanställningarna, som i de flesta fall är ettåriga. Om man slår ihop dessa blir det tämligen exakt halva personalen. Sedan finns det placeringar som inte har passerat den fackliga organisationen och som vi inte har tillgång till, så sannolikt är det fler än hälften.

Många av de bidraganställda går ju bara några veckor eller en månad, och sedan jämför ni det med antalet årsanställda. Har ni räknat om det till årsanställda?
– Ja, självklart.

Ibland blir den verkliga arbetsperioden kortare än beslutet avser, ibland dyker personer inte upp, uppger företaget. Vissa kan enligt företaget vara dubbletter. Vet ni exakt hur länge de varit där?
– Vi har lagt ihop de beviljade placeringarna och delat med antal årsarbetare enligt den senaste årsredovisningen. Jag har sorterat bort dubbletter.

38 personer på bidrag 2012 skriver ni, men enligt företaget och de uppgifter vi har från Arbetsförmedlingen handlar det snarare om färre än 20 personer.
– Det låter jättemärkligt, jag har kvar alla kopior.

Sedan jämför ni med antalet anställda totalt. Men 46 årsarbetare, det gäller ju mer än ett år tidigare, 2010-2011.
– Det är ju beklagligt, den senaste årsredovisningen finns ju inte, vi hade hellre velat ha svar från företaget.

Men det är ju ett företag som växer snabbt?
– Det kan man ju tycka, men de har inte utvecklat verksamheten just det året.

Hur vet du det?
– Det framgår på deras hemsida när de öppnade de olika caféerna.

De har ju dubbelt så många anställda nu, det förändrar väl siffrorna rätt rejält?
– Jag sett uppgiften 100 anställda i en gammal intervju – en som gjordes medan de enligt årsredovisningen var 46. Och vi har alltså valt att lita på de officiella siffror som finns, det vill säga årsredovisningen.

Ett av syftena med bidragsanställda är att de ska nå högre arbetsförmåga. Kan inte det vara positivt?
– Det kanske det kan vara i vissa fall. Det kan vara så att vissa av personerna har gjort det de ska göra. Men väldigt många av dem har vi haft konkat med och de säger att de pressats på ett sätt som de inte upplever som acceptabelt. Andra har varit fullt friska och ändå gått på bidrag.

Hur vet ni att de är fullt friska?
– Det vet vi genom intervjuer med de här personerna. Vi har inte tagit in någon tredje part, men vi har talat med så pass många för att vara trygga i den bedömning som vi gjort.

En väsentlig punkt i GP:s publicering är att företaget fuskar med bidrag, men det har företaget bestridit på sin blogg.  Varför har ni inte publicerat det?
– Det vet inte jag, det borde vi kanske ha gjort. Jag känner inte igen att de hade gått ut med den uppgiften.

Man kan i GP utläsa att det förekommit ett olämpligt samarbete mellan företaget och Arbetsförmedlingen, finns det andra källor för det än tidigare anställda?
– Nuvarande och tidigare anställda berättar mycket om detta. Sedan har vi tittat på mailväxlingen mellan företaget och Arbetsförmedlingen. Det är klart att det inte bevisar något, men man ser att det är en kamratlig ton i de här mailen.

I GP-söndag drar ni in nästan hela syskonskaran i rapporteringen, hur motiverar ni det?
– Det är två syskon vi skriver lite mer om. En av dem har varit omskriven i lokalpressen, och där gjort på ett likande sätt och använt mycket praktikanter.

Varför kollar ni inte den uppgiften?
– Vi har tagit den från Norran och vi har sökt henne för att fråga henne om det. Att tidningarna återpublicerar andra tidningars uppgifter är ju inget ovanligt.

Men det står ju i klartext i de pressetiska reglerna att man ska kolla uppgifter även om de tidigare är publicerade.
– Det har vi också försökt att göra genom att kontakta henne, men hon har valt att inte svara.

Enligt Gunilla von Platen har du mailat henne den 11 april och fått ett autosvar där det står att hon inte är nåbar på mail de närmaste dagarna, men att det går att ringa. Och hon menar att du inte sökt henne per telefon.
– Jag kan bara beklaga att vi inte fått kontakt med och kommentarer av Gunilla von Platen eller Anders Samuelsson. Det hade vi självklart velat.

Det framstår i artikeln som att de också myglar och fuskar, är det OK att peka ut personer som inte har med era uppgifter att göra.
– Jag vet inte om vi pekar ut honom som fuskare, det enda som står är att facket inte tillstyrker placeringar hos honom, eftersom facket pekar ut honom.

Facket borde väl ha agerat om de bryter mot kollektivavtalet. Borde man inte vara skeptisk mot sådana svepande anklagelser.
– Vi skulle helst av allt velat ha Anders Samuelssons kommentar, men det har vi inte fått.

MATS OLIN

Mats OlinInga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *