”Kärnkraft inte så klimatsmart” i Annika Digréus rapportering

När Sveriges Radios Annika Digréus nyligen rapporterade om att EU-parlamentet beslutat om att förbjuda försäljning av personbilar med förbränningsmotor saknades biobränsleperspektivet.

 
Annika Digréus rapporterar om vindkraftens miljöpåverkan.

Annika Digréus rapporterar brett om miljö- och klimatfrågor och kommer då och då in på energiämnet.

Några inslag under det senaste året handlar om drivmedel och debatten inblandade biobränslen, exempelvis reduktionsplikten och kritiken mot den förda politiken. Men när Digréus nyligen rapporterade om att EU-parlamentet beslutat om att förbjuda försäljning av personbilar med förbränningsmotor saknades biobränsleperspektivet. ”Bara utsläppsfria bilar får säljas efter 2035”, sa hon.

Det hon inte nämner är den kritik som finns mot beslutet och som utgår ifrån att det är bränslena som är problemet, inte motorerna. Motorn kan lika gärna drivas av biobränslen, menar kritikerna av EU-beslutet. Det här perspektivet har bland annat lyfts fram av forskare vid Lunds Universitet samt av den svenska bioenergibranschen, men får inte plats i Annika Digréus rapportering.

I ett annat inslag lyfter hon fram kritik mot att använda skogsrester för att tillverka biodrivmedel. Kritiken kommer från David van der Spoels som är en ledande person i kampanjen ”Skydda Skogen” som argumenterar för en mycket radikal nedmotering av det svenska skogsbruket.

I ett inslag resonerar hon om för och nackdelar med vindkraft och ger mest utrymme åt argumenten som talar emot. Hon tar upp som en fördel med vindkraften att den ”inte lämnar något avfall”. Till skillnad mot flera av hennes kollegor som miljöreportrar nämner hon utmaningen med varierande väderberoende kraft:

”Andra kritiker lyfter fram att det inte blåser jämt och ett stort beroende av vindkraft gör att elpriserna svänger mer. Det talas visserligen om att man ska lagra kraft från vindkraftverken, men den tekniken är inte utbyggd i stor skala än.”

Digréus ställer vid flera tillfällen fossilt mot förnybart i energisystemet ur klimatperspektiv, och utesluter då kärnkraften i resonemanget. Vid ett tillfälle resonerar hon lite mer utförligt om för- och nackdelar med kärnkraft. Kärnkraftens fördel är att den är mer planerbar än vindkraften, säger hon, men sedan lyfter hon fram att kärnkraften inte är så klimatvänlig:

”Klimatargumentet anför näringslivet. Det finns andra som menar att kärnkraften inte är så klimatsmart medan den byggs. Det går åt mycket transporter under byggtiden. Det är också en gruvbrytning för att få fram uran som inte är så klimatvänlig. Så det finns olika sätt att se på just den aspekten.”

Vattenfall har som enda producent i Norden all sin elproduktion miljödeklarerad och certifierad enligt EPD-systemet, som gör det möjligt att jämföra olika produkters miljöegenskaper ur ett livscykelperspektiv. Företaget skriver om kärnkraftverket Ringhals:

”Utsläppen av växthusgaser från kärnkraften är väldigt små, särskilt om man jämför med utsläppen från kol-, olje- och gaskraft. Våra utsläpp av växthusgaser per producerad kilowattimme är mindre än utsläppen från vattenkraft, vindkraft och biomassa per producerad kilowattimme.”

Vilken källa Annika Digréus har för sitt påstående om kärnkraften framgår inte i hennes inslag.

 

 

*************

Exempel på energirelaterade inslag av Annika Digréus det senaste året

https://sverigesradio.se/artikel/uraldriga-fisken-pa-vag-att-utrotas-regeringen-fordrojer-miljoatgarder

https://sverigesradio.se/artikel/europeiska-bilindustrin-staller-om-till-fossilfria-fordon

https://sverigesradio.se/artikel/efter-2035-saljs-bara-elbilar

https://sverigesradio.se/artikel/c-eu-dom-hotar-svensk-biogas

https://sverigesradio.se/artikel/skogsrester-som-biodrivmedel-stridsfraga-i-eu-forhandlingar

https://sverigesradio.se/avsnitt/naringslivet-tummen-upp-for-karnkraftsbesked

https://sverigesradio.se/artikel/nytt-system-for-utslappsratter-i-eu

https://sverigesradio.se/artikel/teori-efter-forskning-vid-forsmark-abborrar-far-svart-i-varmare-hav

https://sverigesradio.se/artikel/iea-vi-ser-vandpunkten-fran-det-fossila

https://sverigesradio.se/artikel/vindkraftsbolag-efterlyser-langsiktiga-spelregler

https://sverigesradio.se/avsnitt/klimatpolitiska-radet-regeringen-far-svart-att-na-klimatmal

https://sverigesradio.se/artikel/miljororelsen-kritisk-till-nya-regeringens-forslag

https://sverigesradio.se/artikel/efter-regeringens-beslut-karnavfallsradet-kritiskt-till-nedlaggning

https://sverigesradio.se/artikel/svenska-experter-uppvarmt-kylvatten-ett-hanterbart-problem

https://sverigesradio.se/artikel/forslag-klimatnytta-bor-avgora-plats-for-vindkraft

https://sverigesradio.se/artikel/sa-mycket-paverkar-vindkraft-miljon

https://sverigesradio.se/artikel/c-far-gehor-for-uppskjuten-miljoprovning

https://sverigesradio.se/artikel/eu-vantas-lagga-fram-plan-for-att-minska-beroendet-av-rysk-gas

https://sverigesradio.se/artikel/europas-storsta-karnkraftverk-kan-vara-hotat

https://sverigesradio.se/artikel/infor-beskedet-om-slutforvaret

https://sverigesradio.se/artikel/finland-ensamt-i-varlden-med-slutforvar-for-karnavfall

 

 

 

 

 

 

Mats OlinInga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *