Norrköpings Tidningar mörkade betydelse av skolkonflikt

Norrköpings Tidningar (NT) har i stort uppslagna artiklar beskrivit en skola i Norrköping som undermålig.  Lärare vid skolan protesterar och menar att NT inte berättat sanningen om läget på skolan. Chefen för NT:s grävgrupp Christian Ströberg avvisar kritiken. NMI har undersökt saken och kan konstatera att NT-journalisterna var välinformerade om en infekterad personalkonflikt på skolan i höstas men valde att mörka den.

 
NT:s chefredaktör presenterar tidningens grävgrupp. Från NT.se.

”Larmet: Elever och lärare flyr efter stöket på skolan”. Så inleds (2/6) en omfattande artikelserie i NT som handlar om Nordic International School i Norrköping. Första sidan på tidningen visar hur NT:s grävjournalister konfronterar rektorn. På sex sidor beskrivs sedan en skola med stora problem.  ”Skolans hårda disciplin gör att elever far illa”, skriver chefredaktören Fredrik Lagerqvist i en introduktion där han lyfter fram framgångarna med NT:s ”grävgrupp”.

Tio lärare vid skolan har i en insändare protesterat kraftfullt mot den bild som tidningen givit sina läsare. Lärarna menar att NT ger en felaktig bild av skolan bland annat när det gäller hur man arbetar med ordning och reda och vilka elever som antas till skolan. ”Det som beskrivs är inte sådant vi lärare på skolan känner igen”, skriver de.

Bildsättning och rubrik lyfter fram NT:s satsning på sin ”grävgrupp”.

I sitt svar till lärarnas insändare beskriver grävgruppens chef Christian Ströberg hur de arbetat, men svarar inte på kritiken från lärarna. Han skriver bland annat att de ”också pratat med personer som beskriver en skola med engagerad personal och framgångsrika elever.” Man kan konstatera att de här beskrivningarna av framgång valdes bort när artiklarna publicerades.

NMI frågade Christian Ströberg om hur han ser på den här kritiken:

– Det finns så klart flera bilder av en skola. Det var ganska väntat att det skulle komma en sådan reaktion. Men jag är trygg med den informationen som vi har fått fram, säger Christian Ströberg.

De felaktigheter i artikeln som lärarna lyfter fram menar han ”är deras bild”.

En aspekt av skolans kvalitet är kunskapsresultaten. Nordic International School i Norrköping tillhör de tre-fyra bästa skolorna i Norrköpings kommun när det gäller kunskapsresultat, visar data från Skolverket. Med inte heller det får NT:s läsare veta.

I din kommentar till insändaren skriver du om ”framgångsrika elever”.  Valde du bort dem i artiklarna?

– Vi har inte pratat med de eleverna, säger Christian Ströberg.

NMI talade med Helena von Schantz som är en av lärarna bakom insändaren, och som också är intervjuad i den ursprungliga NT-artikeln. Hon är lärare i svenska och fackligt skyddsombud och har jobbat på skolan i snart tre år.

Helena von Schantz menar att journalisterna mot bättre vetande inte berättat för läsarna om en infekterad konflikt på skolan i höstas som är en väsentlig förklaring till varför skolan ”haft det tufft” och tappat elever. En ny rektor började inför höstterminen och införde nya rutiner för elevvård, vilket ledde till en konflikt med elevvårdsteamet och att dess fyra medarbetare sa upp sig. En av de inblandade i konflikten är NT:s tyngsta namngivna källa.

I början av oktober tillsattes en ny rektor, och Helena von Schantz menar att det gjorde att skolan då kom in på rätt väg. Men, under läsåret har alltså många elever lämnat skolan.

”Under början av höstterminen hade vi ordentliga utmaningar. Bakgrunden är att vi hade en ny rektor som införde många förändringar och som därigenom hamnade i konflikt med skolans fyra speciallärare gällande elevsyn och åtgärder. Dessa speciallärare har samtliga lämnat skolan och ersatts av ny personal. Från och med början av oktober har vi haft en kompetent rektor och såväl koncept som rutiner är återigen på plats.”, skriver Helela von Schantz och de andra lärarna i insändaren.

Du blev ju också intervjuad av NT, fick du inte fram det du ville säga i artikeln?
– Jag talade en halvtimme med chefen för NT:s grävgrupp Christan Ströberg och beskrev konflikten, berättar Helna von Schantz för NMI. Jag berättade att både rektor och huvudkällan lämnade skolan i början av höstterminen och angav de turbulenta första veckorna på terminen som orsak till både elevtapp och missnöje.

I NT-publiceringen förklaras inte den här händelsens betydelse trots att journalisterna var välinformerade.

Kände du till konflikten i höstas mellan dåvarande rektorn och elevhälsan?
– Ja, det klart att vi kände till den. Det nämns att det varit problem tidigare under hösten, men vi har inte gått in i detaljer, säger Christian Ströberg.

Han menar att konflikten tas upp i den publicerade videointervjun med rektorn Emil Wallin. Konflikten nämns i förbigående av Wallin, men får ingen förklaring och journalisterna ställer inga frågor om saken.

Du känner inte att ni har mörkat den här konflikten?
– Nej, jag tycker inte att det är så.

NT ger i stället en bild av en misskött skola i fritt fall. Det är framför allt två före detta medarbetare vid skolan som NT lyfter fram som källor för kritiken.

Helena von Schantz menar att de före detta anställda som NT valt att lyfta fram inte alls är representativa. Huvudkällan slutade på skolan 7 oktober, den andra namngivna källan arbetade några dagar i oktober som timvikarie och har ingen närmare insyn i verksamheten, påpekar hon.

Christian Ströberg ser ingen risk att konflikten skulle kunna vara motivet bakom källornas utsagor.

Tidningen ger i stället bilden av att pengar som skulle gått till skolan använts till annat. ”Ledningen har inget intresse för eleverna, konceptet med konsekvenser är bara ett sätt att spara pengar”, säger en av de före detta anställda.

Också detta vänder sig de tio lärarna emot:  ”Vi har bibliotek, god och nyttig skolmat, rimlig undervisningsplikt och ett fulltaligt elevhälsoteam. När vi larmade om arbetsbelastningen på grund av sjukfrånvaro tillsattes det resurser och vi fick flera timvikarier.”, skriver de.

– Den här skolan förtjänar inte detta. Det skadar både föräldrar och elever, säger Helena von Schantz till NMI.

 

Mats Olin3 kommentarer


 1. Kjell Hall skriver:

  Vad är det som säger att de tio lärarna är sanningssägarna? Går väl alltid att hitta folk som är jasägare och som slickar uppåt.

  Vad säger resten av lärarna?

  Ovanligt svagt försök från Näringslivets Medieinstitut att försvara privatskolas stöld av skattemedel.

  1. Mats Olin skriver:

   Hej Kjell, tack för kommentar. De här tio lärarnas mening är absolut värt att lyssna på skulle jag säga, det har tidningen inte gjort.

 2. Hanna-Maria skriver:

  Jag är förälder till ett barn som just gått ut 9:an. Lärarna som vårt barn har haft har varit oerhört engagerade och har gått ”above and beyond”!!!

  Det stämmer att det var rörigt i höstas, men blivit bättre. Pengar som tagits från skolan skulle ha behövts för att stötta socioekonomiskt svaga elever, vilka blev kraftigt överrepresenterade när skolans elevantal växt explosionsartat. Vi upplever dock att skolan har tagit problem på allvar. Gällande kränkningar har skolan mycket arbete att jobba vidare med. Sammanfattningsvis är vi mycket nöjda med lärarna, som är kompetenta och engagerade och vi tycker att det är synd att artiklarna inte lyfter fram det!!!


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *