Kunskapsbrister om energisystemet i svenska medier

Gårdagens ledare i Dagens Nyheter om energipolitiken är ett exempel på grundläggande kunskapsbrist i energifrågorna i svenska medier. DN påstår exempelvis att svenska kraftverk trycker ut ”fler terawatt än någonsin", och visar med det sin okunskap. Ett annat aktuellt exempel är Kvartals veckopanel i lördags. Förre handelsministern, näringsministern med mera Leif Pagrotsky hade ”svårt att tro på” att Sydsverige har det sämsta effektläget i Europa.

 
Foto: Holger.Ellgaard - Wikipedia

Dagens Nyheters ledare om läget för Sveriges elproduktion i går den 11 december visar på allvarliga kunskapsbrister. Här ett utdrag:

Priserna var höga för att den föregående regeringen har monterat ner elsystemet, hävdade hon [Ebba Busch].

Det är faktiskt en löjeväckande beskrivning av historien, som sprids också av statsministern och upprepades på fredagens pressträff som de båda höll tillsammans med arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

De höga elpriserna – i Sverige och resten av Europa – är framför allt en konsekvens av Putins aggressioner och det strypta utbudet på gas som följt på dem.

Det är heller inte sant att vår elproduktion monterats ner. Svenska kraftverk trycker faktiskt ut fler terawatt än någonsin. Nettoexporten av el ligger på rekordnivåer. Utbudsproblemen finns på kontinenten, där beroendet av den ryska gasen är stort.

Ett uttryck för kunskapsbristen är formuleringen att svenska kraftverk trycker ut ”fler terawatt än någonsin”. Den sammanlagda effekt som de svenska kraftverken förmår trycka ut när den verkligen behövs är ungefär 0,025 terawatt (TW), det vill säga 25 000 megawatt (MW).

Ett bra exempel (Svenska kraftnäts kraftbalansrapport, s. 25) kan vara förra vinterns topplasttimme, då Sverige för sin elförsörjning behövde en effekt på 25 600 MW. 24 000 av dem stod kraftproduktionen inom landet för, vilket alltså krävde en nettoimport av el motsvarande 1 600 MW.

Denna effektbrist är definitivt en konsekvens just av att den svenska elproduktionen monterats ner. Enbart med de sex nedlagda kärnkraftsreaktorerna har södra Sverige förlorat 4 100 MW nettoeffekt. Bland övriga nedlagda kraftverk stod Öresundsverket ensamt för 440 MW elproduktionskapacitet.

Redan med hälften av denna produktionskapacitet i behåll skulle Sveriges kraftbalans i dag vara markant bättre och de svenska elpriserna enligt normal elsystemlogik klart lägre.

Referensen till Ekonomifakta tyder på att DN:s ledarskribent egentligen menar terawattimmar (TWh), måttet på den nettomängd el som Sverige exporterade, vilket under 2021 var 25,6 TWh.

Detta är förvisso en respektingivande mängd el. Problemet är att den inte producerades då när den skulle ha behövts. Rekommendationen till en skribent som inte kan skilja på energi och effekt kan bara vara att närma sig ämnet med större försiktighet än i DN:s fall.

Ledarens utsaga om att de höga elpriserna i Sverige framför allt är en konsekvens av Putins aggressioner är relevant, men duger inte som ensam förklaring till de höga svenska elpriserna.

Energimarknadsinspektionens senaste veckorapport visar tydligt att elpriserna började sticka i väg i september 2021, och framför allt två månader senare, för att raka i väg till ytterligare en ny nivå i mars i år, när Rysslands invasion av Ukraina var ett faktum.

Graferna ovan visar utvecklingen för systempriset på Nord Pool under de senaste tre åren. Elpriserna i de svenska elområdena är inte ekvivalenta med detta, men systempriset ger ändå en god bild av prisutvecklingen.

Exakt hur stor del av det svenska elpriset som beror på Sverigefaktorer och hur stor del som beror på Putin och naturgasbristen går knappast att säga. Energiforsks analys från februari, före Ukrainakriget, ger ändå en vägledning genom resultatet att elpriserna i södra Sverige hade kunnat vara 30-50 procent lägre under hösten 2021, om regionen då hade haft ytterligare elproduktion i drift.

Exempel på grundläggande kunskapsbrist i energifrågorna ges dagligen i svenska medier. Ett annat aktuellt exempel kan vara Kvartals veckopanel i lördags (10 december).

Till exempel hade förre handelsministern, näringsministern med mera Leif Pagrotsky ”svårt att tro på” den bild, presenterad vid regeringens presskonferens dagen innan, att Sydsverige har det sämsta effektläget i Europa. ”Hur kan det då komma sig att vi exporterar”, frågade han.

Strax innan nämnde Pagrotsky att Karlshamnsverket ”kör på en stor del vegetabiliska bränslen” och att det bara är i gång ”några få timmar”. ”Vi har även när det är minusgrader exportöverskott från Sydsverige”, förklarade han.

Fakta är att Sverige under de senaste dagarna varit nettoimportör av el en stor del av tiden. Till exempel i går (11 december) blev Sverige enligt Svenska kraftnäts statistik nettoimportör kl. 07.53 och fortsatte vara det fram till klockan 22. När detta skrevs kl. 17.34 importerade Sverige el motsvarande 1 728 MW.

Att Leif Pagrotsky har svårt att tro beskrivningen att Sydsverige har det sämsta effektläget i Europa är också ägnat en höjning på ögonbrynen, med tanke på att det är fråga om ENTSO-E:s officiella verklighetsbeskrivning. Pagrotsky motsades inte av de övriga i panelen.

En svensk redovisning av rapporten finns här.

Även Pagrotskys uttalanden om Karlshamnsverket är ägnade att förvåna. Dels har verket varit frekvent i drift på senare tid som en reguljär elproducent och producerade redan 2021 mer el än under de tio föregående åren sammanlagt. Dels bränner det upp till 70 ton olja (fossil sådan, inte vegetabilisk) varje timme.

Den del av Karlshamnsverket som utgör effektreserv beordrades för övrigt av Svenska kraftnät i går upp i högsta beredskapsläge.

 

 

 

Svenolof Karlsson

Journalist

2 kommentarer


 1. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans skriver:

  Bra! Fortsätt granska, Svenolof. Det behövs!
  Tyvärr lär det väl inte märkas så mycket i gängse media.
  Vi får hjälpas åt att föra ut det.

 2. Andreas Tyden skriver:

  Hej,
  Tycker du missat några ytterligare kunskapsbrister.

  1) väldigt få som verkar förstå/villja förstå? att Z installerad effekt vindkraft inte är = Z installerad effekt kärnkraft. Eller vattenkraft eller #fossilkraft.

  Baserad på evidens avsende lifslängd och levererad energi i förhållande till installerad effekt, visar enkel matematik att det krävs
  9 ggr Z installerad effekt vindkraft, för motsvara Z installerad effekt kärnkraft.

  Minst…..

  För sedan måste ju avsett hur mycket vindkraft man har, något att levererar energi, när det blåser för lite eller mycket…..

  Och några gigantiska vätgaslager, batteriindustriområde, eller stora dammar, kopplade till vindkraft, har vi inte sett röken av…..

  Bara fått höra snömos om dessa lösningar.

  2) Samma okunskap gäller avseende de helt livsnödvändiga #systemtjänsterna bla #effektkraft och #balanskraft, samt #baskraft och #reservkraft.

  Något som ingen existerande oplanerbar kraft, kan leverera igår/idag/i morgon.
  Kanske i övermorgon ~2040 om utvecklingen lyckas 🤷‍♂️🤷‍♀️🤷‍♂️🤷‍♀️

  Innebär att bygger man oplanerbar kraft, behöver även något som kan leverera de helt livsnödvändiga #systemtjänsterna, vara #baskraft och #reservkraft också byggas.

  Utan tex systemtjänsterna, blir det inte särskilt mycket mer el i två hål i väggen, oavsett hur mycket energi, tex vindkraften producerar.

  3) De som talar sig varma för att nya elledningar är lösningen på energibristen, har missat/inte förstått behovet av nya systemtjänster till dessa ledningar, om det ska kunna tas i drift.

  Tex går tydligen Kraftledningarna från stora Harsprånget med bara ~65% av sin kapacitet, pga brist på #systemtjänster.

  Dessutom är nya ledningar, något som tar lång tid, pga bla alla markägare som blir inblandade.

  Som fd GD SvenskaKraftnät som nytillträdd sa 2008/9 till regeringen.

  ”Ni måste börja bygga NU!”

  sedan tog det några år, innan nåt alls hände…..

  4) påståendet att det går mycket snabbare bygga vindkraft än kärnkraft, är ett påstående som aldrig verifieras av de som säger det, även om man frågar.

  Kanske för att de vet att det inte är sant. Vattenfall bedömmer tydligen nu att Krigers Flake kommer leverera el 26 år efter start.

  Dvs nästan dubbla tiden mot oki3 i Finland.

  Och läs ledarna i SvD om Hybritprojektet, där sista den kommer 13/12.

  Verkar högst sannolikt att ett nytt Ståverk 80 är på gång……


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *