Oinitierade frågor om elsystemet i Dagens Nyheter

I Dagens Nyheter får kärnkraftsmotståndare lägga ut texten om att kärnkraften inte behövs utan att få motfrågor om vilken planerbar elproduktion de i så fall förordar.

 

I en artikel i Dagens Nyheter intervjuas Arne Kaijser, som är professor emeritus i teknikhistoria vid KTH, och Tomas Kåberger, tidigare generaldirektören vid Energimyndigheten. De för fram sin syn på att kärnkraften är onödig utan att DN-reportern ställer rimliga motfrågor.

– Att omedelbart spara energi, snabbast möjligt bygga ut vindkraft och att försöka hjälpa Europa, inte minst kommande vinter, ser jag som huvudpunkter i en ansvarsfull energipolitik. Att tala om att vi ska bygga kärnkraft om fem år och se det som den stora lösningen tycker jag är en stor bluff, säger Arne Kaijser bland annat.

En högst relevant motfråga som DN-journalisten kunde ha ställt är hur Arne Kaiser ser på behovet av planerbar elproduktion, men det gör hon inte. Svenska kraftnät, myndigheten som är ansvarig för att elsystemet fungerar, slår fast att mer planerbar produktion är helt nödvändig för att både klara elektrifieringen och elsystemets driftsäkerhet.

”En minskande andel planerbar elproduktion innebär stora utmaningar för elkraftsystemets leveranssäkerhet. Från ett kraftsystemperspektiv är det stor skillnad på att ha stora årliga elenergiöverskott och att också klara perioder då väderberoende elproduktion som vind och solkraft inte producerar lika mycket som efterfrågas av kunderna”, skriver Svenska kraftnät i sin senaste Systemutvecklingsplan.

Svenska kraftnät fortsätter:

”Utöver en stor volymflexibilitet i kraftsystemet blir även ett tillskott av planerbar elproduktion avgörande för om elektrifieringsplaner inom olika industrisektorer ska kunna bli verklighet”.

”Varför förespråkar flera partier kärnkraft i så fall?”, frågar DN-reportern.

– Jag ser det som ett sätt att låtsas som om man har en klimatpolitik fastän man inte har det. Det är ett sätt att låta allting fortsätta som hittills, vi ska inte ändra livsstil, svarar Arne Kaiser.

Dagens Nyheter hade kunnat fråga professorn hur det då kan komma sig att Frankrike och Sverige med stort inslag av kärnkraft lyckades bygga några av världens mest klimatneutrala elsystem.

Dagens Nyheter har uppenbarligen låtit en oinitierad journalist ställa frågorna om elsystemet.

”Varför trycker man så hårt på kärnkraften om det nu går att utvinna elen ur sol och vind?”, frågar hon återigen, och man kan undra om hon känner till att en förutsättning för mer sol och vind är mer planerbar elproduktion.

 

Martin Berg

Mediegranskare

1 kommentar


 1. Johan Kragsterman skriver:

  Du skriver: ” en förutsättning för mer sol och vind är mer planerbar elproduktion”
  Njae, det är att se på det på fel sätt.
  De delar av den intermittenta energin man inte använder på en gång behöver transformeras till lagrad energi, för att bättre kunna utnyttjas när produktionen blir lägre, eller användandet högre.
  Alltså skapa en lagrad buffert.
  Detta är ett av de absolut hetaste forskningsämnena just nu, där det satsas mång-miljardsummor i massor av intressanta projekt.
  Det finns ju redan ett antal möjligheter att långtidslagra, men det kommer så mycket mer.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *