Medierna missar näringslivets perspektiv om arbetskraftsinvandring

När regeringen meddelar att den vill återinföra arbetsmarknadsprövningen ställer medierna inga kritiska frågor trots att förslaget får hård kritik från näringslivet. "Mer än hälften av tjänsteföretagen har idag svårt att hitta den arbetskraft de behöver", uppger till exempel Almegas chefekonom Patrick Joyce.

 
Foto Sebastian Coman Photography .

Integrationsminister Anders Ygeman meddelade igår på en presskonferens att regeringen ska tillsätta en utredning om att återinföra arbetsmarknadsprövningen som Alliansregeringen avskaffade 2008.

Flera branschorganisationer och Svenskt Näringsliv är kritiska till förslaget. Man menar att det är ett ingrepp i företagens möjlighet att själva råda över anställningsprocessen och att det riskerar att förvärra kompetensbristen.

På presskonferensen ställde de närvarande medierna inte en enda kritisk fråga om hur en arbetsmarknadsprövning skulle påverka näringslivet.

Bland de stora medierna har endast DN och DI skrivit egna artiklar om förslaget utan att redogöra för näringslivets perspektiv.

De flesta medierna har plockat upp TT:s text som redogör för regeringens motiv och citerar Anders Ygeman. Inte heller TT har närmare redogjort för hur företagens ser på förslaget. På frågan om inte TT bättre borde ha redogjort för näringslivets perspektiv svarar biträdande redaktionschef Lisa Abrahamsson NMI att:

”Själva nyheten är att regeringen vill återinföra arbetsmarknadsprövning för arbetskraftsinvandring och nu tillsätter en utredning. I artikeln framkommer att riksdagen är delad i frågan och vilka partier som är emot, med dessa partiers argument. ”M, C, L och MP är emot. De pekar på att det är arbetsgivaren som bäst vet vilket behov av arbetskraft som företaget har”.  Jag ser inget problem med denna artikel, men vi följer så klart frågan och kommer att återkomma till ämnet framöver”.

Man kan fråga sig varför medierna inte ansträngt sig mer i en så pass viktig fråga för näringslivet. Om regeringen till exempel hade föreslagit begränsningar inom LAS skulle man då inte ha ringt facket för en kommentar?

Branschorganisationernas kritik handlar om att det redan idag är svårt att hitta rätt kompetens. Man anser också att förslaget kommer att leda till krångliga tidskrävande processer.

”Förslaget är djupt olyckligt eftersom en myndighetsbaserad arbetsmarknadsprövning riskerar slår mot yrken med lägre utbildningskrav, i branscher som har svårt att rekrytera svensk arbetskraft”, skriver organisationen Gröna Arbetsgivare.

Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd påpekar att även om det finns personer med rätt kompetens i Sverige, så kan det vara så att man inte är beredd att ta steget och flytta.

”Erfarenheten är att förespråkarna av arbetsmarknadsprövning inte tar hänsyn till var i landet den arbetslösa befinner sig och var arbetstillfällena finns” säger hon till Tidningen Näringsliv.

Almega menar att en arbetsmarknadsprövning kommer att leda till ännu längre handläggningstider för arbetskraftsinvandring och att problem med missbruk kan hanteras i Sverige.

”Det ska bekämpas med hårdare kontroller och sanktioner mot oseriösa företag”, menar Patrick Joyce.

Regeringens motiv för att återinföra arbetsmarknadsprövning är att den organiserade brottsligheten utnyttjat den fria arbetskraftsinvandringen för att lönedumpa. Man menar också att arbetsvillkoren försämrats..

”Vi ska ha ordning och reda på svensk arbetsmarknad och vi ska knäcka den organiserade brottsligheten. Sverige ska aldrig konkurrera med låga löner och dåliga arbetsvillkor”, uppgav Anders Ygeman på presskonferensen.

Martin Berg

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *