Ojämn granskning av miljömakthavare i Sydsvenskan

Sydsvenskans klimatreporter Elin Fjellman har granskat den nya regeringens klimatpolitik hårt. Andra miljömakthavare har snarare porträtterats välvilligt. Fjellman menar att hennes rapportering måste ses som en del av Sydsvenskans totala bevakning.   

 
Exempel på porträtt  av miljömakthavare.

Elin Fjellman är klimatreporter på Sydsvenskan och skriver brett om klimatfrågor i artiklar som publiceras även i systertidningarna, till exempel Helsingborgs Dagblad och Nordvästra Skånes tidningar. Under hösten har hon skrivit flera artiklar där forskare och experter recenserar och kritiserar den nya regeringens klimatpolitik. Det framstår upprepade gånger som att regeringen gör fel prioriteringar.

Exmempel på granskning av miljömakthavare.

”Man kan konstatera att regeringen har skapat sig en uppförsbacke jämfört med om de inte hade gjort några förändringar”, säger klimatpolitiska rådets ordförande Cecilia Hermansson i en artikel.

”Tidöavtalet och nedläggningen av miljödepartementet signalerar att frågorna inte tas på allvar”, säger en docent i statsvetenskap i en annan av Fjellmans artiklar om regeringens klimatpolitik.

”De klimatsatsningar som regeringen har presenterat kan knappast kallas för satsningar, anser Mikael Karlsson” skriver hon i ytterligare en artikel. (Mikael Karlsson är tidigare generalsekreterare i Naturskyddsföreningen.)

”Tidöavtalet är presenterat. Men en rad viktiga frågor om  klimat-  och  miljöpolitiken  lämnas  obesvarade  i  dokumentet  som  Ulf  Kristerssons  tillträdande  regering  vilar  på.  M,  SD,  KD och L behöver ge mer övertygande  förklaringar  på en rad områden, enligt experter som tidningen intervjuat.” skriver hon i en fjärde artikel.

I ingen av de här artiklarna kommer företrädare för regeringen till tals.

I våras riktade Elin Fjellman strålkastarljuset mot några profiler i klimatrörelsen (se toppbild). Här ställdes dock inga kritiska frågor trots att det handlar om några av de mäktigaste i ”miljö-Sverige”. Snarare påminner artiklarna om personporträtt av kända och upphöjda människor. Stora och många foton förstärker huvudpersonens karaktär. Isabella Lövin har gett ut en bok (sju foton, varav ett helsida). Svante Axelsson hastar mellan viktiga möten. Märta Stenevi har handlat på second-hand. Johan Rockström har gjort en Netflix-dokumentär.

Intervjun med miljöpartiets språkrör Märta Stenevi handlar till största delen dock om partiets politik, men några ansvarsutkrävande frågor blir det inte.

Elin Fjellman menar själv att det är viktigt att granska makthavarna, men att hennes arbete måste ses som en del i Sydsvenskans totala bevakning. NMI skickade en fråga till henne:

”En slående sak är att du i flera artiklar har låtit en rad forskare och experter under hösten/vintern kommentera och ifrågasätta den nya regeringens klimatpolitik. Före valet gjorde du å andra sidan några större intervjuer med företrädare för klimatrörelsen, men där ställdes inte några kritiska frågor om klimatpolicy/politik. Hur ser du på den iakttagelsen?”

Elin Fjellman svarar:

”Tack för intresset för Sydsvenskans journalistik! Jag är tidningens klimatreporter och jag ägnar hela min arbetstid åt klimat- och miljöfrågor. Men de allra flesta journalister på Sydsvenskans redaktion bevakar klimat- och miljöfrågorna, och mina artiklar ingår i en större produktion.

Det är logiskt att en ny regerings politik granskas. Regeringen som tillträdde efter valet 2022 gjorde förändringar i klimat- och miljöpolitiken som väckte kritik från många håll. Vår redaktion bedömde att kritiken var relevant att lyfta fram. Det är viktigt att de makthavare som bär ansvar för politiken granskas.”

Rapporteringen innehåller även andra ämnen. Den 14 januari 2022 publicerades en lång artikel av Elin Fjellman med argument för och emot ny kärnkraft, där det också konstaterades att kärnkraften kan komma att bli en viktig valfråga, vilket den ju mycket riktigt blev. Ny kärnkraft lyfts också fram av henne i en annan artikel just innan valet, som det då blivande regeringsunderlagets politik för att minska utsläpp från energisektorn.

I en artikel två dagar före valet i september stod havsbaserad vindkraft i centrum, där det moderata kommunalrådet i Kävlinges motstånd ställs mot förespråkaren Per Bolund (mp). Moderaterna kritiseras av Per Bolund för överdrifter.

I augusti skriver Fjellman att liberalernas partiledare Johan Persson besökt Skåne. Fokus ligger på elpriserna.

Några samhällsekonomiska perspektiv, exempelvis vilken klimatpolitik som är mest effektiv, finns inte i Elin Fjellmans rapportering. Detta liknar i hög grad rapporteringen från andra ledande journalister inom miljö- och klimatområdet som NMI tidigare granskat.

Mats OlinInga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *