Olin i SvD: ”Bra ansats från Moderaterna om översyn av public service”

Mats Olin skriver i Svenska Dagbladet om moderaternas förslag till översyn av Public Service. Han är kritisk till att insynen i medieetiken är på väg att minska.

 
Holger_Ellgaard

Till artikeln på svd.se.

Moderaterna har presenterat tankar för en kommande översyn av public service. Många medier har rapporterat om detta, och fokuserat på att Moderaterna dels vill pröva tankar om reklamfinansiering av public service, dels ett ”smalare och vassare” public service med mindre sport och underhållning.

Däremot verkar i skrivande stund ingen redaktion ännu ha uppmärksammat två av de fyra delarna av moderaternas områden för översynen:

– En särskild översyn av hur bolagen lever upp till kraven på opartiskhet och saklighet, samt formerna för granskning av detta och sanktioner i de fall reglerna överträds.

– En tydligare uppföljning av hur public service-företagen hushållar med resurser samt transparensen i företagen.

Det är glädjande att Moderaterna valt att fokusera på medieetikens efterlevnad. En särskild fråga att fundera över är hur man kan utvärdera opartiskhet över tid, genom många publicerade inslag om samma ämne.

Men det är knappast granskningsnämndens statliga tjänstemän som bör stå för den utvärderingen. Bättre vore fristående aktörer som exempelvis universitetens medieforskare.

Samtidigt kan det vara rimligt att vidga begreppen till att handla även om överträdelser när det gäller exempelvis skyddet av personlig integritet och även lagstiftningen när det gäller förtal av både enskilda och juridiska personer.

Sverige har i dag en lagstiftning som skyddar förutom det fria ordet även spridandet av skadliga lögner, så länge som det finns en ansvarig utgivare.
Det är också bra att fokusera på styrning av bolagens effektivitet och transparens.

En aktuell fråga är insynen i granskningen av inslag som omotiverat kränker den personliga integriteten. Transparensen är på väg att minska avsevärt i och med att dessa ärenden flyttas till en ny medieetisk nämnd, utan insyn vare sig för medborgare eller politiker.

Mats Olin1 kommentar


 1. Christian Palme skriver:

  Moderaternas förslag går inte tillräckligt långt och löser inga problem. Att endast begränsa statsmediernas mandat betyder att samma vänsterkamarilla som nu styr den statliga mediekoncernen blir kvar i orubbat bo, men utan ansvar för underhållningsmaterialet. I den länkade artikeln har jag försökt peka ut en roadmap för grundläggande förändring av statsmediesystemet.
  Detta är vad som behövs:
  1. Ett principbeslut om att sluta finansiera lättare underhållning med en tvångsbeskattning. Det är i grunden motbjudande att svenska skattebetalare och pensionärer ska tvingas betala för produktion av program om dejting, feta hundar eller lättare musikunderhållning. Hela denna verksamhet kan överlämnas till kommersiella aktörer.
  2. Definiera vilka områden som av kulturpolitiska eller andra motiv även i framtiden bör finansieras med en medieskatt (”VAD” i artikelns rubrik). Det kan vara t.ex. seriös nyhetsförmedling, opinion, seriös musik och jazz, drama, program om konst, filosofi, dokumentärreportage eller andra ämnen som inte kan bära sig med kommersiell finansiering, t.ex. program om handikappidrott och damidrott. Detta kräver en noggrann utredning.
  3. Definiera vilka områden som av hänsyn till krisberedskapen och totalförsvaret ännu bör ligga kvar i ett statligt medieföretag. Det kan vara t.ex. viss nyhetsförmedling, väderprognoser m.m., samt självklart även den tekniska programkontrollen. Bygg därefter upp en beställarorganisation som delar ut program, kanaler eller programblock till en mångfald av oberoende aktörer som med anslag ur medieskatten får i uppdrag att producera och sända program (”VEM” i artikelns rubrik). Sådana aktörer kan t.ex. vara printmedierna, eller oberoende mediekanaler som Kvartal, Timbro, Världen Idag, Etc, Arena, m.fl. Nya företag skulle kunna skapas för att lägga bud på program eller programblock.
  När det gäller översynen av den nuvarande verksamheten så behövs det inget nytt organ för detta. Det finns redan en sådan verksamhet och det är Riksrevisionen. RRV skulle kunna få ett uppdrag att regelbundet granska effektiviteten i den medieproduktion som finansieras med medieskatten. Däremot är det uppenbart att den nuvarande granskningsnämnden, som endast kan granska enstaka program, men inte ett helt programutbud, bör avskaffas.

  https://detgodasamhallet.com/2019/04/09/gastskribent-christian-palme-vad-och-vem-i-den-statliga-mediesektorn/


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *