Ny rapport om svensk konkurrenskraft i medieskugga

Svensk konkurrenskraft är medioker, och har försämrats jämfört med andra OECD-länder. Det är en av slutsatserna i Entreprenörskapsforums årliga rapport Swedish Competitiveness Scorecard 2021, som släpptes igår. Men ingen nyhetsredaktion valde att rapportera.

 
Dominik Luckmann/Unsplash

Trots rapportens slutsatser om Sveriges ekonomiska ställning har intresset i media varit svalt. Endast i Tidningen Näringslivet har det rapporterats om rapporten. I övrigt har det över huvud taget inte förekommit någon rapportering om rapporten och dess slutsatser såvitt NMI kunnat se, vare sig i press eller i radio och TV.

Med reservation för att medias uppmärksamhet de senaste dagarna har riktats mot Rysslands invasion av Donetsk och Luhansk framstår det som underligt att en rapport om ett aktuellt ämne som Sveriges konkurrenskraft, av ett välrenommerat forskningsinstitut, möts av ett sådant ointresse från media. Uppgifterna om att svensk arbetslöshet är bland de högsta i OECD och att andra länders ekonomier växer fortare än Sveriges får sägas vara av allmänintresse, särskilt under ett valår.

Rapportens slutsats är att Sverige presterar mediokert jämfört med de 37 övriga OECD-länderna. Av de 81 olika indikatorerna rapporten tar hänsyn till är det endast fyra där Sverige ligger i topp tio procent av OECD-länderna. Som kontrast finns det elva indikatorer där Sverige befinner sig bland den sämst presterande fjärdedelen. De indikatorer där Sverige presterar svagast är främst kopplade till en hög arbetslöshet och ett högt skattetryck.

Per Thulin, forskare vid Entreprenörskapsforum och KTH samt en av författarna till rapporten, beskriver hur svensk konkurrenskraft har försvagats:

”Sverige tappar i produktivitet såväl som relativa inkomstnivåer, från det fjärde mest välmående landet mätt som BNP per capita 1970 till plats elva idag. Det innebär en välståndsförlust på flera hundra miljarder kronor per år.”

Rapporten pekar ut arbetsmarknaden som ett område där det finns särskilt stor förbättringspotential för Sveriges del, men även utbildning och infrastruktur som områden Sverige kan fokusera på för att förbättra sin konkurrenskraft.

Entreprenörskapsforum är en oberoende forskningsstiftelse som ägnar sig åt forskning om företagande, innovation och tillväxt.

NMI har via mejl frågat Sveriges Radio varför man inte har rapporterat om studien.

Chefen för Ekots ekonomigrupp Pär Ivarsson menar att det var andra frågor som tar större plats i nyhetsflödet:

”Egentligen brukar vi inte svara på frågor om våra redaktionella val på detta sätt, men nyhetsläget under gårdagen känns så uppenbart att jag gör ett undantag. Igår var det två väldigt tydliga ämnen som dominerade, Ukrainakrisen och SAS, och dessutom då om staten ska satsa mer skattepengar på SAS. Det handlade alltså om nyhetsvärdering, och två att det var två ämnen som dominerade.”

Victor NilssonInga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *