Reduktionsplikten i medier: från domedags- till festivalstämning

I fjol var medierna fyllda av kritik mot planerna på minskning av reduktionsplikten. Kanske skulle det inte ens bli någon sänkning av priset på grund av dieselbrist.  Men efter årsskiftet sjönk priserna kraftigt och just nu råder närmast festivalstämning i medier. 

 
Foto: Ingo.

Regeringens klimatpolitik har varit hårt kritiserad under fjolåret. Framför allt har det varit sänkningen av reduktionsplikten som uppmärksammats. Utsläppen av koldioxid skulle öka som ett resultat av politiska beslut för första gången på decennier, och dessutom riskerade den fossila dieseln att bli dyrare och näringslivets satsningar på produktion av biodiesel bli mindre lönsam. Mediebilden var också att näringslivets behov av stabila spelregler ignorerades. Det ifrågasattes även om fordonsbränslet verkligen skulle bli billigare som ett resultat av minskningen av reduktionsplikten. 

Ett exempel är när Dagens Nyheters Peter Alestig i augusti 2023 under rubriken ”Tuff kritik mot sänkt reduktionsplikt – kan ge prischock” lyfte fram kritiken mot regeringens förhoppningar om uppemot 4 kronors prissänkning: ”Remissinstanserna ifrågasätter också om förslaget verkligen ger den utlovade prissänkningen vid pump.”

De kritiska rösterna dominerande nyhetsmedier, i hög utsträckning därför att det egentligen bara var Sverigedemokraternas energipolitiske talesman som försvarade åtgärden. 

Efter årsskiftet då minskningen trädde i kraft har dock rapporteringen tydligt ändrat karaktär och blivit relativt sett mer positiv. DN rapporterar den 16 januari att Preem nu exporterar sin biodiesel och att den befarande bristen på fossil diesel med åtföljande prishöjning inte materialiserade sig. Tidningen rapporterar också om att dieselpriset föll med fyra kronor litern och i DN-podden Älskade politik konstateras att det sänkta priset kan bli en vinnare för regeringen. 

Sveriges Radios rapporter från mackar i Norrland innehåller nästan lite festivalstämning. Att dieseln på vissa håll i glesbygden tillfälligtvis tog slut beskrivs närmast som en kuriositet och att norrmän åker till Sverige för att tanka rapporteras utan klimatreservationer.  

Bränslekedjan Ingos VD Erika Johansson berättar glädjestrålande att de sålt “otroligt mycket” och “haft otroligt tryck”. Dieseln har tagit slut i Lidköping, Vara och på flera andra håll.   “Vi har ju förberett oss, men det har ändå tankats långt över förväntan. Nu jobbar vi stenhårt på att tankbilarna skall hinna ut och fylla på”. 

För tillfället speglar medier tydligt den folkliga glädjen över att få tanka billigare och kritiska röster lyser mestadels med sin frånvaro på nyhetsplats.   

 

 

 

 

Magnus Nilsson

NMI:s skribent

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *