Konsekvent fackligt perspektiv på tidsbegränsade anställningar

TMI har tittat närmare på hur svenska medier har rapporterat om tidsbegränsade anställningar och kan konstatera att rapporteringen är obalanserad. Nästan samtliga nyheter problematiserar anställningsformen och har ofta en facklig utgångspunkt, medan alternativa perspektiv har svårt att nå ut. Påverkar journalistförbundets egen syn på visstidsanställningar rapporteringen?

 

Skärmdumpar från SVT och Sveriges Radio.

I TMI:s senaste undersökning visar det sig att fyra stora svenska nyhetsmedier nästan uteslutande har rapporterat negativt om tidsbegränsade anställningar under året som gått. Undersökningen omfattar 70 artiklar och inslag från SvD, DN, SR och SVT, varav endast tre stycken tog sin utgångspunkt att anställningsformen skulle innebära något positivt, eller att det skulle vara negativt för företag och jobbsökande om anställningsformen minskade i omfattning.

Utöver Seko/Veolia-konflikten i somras (där fackets krav på en begränsning av antalet timanställda stod i centrum) beskrivs tidsbegränsade anställningar återkommande som något otryggt och en anställningsform som blir allt vanligare på arbetsmarknaden. Ett av de tydligaste exemplen är när SVT valde att göra flera nyhetsinslag baserade på en LO-rapport som pekade på att visstidsanställningarna skulle ha ökat i Sverige. Under rubriken ”Rekordmånga har otrygga jobb” spred SVT bilden av att tidsbegränsade anställningar ökar i samhället och är något otryggt. Att antalet visstidsanställningar har blivit fler är i sak korrekt, däremot har själva andelen varit i princip oförändrad de senaste 15 åren.

Undersökningen visar också att den här typen av fackliga rapporter tas emot med stort intresse av medierna. Däremot verkar intresset för rapporter som nyanserar den negativa bilden av tidsbegränsade anställningar inte vara lika stort. Under 2014 släpptes två rapporter från Svenskt Näringsliv som båda lyfte fram att 70.000 människor i kvartalet går vidare från en visstidsanställning till en tillsvidareanställning. Något som medier verkar ha ignorerat. Att visstidsanställning är en väg till ett fast jobb för många människor är en nyhetsvinkel som, med ett undantag, är helt frånvarande i rapporteringen. Detsamma gäller perspektivet att en begränsning av visstidsanställningar skulle öka arbetslösheten.

En förklaring till obalansen kan vara att förhållandena på journalisternas egen arbetsmarknad påverkar journalisternas syn på tidsbegränsade anställningar och därmed rapporteringen. Förra året startade exempelvis Journalistklubbarna inom public service-bolagen kampanjen ”#otryggajobb”, där man går till angrepp mot vad man uppfattar som otrygga arbetsvillkor inom Sveriges Television och Sveriges Radio. I kampanjen kräver man bland annat ett stopp på ”dribblandet med anställnings- och uppdragsformer”, en minskad omsättning visstidsanställningar och en ökad andel tillsvidareanställningar på redaktionerna.

Det är kanske en del av förklaringen till den obalanserade rapporteringen i frågan om tidsbegränsade anställningar. Redan 2012 anordnade TMI ett seminarium där företrädare för arbetsgivarsidan och journalistförbundets ordförande diskuterade bemanningsbranschens intåg på redaktionerna. Då som nu var anställningsvillkoren för journalister en omdiskuterad fråga.

 

ERIK O. THYSELIUSInga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *