Natoansökan fokus i partiledarrapporteringen i maj

Upprinningen till – och beslutet av – att skicka in en svensk Natoansökan har varit det huvudsakliga ämnet i månadens mätning av partiledarnas omnämningar. Det kommande valet märks nu tydligt i sändningarna där politiska debatter och intervjuer med partiledare kommer allt tätare. Likväl är det fortsatt Magdalena Andersson (S) som dominerar i mätningen om vilken partiledare som omnämns mest i SVT:s och SR:s nyhetsprogram.

 
Magdalena Andersson (S) och Ulf Kristersson (M) presenterar beslut om att Sverige ansöker om Natomedlemskap. Hämtat från SVT play.

Jämfört med förra månaden har Miljöpartiets språkrör och Magdalena Andersson (S) ökat mest i SR, och Ulf Kristersson (M) och Annie Lööf (C) i SVT. Rapporteringen om Ebba Busch:s (KD) och Johan Pehrson:s (L) har däremot minskat kraftig jämfört med förra månadens toppnoteringar, dock omnämns de båda mer under maj än under årets första månader.

I SVT:s nyhetssändningar är fördelningen mellan partiledarnas utrymme under maj månad något jämnare än i SR:s sändningar. Den jämnare fördelningen har i huvudsak att göra med Agendas partiledardebatt där samtliga partiledare kom till tals, samt att Morgonstudion bjudit in samtliga partiledare för enskilda intervjuer under månaden, där Magdalena Andersson var den enda som avstod att medverka.

Trots att Andersson avstod medverkan i Morgonstudion så står hon för 44 procent av de totala omnämnandena och är fortsatt den partiledare som omnämnts mest i SVT. I SR:s nyhetsprogram omnämns hon vid 53 procent av fallen vilket är en kraftig ökning jämfört med april och mer i linje med resultaten från tidigare i år.

Huvudfokus i den politiska debatten under maj månad har varit Natoansökan och rapporteringen runt Andersson har i huvudsak handlat om just detta, exempelvis i samband med att Storbritanniens premiärminister Boris Johnson kom på statsbesök för att stödja Sveriges eventuella natoansökan, eller Anderssons besök till Vita huset efter att ansökan skickats in. Därutöver har Andersson omnämnts i samband med opinionsundersökningar, i analyser av det politiska spelet och möjliga regeringsalternativ, förslag om ökade pensioner, och gällande EU:s beslut om nya sanktioner mot olja och gas från Ryssland.

Även Kristersson har nämnts i samband med Natofrågan och att den symboliska gesten av att beskedet om Sveriges Natoansökan lämnades av Andersson och Kristersson ihop. Kristersson har även nämnts i sammanhang som berört det politiska spelet, analyser om regeringsalternativ och opinionsundersökningar. Därutöver har rapporteringen om Kristersson, likt övriga partiledare, handlat om partiledardebatten i Agenda samt om intervjun i Morgonstudion.

Åkesson har utöver partiets svängning i Natofrågan omnämnts i samband med analyser om regeringsalternativ där SD inte tror på ett samarbete med Liberalerna, om SD:s historia, om att SD under valet kommer rikta in sig mot islamkritiska invandrargrupper, att Anniel Lööf (C) kallat Åkesson för rasist, samt om SD:s valkickoff.

Annie Lööf har nämnts i samband med partiets kritiska hållning till höjda pensioner. Nooshi Dadgostar (V) har förespråkat höjda pensioner och nämnts i samband med detta, samt gällande kritik från Moderaterna om att Vänsterpartiets finanspolitik gör det mindre lönsamt att arbeta.

Likt förra månaden nämns Ebba Busch i samband med hennes uttalande från lördagsintervjun om påskupploppen, men denna månad har det handlat om Radio Swedens förvanskade översättning av hennes uttalande vilket lett till en kritikstorm mot SR och ursäkter från radiohuset.

Intresset kring Johan Pehrson:s (L) tillträde till partiledarposten tycks ha lagt sig från förra månaden men han lyckas fortsatt synas mer i debatten än sin företrädare. Under maj har Pehrson nämnts i samband med ämnen som friskolor, höjda polislöner samt i analyser om Liberalernas strategi inför valet.

Miljöpartiets språkrör har uppmärksammats i sin kritiska hållning till Nato och att gå med i en kärnvapenallians. Det har även rapporterats om MP:s kritik mot sänkt bensinskatt, att de vill öka klimaträttvisan, samt att de vill höja Sveriges klimatambitioner.


Nedanför visas resultatet från NMI:s undersökning av utvalda nyhetsprogram i SVT och SR för januari, februari, mars, april och maj månad i form av fem stapeldiagram. Resultatet för Liberalernas partiledare gäller för Sabuni fram till den 8 april och för Pehrson från och med den 8 april när han tillträdde som partiledare:

Pamina Falck

Mediegranskare Näringslivets medieinstitut

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *