Isak Skogstad: ensidigt om skolsegregation

Isak Skogstad har på uppdrag av Näringslivets medieinstitut undersökt hur Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet rapporterar om skolsegregation.

 
Skärmklipp

Isak Skogstad, lärare och skoldebattör, har undersökt alla artiklar i de två tidningarna publicerade under cirka 11 månader 2018, som behandlar ämnet ”skolsegregation”. Det rör sig om sammanlagt 42 artiklar och Isak Skogstad konstaterar att det skrivs många artiklar: närmare en gång per vecka tas ämnet upp i någon av de stora tidningarna.

Publiceringarna ger långt i från en balanserad bild av ämnet. Fritt skolval och familjebakgrundens betydelse lyfts återkommande fram som orsak till ökad segregation. Men den faktor som av forskning lyfts fram som den enskilt viktigaste förklaringen till skolsegregation, nämligen boendesegregationen, nämns nästan aldrig: i 95 procent (19 av 20) av de artiklar som beskriver det fria skolvalet som faktor nämns inte boendesegregationens roll.

Även den förändrade demografin är underrapporterad:  ”många artiklar beskriver att elevernas familjebakgrund har fått en ökad betydelse över tid, men journalisterna nämner i 96 procent av fallen inte den mest betydelsebärande faktorn: Att demografin vad gäller de utrikes födda eleverna har förändrats påtagligt i form av skolbakgrund, ursprungsland och ankomstålder.”

Eftersom antalet analyserade artiklar är begränsat i undersökningen efterlyser Isak Skogstad en bredare undersökning inom akademien.

Han ger i rapporten också en överblick över kunskapsläget i några omdebatterade skolfrågor.

Läs hela rapporen här.

 

Mats OlinInga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *