Missvisande om ”Sluta skjut”

Metoden ”Sluta skjut” lyft fram som en framgångsrik metod för att stävja gängskjutningar. Men hur effektiv är metoden egentligen och hur rapporterar media om den?

 

I ett inslag av Sveriges Radio rapporteras att Örebro ska införa den så kallade Sluta skjut-metoden för att försöka stävja kriminalitet och gängskjutningar.

I inslaget hänvisar reportern till att BRÅ analyserat metoden och att BRÅ rekommenderar att den införs i andra städer.

Reportern uppger att polisen och kommunen i Malmö tror att den trend av minskade skjutningar och sprängningar man sett de senaste åren är en följd av metoden. I samband med det uppger dock reportern att ”vissa hävdar att man inte med säkerhet kan dra den slutsatsen”.

Reportern Simon Andrén går inte närmare in på vilka dessa vissa är men Malmö Universitet gjorde 2021 en effektutvärdering av Sluta skjut i Malmö. Här konstateras att sprängningarna och skjutningarna minskat i Malmö efter att metoden införts men att det inte går att dra några säkra statistiska samband mellan före och efter man infört metoden. När forskarna jämför utvecklingen i Malmö med andra drabbade städer i Sverige går det heller inte att visa på någon statistisk signifikant skillnad.

Samtidigt omfattar materialet alla (kända) skjutningar och kan på så sätt anses ge en god bild av den faktiska utvecklingen av denna typ av händelser även om inte de statistiska analyserna visar på några signifikanta effekter.

Forskarna på Malmö högskola konstaterar att det redan innan Sluta Skjut syntes en nedåtgående trend för skjutningar och sprängningar i Malmö och att den inte förändrades signifikant efter att man infört metoden. Forskarna menar samtidigt att den observerade minskningen kan beror på införandet av Sluta skjut.

Dessa resultat redovisas inte i Sveriges Radios rapportering om att Örebro nu ska införa Sluta skjut metoden.

Simon Andrén säger till NMI att han anser att balansen i inslaget håller, men att man i ett längre format än ett nyhetsinslag skulle kunna resonera mer om effekterna av Sluta Skjut. I det längre inslaget i P1-morgon nämns dock Malmö Universitets effektutvärdering och dess resultat.

 

Av Martin Berg och Mats Olin

 

Fakta:

Sluta skjut baserar sig på metoden Group Violence Intervention och började användas i USA för 10–15 år sedan. Metoden bygger på fokuserad avskräckning där kriminella personer söks upp och informeras om vilka konsekvenser deras handlingar får för individer och samhälle, samt om att fortsatt kriminalitet kan få allvarliga konsekvenser för dem i form av långa fängelsestraff. Samtidigt erbjuds hjälp för en väg ut ur kriminalitet.

I en artikel i nättidningen Kvartal görs en genomlysning av metoden och de relativt magra resultaten i Sverige jämfört med i USA utifrån en rad forskningsrapporter. En förklaring är att det svenska samhälls- och rättssystemet inte har tillräckligt kapacitet att avskräcka de kriminella i frågan vilka konsekvenser fortsatt kriminalitet får för dem personligen.

 

Skillnad i antal skjutningar innan (16 månader) och efter (16 månader) att Sluta skjut implementerats i Malmö Brytpunkt i november 2018.

Antal skjutningar innan Antal skjutningar efter
Malmö 64 52
Stockholm   135 134
Göteborg  49 34
Uppsala  20 32

 

Källa: Effektutvärdering av Sluta skjut: En strategi för att minska det grova våldet, Malmö Universitet

Martin Berg

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *