Ny kritisk rapport från TMI om SVT och friskolorna

TMI presenterar idag en ny granskning av hur SVT rapporterar om friskolor. SVT väljer att inte granska vad ett vinstförbud skulle innebära, trots att det berör tiotusentals elever och lärare.

 

Vilka är det som skulle drabbas av ett förbud mot vinstutdelning i skolföretag? Hur ser elever och föräldrar på saken? Hur många lärare kan komma att förlora sitt jobb? Hur resonerar de som startat och driver skolföretagen? Vad säger de som vill starta skola men som inte kan finansiera beroende på det politiska läget? Hur ska kommunerna klara av att ta hand om alla elever som förlorar sin skola? Frågorna är många och man kan tycka att det vore självklart för samhällsjournalistiken att undersöka. Men det är inget som intresserar SVT.

Redan 2013 ställde TMI frågor om detta till Aktuellts och Rapports ansvarige utgivare Ulf Johansson, som då menade att det skulle vara allt för spekulativt för SVT att granska vad ett vinstförbud skulle innebära i form av nedlagda skolor.

Varför ställer SVT inte frågor om hur ett vinstförbud kan komma att drabba elever och lärare?
– Det skulle göra mig förvånad om vi inte har granskat deras argument lika hårt, sa Ulf Johansson. Jag vet inte om det är så för jag har inte tittat på inslagen på det sättet. Vi bör kritiskt granska båda parter lika hårt och det hoppas jag att vi gjort.

Om det inte är så, är det då fel?
– Ja, vi bör ju kritiskt granska båda sidornas argument.

Om ni inte har gjort det, vad händer då?
– 
Då tycker jag att man kan tala om balansen är den rätta. Vi måste balansera, speciellt när det är olika politiska utgångspunkter för en fråga. Vi måste vara lika kritiska mot båda sidor i en sådan debatt.

Nu, ett och ett halvt år efter intervjun med Ulf Johansson, är frågan om vinstförbud än mer aktuell. I mars presenterade civilminister Ardalan Shekarabi (S) och vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt en utredning som ska stoppa vinstutdelningar:

”För att få ta del av offentliga medel ska privata aktörer kunna visa att de offentliga medlen kommer brukarna till godo. Eventuella överskott ska som huvudregel återinvesteras i den verksamhet där de har uppstått. Nya regler bör starkt begränsa möjligheterna att dela ut vinst eller på annat sätt föra ut medel från verksamheten, även i samband med försäljning.”

Även i kommunerna har vinstfrågan skärpts. I exempelvis Göteborgs Stads nyligen framlagda rödgröna budget är man tydlig: ”Staden motsätter sig etablering av aktiebolagsdriva skolor som delar ut vinst till ägarna.”

En rad tunga debattörer har protesterat mot de här idéerna, till exempel entreprenören Dan Olofsson och nyligen avgångne ordföranden i Riskkapitalföreningen Gabriel Urwitz.  Vanliga argument är dels att vinstdrivande skolor håller hög kvalitet och att vinsten är en viktig faktor för att drivna entreprenörer ska vilja investera och bygga upp nya skolföretag.

En undersökning som Demoskop genomfört på uppdrag av Friskolornas riksförbund visar att skolor med sammanlagt närmare 50 000 elever inte vill driva verksamheten vidare om ett vinstutdelningsförbud införs. Enligt Friskolornas riksförbund har hotet om vinststopp redan inneburit att planerade skolstarter lagts i malpåse.

TMI:s nya granskning av hur SVT rapporterar om friskolor innehåller inga överraskningar. Det är samma mönster som tidigare: särskilt de nationella nyhetsprogrammet Rapport och Aktuellt är i det närmaste totalt fokuserade på den ena sidans argument i en av de största politiska frågorna de senaste åren. I genomsnitt en gång i månaden sänder SVT:s riksnyheter inslag som problematiserar olika aspekter av friskolor men att granska konsekvenserna av ett vinstförbud intresserar inte SVT. Ett typiskt exempel på hur SVT väljer att beskriva välfärdföretag är när SVT-reportern Kristina Lagerström benämner skolbarn som ”handelsvaror” och bekymrar sig över att de lagda förslagen inte kommer att sätta stopp för det:

”Det var stora ord och glada miner på regeringens och Vänsterpartiets presskonferens om vinststopp i välfärden idag. Men sanningen är att både mormor och hennes barnbarn fortfarande är handelsvaror, och sannolikheten är låg för att dagens uppgörelse kommer att ändra på det.”

Så vad skulle mormor och hennes barnbarn tycka om skolan stänger på grund av vinstförbud? Under två och ett halvt år har TMI bara funnit ett par inslag som utgår ifrån kritik mot ett vinstförbud och inget som undersöker hur de elever, lärare och föräldrar som kan drabbas resonerar. De frågorna intresserar inte SVT som i andra sammanhang gräver både här och där när olika mer eller mindre stora medborgargruppers intressen hotas av politiska beslut.

Aktuellts och Rapports ansvarige utgivare Ulf Johansson har skriftligen kommenterat, och han är kritisk till TMI:s slutsatser:
– Vid ett flertal tillfällen har företrädare för privata vårdbolag, de stora friskolorna, riskkapitalbolag och Svenskt näringsliv intervjuats i SVT och fått uttrycka oro för, och beskriva konsekvenser, av de förslag som funnits mot vinstdrivande välfärdsbolag, skriver han.

Hela Ulf Johanssons text finns publicerad efter denna artikel. Han menar fortfarande att det är oklart om det finns ett reellt hot mot friskolorna:
– När det gäller frågan om risken för lärare att förlora sina jobb och elever att tvingas byta skola är det naturligtvis ett allvarligt problem oavsett om det beror på en miljardkonkurs eller på att privata ägare lägger ner för att villkoren kring driften blir allt för ogynnsamma. Vi vet resultatet efter miljardkonkursen häromåret, i fallet med villkoren för vinster i välfärden vet vi inte vad som kommer att hända. Vi vet inte ens vad det slutliga förslaget och senare politiska beslutet blir, skriver SVT:s Ulf Johansson.

 

MATS OLIN

Läs TMI:s granskning av SVT och friskolorna

 

Kommentar av Aktuellt- och Rapportchefen Ulf Johansson

Timbro fortsätter sin opinionsbildning kring fri företagsamhet inom den offentliga sektorn. Inte så konstigt eftersom det är en lobbyorganisations uppdrag.

Mats Olin fortsätter också sitt arbete med att försöka påverka SVT:s journalistik i en riktning som Timbro vill se. Inte heller så konstigt, det är många aktörer i Sverige som arbetar intensivt med att försöka påverka SVT, det är vi vana vid.

Sin vana trogen försöker Mats Olin också misstänkliggöra enskilda reportrar på Sveriges Television. Det är direkt osmakligt. Det är helt okay att han ger sig på mig som ansvarig utgivare eftersom det är jag som är ansvarig för hur vi balanserar vår rapportering. Jag har tidigare sagt att jag har fullt förtroende för Kristina Lagerström och det är jag som svarar inför bland annat Granskningsnämnden.

Men Mats Olin har ju tidigare tydligt gjort klart att han inte heller har förtroende för den myndighet som är satt att granska hur Sveriges Television sköter sitt uppdrag, vilket i sig är uppseendeväckande.

I sak har Mats Olin dessutom fel när han påstår att Rapport och Aktuellt är i det närmaste totalt fokuserade på den ena sidans argument och att vi inte undersöker hur de som kan drabbas resonerar.

Vid ett flertal tillfällen har företrädare för privata vårdbolag, de stora friskolorna, riskkapitalbolag  och Svenskt näringsliv intervjuats i SVT och fått uttrycka oro för, och beskriva konsekvenser, av de förslag som funnits mot vinstdrivande välfärdsbolag.

När Mats Olin lyfter ett citat som grundar sig på Jonas Sjöstedts sätt att uttrycka sig så är det citatet ryckt ur en kritisk granskning av vänsterpartiets förslag. I ett inslag av Kristina Lagerström samma dag som regeringen och vänsterpartiet presenterade sin uppgörelse om vinstförbud i välfärden fick största friskolekoncernen Academedias ledning gott om utrymme att föra fram sina argument:

”Det här är väldigt drastiska förslag som har kommit fram i dag, och om dom genomförs kommer det att innebära att det i framtiden blir mycket svårare att välja förskola till barnen, välja skola, välja gymnasium.”

Blir det mindre intressant att driva friskola?

”Det skulle jag tro att det blir eftersom det blir ungefär samma avkastning på det som du har om du har pengarna på banken, något lite bättre. Det kommer innebära att färre startar friskolor. Det skapas en osäkerhet och det tycker jag är orättvist och synd för alla, för att det är klart att våra elever reagerar och tycker att det här är konstigt, det förstår jag, det skulle jag också göra.”

När det gäller sakfrågan om friskolor och egentligen den större frågan om vinster i välfärden bevakar SVT fortlöpande denna mycket laddade politiska fråga. Senast på tisdagskvällen lyfte SVT fram den kritik som oppositionen riktar mot de utredningsdirektiv som regeringen tagit fram.

I en debatt i Aktuellt fick dessutom SD föra fram en rad av de argument som Timbro lyfter. Den här debatten lär gå vidare och SVT kommer att fortsätta spegla debatten.

När det gäller frågan om risken för lärare att förlora sina jobb och elever att tvingas byta skola är det naturligtvis ett allvarligt problem oavsett om det beror på en miljardkonkurs eller på att privata ägare lägger ner för att villkoren kring driften blir allt för ogynnsamma.

Vi vet resultatet efter miljardkonkursen häromåret, i fallet med villkoren för vinster i välfärden vet vi inte vad som kommer att hända. Vi vet inte ens vad det slutliga förslaget och senare politiska beslutet blir.

Det är naturligt att privata friskolor och organisationer som Timbro vill lyfta varningar om nedlagda skolor. Det är en del av debatten och en del av opinionsbildningen. Den ska vi också spegla men vi ser det som en minst lika viktig uppgift att rapportera och granska vilka förslag och beslut som faktiskt läggs fram.

När vi vet det vet vi också hur olika aktörer – både privata och offentliga – påverkas.

 

Ulf Johansson

Programchef riksnyheter

Sveriges TelevisionInga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *