Okunnigt och vilseledande av SVT om vinster

SVT Värmland påstår att vårdkoncernen Humana gör vinster på upp till 40 procent för sina HBV-hem. Men det går inte går att jämföra en enskild verksamhets budget med företagets lönsamhet, påpekar Humana. "Humana har rätt i sitt resonemang", menar en docent i företagsekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

 
SVT rapporterar om Humana.
I ett inslag i SVT Nyheter Värmland hävdar reportern Rino Rotevatn att vårdkoncernen Humana budgeterat för höga vinster för sina HVB-hem (Hem för vård eller boende).

”SVT Nyheter Värmland har tagit del av dokument som visar att Humana kräver stora vinster i sina HVB-verksamheter. Budgetmål på mellan 20 till 40 procents vinst är ingen ovanlighet i de många HVB-verksamheterna runt om i landet, medan den genomsnittliga vinsten för svenska aktiebolag enligt organisationen Företagarna ligger på runt fem procent, uppger Rino Rotevatn.

Humana har bemött SVT:s påstående på sin egen hemsida och menar att det inte går att jämföra en enskild verksamhets budget med företagets lönsamhet eftersom Humana är en koncern med flera olika bolag.

”Budgeten för en enskild HVB-verksamhet visar vilket överskott en enhet förväntas göra före de kostnader som delas av alla verksamheter i koncernen. Kostnader som inte syns i enhetens budget är till exempel kostnader för fastighetsunderhåll, lönehantering och it samt andra kostnader relaterade till supportfunktioner som kvalitets-, utbildnings- och metodavdelning”, skriver Humana.

SVT Nyheter Värmlands reporter Rino Rotevatn menar att han tittat på vad som budgeterats och menar att vinster som förts vidare i form av koncernbidrag ofta stämmer överens med enheternas resultat.
– De argumenterar för sin sak. Jag har tittat på vad som är budgeterat, säger han till NMI.
Men hade ni tagit reda på vad som gäller rent redovisningstekniskt för en koncern?
– Ja, självklart. Det är uppenbart att pengar förs vidare via olika enheter i koncernen och det är rena vinster som placeras någon annanstans i koncernen. Jag vet ju att det också finns bolag i koncernen som gör väldigt svaga resultat.

Men det finns ju också kostnader som delas mellan olika enheter i koncernen som Humana påpekar?

– Det gör det säkert men de redovisas inte koncerngemensamt, så det är svårt att ta del av dem. Det är en öppenhet som saknas. Jag skulle gärna ta del av en redovisning som visar hur overheaden ser ut och hur den fördelas. Alla medel går inte till kostnader. Det finns också gott om utrymme att betala höga löner för topparna i företaget.

Jan Marton är universitetslektor och docent på den Företagsekonomiska institutionen vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Han menar att utifrån den information som presenteras i SVT Värmlands inslag går det inte att dra slutsatsen att Humanas HVB-enheter skulle budgetera för en vinst på mellan 20-40 procent. Orsaken är just att Humana är en koncern.

– Humana har rätt i sitt resonemang eftersom de olika juridiska personerna, HVB-hemmen, ingår i en koncern där man förenklat kan säga att man fördelar olika kostnader och intäkter mellan koncernbolagen. Det kräver en fördjupad analys att utreda vilken vinstmarginal som krävs för koncernen som helhet, som är det som är av intresse i det här fallet, säger Jan Marton till NMI.

Humana uppger att den genomsnittliga vinsten för koncernens HVB-hem ligger på mellan sju och nio procent.

Att som SVT få det att se ut som om kalkylen för en enhet i ett företag kan jämföras med lönsamheten för företaget, och får det att låta som om Humana gömmer undan vinster genom bokföringsmässiga tricks. framstår som okunnigt och vilseledande.

”SVT Nyheter Värmlands avslöjande om vinster på uppåt 40 procent inom vårdkoncernens Humanas HVB-verksamheter, kommer som en nyhet för socialministern.

– Det är ganska häpnadsväckande, säger socialminister Lena Hallengren (S).”

Martin Berg

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *