Missvisande i Göteborgs-Posten om dåliga skolor

En GP-artikel ger läsaren intrycket att ett regeringsförslag handlar om att Skolinspektionen ska få större möjlighet att stänga dåliga friskolor. Det är missvisande.

 

I en artikel  med rubriken ”Anna Ekström (S) vill ge kommunerna rätt att stoppa friskolor” i Göteborgs-Posten (GP) redogörs för regeringens senaste förslag om att Skolinspektionen ska ges större möjlighet att stänga skolor som inte lever upp till verksamhetskraven. GP ger flera referenser till friskolorna, men ingenstans framgår nyheten att de nya reglerna även ska göra det möjligt att stänga dåliga kommunala skolor.

GP ger läsaren bilden av att det enbart handlar om friskolor: rubriken ”Anna Ekström (S) vill ge kommunerna rätt att stoppa friskolor” det valda citatet av utbildningsminister Anna Ekström ”Skolinspektionen har hittills inte haft tillräckligt lagstöd för att stänga fristående skolor med uppenbara och återkommande brister” samt det exempel som GP lyfter fram (den konfessionella friskolan Römosseskolan i Göteborg).

I lagrådsremissen ”Ökade möjligheter att stänga skolor” som lagförslaget bygger på framkommer det dock tydligt att lagförslaget gäller alla skolor – såväl kommunala och friskolor – även om tillvägagångsättet för hur en friskola respektive en kommunal ska kunna stängas skiljer sig åt. Det kan drabba skolor med ”allvarliga missförhållanden” som ska kunna stängas. Regeringen ger exempel på vad som då avses: ”brister rörande exempelvis undervisning och lärande, extra anpassningar och särskilt stöd, trygghet och studiero, åtgärder mot kränkande behandling, bedömning och betygssättning och systematiskt kvalitetsarbete.”

Skolinspektionen presenterade nyligen rapporten  ”Långvarigt låga kunskapsresultat”, där 28 grundskolor som under tio år haft en hög andel elever som inte nått godkända betyg i alla ämnen granskats. Av de 28 granskade skolorna är 26 stycken kommunala. Fem av de skolor som Skolinspektionen pekat ut med ”Långvarigt låga kunskapsresultat” ligger dessutom i Göteborgs kommun: Gamlestadsskolan H, Gårdstensskolan, Nytorpsskolan, Vättleskolan och Utmarksskolan. Skarp kritik riktas mot huvudmännen som ”inte tagit ett helhetsgrepp för att vända kunskapsresultaten”.

En relevant fråga i det sammanhanget vore om det är dessa 28 skolor som riskerar att stängas?  Det borde varit en självklar fråga för GP:s reporter att ställa, kan man tycka. I de skolorna, där alltså 26 stycken är kommunala, har man uppenbara problem med att leva upp till verksamhetskraven och allvarliga missförhållanden måste misstänkas råda.

Även Dagens Nyheter och TT rapporterar om regeringens förslag. I den rapporteringen framkommer det klart för läsaren att lagförslaget gäller båda kommunala och fristående skolor. I ingen av artiklarna hänvisar man till Skolinspektionens rapport om de 28 särskilt problematiska skolorna.

På ett antal frågor om artikeln från NMI svarar GP:s reporter Anna Ekström att bakgrunden till intervjun med utbildningsministern är GP:s artiklar om Römosseskolan.

”Det är därför fokus ligger på friskolorna, och då specifikt konfessionella sådana, hur skolor som Römosseskolan skulle påverkas. Dock har vi skrivit många andra artiklar om problem i kommunala skolor, bland annat på en del av de 26 eftersatta, (senast igår) och fler artiklar lär det bli”.

***

Foto: Wikpedia, Ak169808 – Template:Owxn, CC BY-SA 3.0,

Martin Berg

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *