Ökat utrymme för Pehrson och Busch i SVT och SR – Andersson tappar

Rapporteringen om Liberalernas partiledarbyte och Ebba Buschs (KD) uttalanden efter påskkravallerna har under april konkurrerat med Magdalena Anderssons (S) dominans i mätningen om vilka partiledare som omnämns mest i SVT:s och SR:s nyhetsprogram.

 
Partiledares medverkan i SVT under april 2022.

För första gången sedan NMI i januari 2022 började mäta hur ofta respektive partiledare omnämns i public service är Magdalena Andersson inte den mest omnämnda partiledaren i SR. Istället toppar Johan Pehrson (L) listan i radio under april månad. Liberalernas partiledare, som tog över efter Nyamko Sabunis avgång i början av månaden, har tillsammans med Ebba Busch stått för en stor ökning jämfört med i mars. Samtidigt står statsministern, tillsammans med Moderaternas partiledare Ulf Kristersson, för ett kraftigt tapp i kampen om medieutrymme.

Även i SVT:s rapportering fanns ett stort intresse för Liberalernas nya partiledare, som där omnämndes näst mest av alla partiledare. Liberalledaren ökade från att endast ha stått för en procent av alla partiledaromnämnanden i SVT under mars till att ta upp 14 procent av utrymmet i april. Framför allt har rapporteringen handlat om den före detta partiledaren Nyamko Sabunis avgång och Pehrson tillträde i början av april. Han har också omnämnts i rapporteringen av Liberalernas opinionsläge inför höstens val, och i diskussionen om ett svenskt Natomedlemskap.

Den andra stora ökningen i medialt utrymme står Ebba Busch för. Hon är den tredje mest omtalade partiledaren i såväl SR som SVT under april. En överväldigande majoritet av rapporteringen kring henne har handlat om hennes uppmärksammade uttalanden i Lördagsintervjun, om att polisen borde ha skjutit skarpt i samband med påskkravallerna. Det rapporterades även om ett besök på ett äldreboende i Karlskrona som hon gjorde tillsammans med Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson i slutet av månaden.

Andelen omnämnanden av Magdalena Andersson halverades i SR under den föregående månaden, men statsministern fortsätter att omnämnas oftare än alla övriga partiledare tillsammans i SVT:s sändningar. Andersson fick 57 procent av allt utrymme i SVT, en minskning från 61 procent i mars. Av utrymmet i SR:s program har statsministerns andel av omnämnandena minskat från 57 procent i mars till 28 procent i april. Rapporteringen kring henne handlade främst om Socialdemokraternas, och Sveriges, eventuella närmande till Nato. Statsministern omnämndes särskilt ofta i samband med hennes möte med Finlands statsminister Sanna Marin i mitten av april. I övrigt omnämndes hon bland annat i samband med en Novusundersökning som visade att väljarnas förtroende för henne minskat något.

Även oppositionsledaren Ulf Kristersson har tappat i andel av medieutrymmet. Från att vara den näst mest omnämnda partiledaren i SVT under mars månad tappar han till en femteplats i april. Även han har mest nämnts i diskussioner om Natofrågan.

Just Nato har dominerat SVT:s och SR:s rapportering under april. Förutom Andersson och Kristersson har även Jimmie Åkesson och Nooshi Dadgostar (V) företrädesvis förekommit i rapporteringen om försvarsalliansen, och ett eventuellt svenskt medlemskap.

Vad gäller de övriga partiledarna så tappar även Annie Lööf (C) och Miljöpartiets båda språkrör Per Bolund och Märta Stenevi. I Lööfs fall har omnämnandena skett i samband med att Centerpartiet inledde sin valkampanj och presenterade förslag om elproduktion och strandskyddet. Miljöpartiets språkrör har bland annat omnämnts i samband med debatten om huruvida Sverige bör sluta importera rysk olja och gas, samt efter Novus undersökning som visade att de hade lågt förtroende bland väljarna. Stenevi var även med i Aktuellt i en debatt mot Ebba Busch om hennes polisuttalande.

Mediemätaren från Kantar sifo för första kvartalet i år publicerades igår och visar på en liknande trend för partiledarnas medieutrymme i radio och tv som NMI:s mätning för samma period visar för SVT och SR. Sifos undersökning inkluderar dock allt som sägs i radio och tv under perioden och är inte som i NMI:s undersökning avgränsad till några utvalda nyhetsprogram.

Nedanför visas resultatet från NMI:s undersökning av utvalda nyhetsprogram i SVT och SR för januari, februari, mars och april månad i form av fyra stapeldiagram. Resultatet för Liberalernas partiledare gäller för Sabuni fram till den 8 april och för Pehrson från och med den 8 april när han tillträdde som partiledare:

NMI:s undersökning är utförd med hjälp av sökverktyget All Ears som transkriberar inslag från radio och tv. Undersökningen är avgränsad till perioden 1 januari till och med 30 april 2022. Orden som använts är respektive partiledares namn. De nyhetsprogram som ingår i undersökningen är Rapport, Aktuellt, Morgonstudion och Agenda från SVT, samt Studio Ett, P1 morgon och Ekot (dock ej Livesändningar från Ekot) från SR.

Victor Nilsson



Inga kommentarer



Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *