Osakligt och vilseledande om utsläpp i SVT-utfrågning av Jonas Sjöstedt

Vänsterpartiets toppkandidat Jonas Sjöstedt frågades ut i SVT, inför valet till Europaparlamentet. Tesen som utfrågarna drev var att sänkta elpriser i Sverige leder till ökade utsläpp av klimatgaser i Europa. Det här resonemanget är direkt vilseledande och osakligt.

 
Anders Holmberg och Camilla Kvartoft frågar ut Jonas Sjöstedt.

På tisdagskvällen frågades vänsterpartiets toppkandidat Jonas Sjöstedt ut i SVT, inför valet till Europaparlamentet. Halva utfrågningen kom att handla om en enda sak, nämligen hur svenska elpriser påverkar utsläppen av klimatgaser. Tesen som utfrågarna drev i sina frågor var att sänkta elpriser i Sverige, som Jonas Sjöstedt vill ha, leder till ökade utsläpp av klimatgaser i Europa.

Enligt utfrågarna Anders Holmberg och Camilla Kvartoft skulle sänkta elpriser i Sverige öka efterfrågan på el i vårt land och mindre el skulle därför exporteras. Därmed skulle enligt utfrågarna, som stödde sig bland annat på ett uttalande från Naturskyddsföreningen, utsläppen öka i Europa eftersom el där produceras till stor del med fossila bränslen.

Ökade utsläpp, enligt Naturskyddsföreningen, är det ok för dig?” frågade Anders Holmberg.

Det här resonemanget är direkt vilseledande och osakligt.

Mängden utsläpp från bland annat elproduktion bestäms av systemet med utsläppsrätter, kallat EU-ETS. Systemet sätter ett tak på hur stora utsläppen totalt inom EU får vara. I princip innebär det att om utsläppen ökar på ett ställe så leder det till minskningar på ett annat ställe, och tvärt om, men totalen bestäms av antalet utsläppsrätter, vilka minskar efterhand. Men om Sverige exporterar mer eller mindre el har i det närmaste ingen betydelse för de totala europeiska utsläppen.

Det här har NMI och många andra påpekat många gånger, men det verkar inte fastna. Varken utfrågarna eller Jonas Sjöstedt verkar ha insikt om de grundläggande sambanden.

Vänsterpartiet driver frågan om ”Sverigepriser” på el, som skulle innebära att den el som exporteras blir dyrare än den som används i Sverige. Det finns många som påpekat att en sådan prisreglering inte skulle fungera och leda till negativa sidoeffekter. Om detta hade utfrågarna kunnat ställa många relevanta frågor, men dit kom de aldrig.

Men Sverigepriser på el skulle alltså inte ha någon påverkan på utsläpp av klimatgaser i EU.

 

 

Mats OlinInga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *