Osynlig kritik mot Klimatpolitiska rådet

Klimatpolitiska rådet kritiserade regeringens klimatpolitik vilket rapporterades av nyhetsmedier. Men kritiken som riktades mot Klimatpolitiska rådet, exempelvis för att tona ner behovet av en kraftigt utbyggd fossilfri elproduktion för att klara klimatomställningen, syns inte till i de breda nyhetsmedierna.

 
Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari tar emot Klimatpolitiska rådets rapport.

När Klimatpolitiska rådet presenterade sin rapport om regeringens klimatpolitik innehöll den skarp kritik, vilket redogjordes för av SVT, Dagens Nyheter, Sveriges Radio och Svenska Dagbladet med flera.  

Vad som inte har uppmärksammats av de större redaktionerna är att även Klimatpolitiska rådet har fått kritik.

Svenskt Näringslivs vice vd Karin Johansson menade att:

Det är beklagligt att Klimatpolitiska rådet tonar ner behovet av en kraftigt utbyggd fossilfri elproduktion för att klara klimatomställningen. Elektrifieringen är helt avgörande för att svenska företag snabbt ska kunna ställa om.

(—)

Rådets snäva nationella fokus är problematiskt.

Forskningsinstitutet Ratios vice vd Jonas Grafström:

 – Att göra femårsplaner funkar sällan, så att bedömas för 20-årsplaner givet att man inte har en aning om vilken teknologi som finns tillgänglig är ju lite vanskligt. Så att regeringen får kritik för att de borde satt mer konkreta mål och tidpunkter tycker jag inte att man ska ta så hårt på. Målen blir inte så meningsfulla. 

Tankesmedjan Timbros Simon Wakter: 

“Man har kort sagt svårt att bedöma klimatpolitik som inte presenteras i form av ”budgetsatsning X miljarder sänker utsläppen med Y miljoner ton koldioxid.

Men det är svårt att undvika känslan av att rådet verkar se som sin främsta uppgift att kritisera regeringen, snarare än att få till stånd en fungerande klimatpolitik.” 

Dagens industris ledarskribent Tobias Wikström:  

Exempelvis kritiserar rådet regeringens ”ensidiga betoning” på nya kärnkraftsreaktorer. Det ”riskerar att skymma” behovet av annan fossilfri elproduktion. Detta är kärnkraftsskeptikernas narrativ.  

 Den här kritiken mot Klimatpolitiska rådet är dock helt osynlig i de breda nyhetsmediernas rapportering.

 

Magnus Nilsson

NMI:s skribent

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *