Medier fyllda av kritik mot klimatpolitik – enkel förklaring

Medias rapportering av klimatpolitiken i regeringens budgetproposition innehåller inga positiva röster. Det finns en enkel förklaring.  Ingen tung samhällsaktör försvarar regeringens klimatpolitik, som det ser ut.

 

Att regeringens klimatpolitik som den presenterades i budgetpropositionen har fått kritik i nyhetsmedier är en sanning helt utan modifikation.  Mediebilden kan förklaras av bristen på källor som är positiva, exempelvis bland näringslivsorganisationer. NMI har tidigare under året då och då kunnat hitta sådana röster. Men nu verkar de vara försvunna.  

****

Ett axplock av rapporteringen om klimatdelarna av regeringens budget:

Svenska Dagbladet 20 september

“Sverige har flera mål om utsläppsminskningar som är beslutade av riksdagen. Det övergripande målet handlar om att nå nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären senast år 2045. Men i dagsläget ser det inte ut att kunna bli verklighet, enligt regeringens egen bedömning i budgetpropositionen för nästa år. 

”Den totala effekten av regeringens förslag i budgetpropositionen för 2024 bedöms vara att utsläppen ökar under 2024 och 2025, för att därefter minska”, står i budgeten. 

[—] 

”Trots att många och viktiga insatser har genomförts bedömer regeringen att befintliga och beslutade åtgärder, både nationella och internationella, inte räcker för att nå de flesta av målen”, står skrivet i budgeten. 

[—] 

Åtgärderna väger dock inte upp för de utsläppsökningar som väntas till följd av andra förslag för att stärka folks privatekonomi, som att sänka skatten för bensin och diesel samt den kraftiga reduceringen av reduktionsplikten vid årsskiftet.” 

 

Svenska Dagbladet/TT 20 september 

“Nästa år lägger regeringen totalt 4 miljarder kronor på olika klimatsatsningar. Som jämförelse satsas samtidigt 6,5 miljarder på att sänka olika drivmedelsskatter. 

Regeringen bedömer att skattesänkningarna kommer att leda till ökad förbrukning av bensin och diesel, dessutom kan det få människor att skjuta upp beslutet att byta till elbil. 

Men den största orsaken till att utsläppen ökar så kraftigt ligger utanför själva budgetpropositionen. Från den 1 januari 2024 sänks reduktionsplikten till 6 procent. Det innebär att inblandningen av biodrivmedel i bensin och diesel minskar kraftigt.” 

 

Dagens Nyheter 20 september

“Årets upplaga är mycket intressant läsning och tung ammunition för oppositionen. Slutsatsen: utsläppen kommer att öka kraftigt de kommande åren. På ett år – mellan 1 juli 2022 och 1 juli 2023 – har regeringen fattat beslut som leder till 5,9–9,8 miljoner högre utsläpp till 2030. Den högre siffran är ungefär lika mycket som Sveriges alla bilar släpper ut under ett år. 

Problemet för regeringen är detta: inga av de klimatsatsningar som presenterats hittills är i närheten av att kompensera för andra satsningar som ökar utsläppen.” 

 

Sveriges Television 22 september

“Regeringens klimatbudget ligger på 19,3 miljarder kronor, en sänkning med 18 procent på två år. Regeringen räknar själva med att deras politik kommer att leda till ökade utsläpp de närmaste åren. 

– Det är helt absurt, klimatkrisen är här och nu, säger klimataktivisten Greta Thunberg.” 

 

Till och med MRF:s tidning Motorbranschen (och Moderata Ungdomsförbundet) är kritisk (20 september): 

“Regeringens budget som presenterades i dag får underkänt vad gäller klimatmålen, både av oppositionen och de egna leden. 

– Det är en bensinindränkt budgetlunta. Ganska mycket i det lilla är bra, men det förmår inte väga upp den kraftfulla sänkningen av skatten på fossila drivmedel och sänkningen av reduktionsplikten, säger Mattias Goldmann på 2030-sekretariatet till Dagens Nyheter. 

Även MUF, Moderata ungdomsförbundet, är kritiska: 

– Det verkar som att regeringen inte har någon plan för att nå klimatmålen, kommenterar Muf-ordföranden Douglas Thor, i samma tidning.” 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Magnus Nilsson

NMI:s skribent

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *