Politisk aktivism av SVT:journalisten Jens Ergon

Sälj hela skiten! På bloggen om boken ”Sälj hela skiten – eller hur privatiseringarna raserar den gemensamma välfärden” (Ordfront 2009) beklagar han att socialdemokraterna inte gick längre på sin kongress när det gäller att stoppa privata alternativ i välfärden:

 

”Huvuduppgiften handlar med andra ord nu om att elda på privatiseringsdebatten. Att undvika alla försök att föra frågan till handlingarna. För det lär det krävas initiativ utanför partiapparaterna. Och sådana finns. Ett exempel är den budkavle och kampanj som nyligen inletts av Nätverket för Gemensam Välfärd och LO-distriktet i Stockholms Län.”, skrev Jens Ergon.

Texten raderades efter att TMI ställt frågor om den, men här publiceras ett exempel på vad Jens Ergon skrev:

Valet 2010: Spökskrivare av debattartikel i SvD 
Jens Ergon har varit aktiv i nätverket Gemensam Välfärd åtminstone fram till valet 2010, visar ett diskussionsfora på Yahoo. Nätverket arbetar politiskt på vänsterkanten och vill att fortsatta avregleringar och privatiseringar ska stoppas. Under valrörelsen 2010 deltog Jens Ergon i ledningsarbetet i nätverket och diskussioner fördes i augusti 2010 om lämpliga aktiviteter. Jens tog ansvaret för en debattartikel som han själv skrev och där tanken var att locka ett antal kändisar att underteckna. Det lyckades väl och den 13 september, en knapp veckan innan valet, publicerades artikeln på svd.se under rubriken ”Sverige håller på att slitas sönder”.  Bland undertecknarna fanns Mikael Wiehe, Miss Li, Titiyo och Bob Hansson. Nätverket Gemensam välfärd och Jens Ergon lyste med sin frånvaro bland undertecknarna.

Ur debattartikeln publicerad den 13 september 2010:

”Sverige står inför ett ödesval. Antingen byter vi politisk inriktning – eller också riskerar vårt samhälle att förändras i grunden.”

”Alliansregeringen bär ett stort ansvar. I en omfattning som saknar motstycke håller den gemensamma välfärden på att urholkas, säljas ut eller förvandlats till ett simpelt vinstmaskineri för privata ägare.”

Efter att TMI ställt frågor har diskussionsforumet stängts för insyn, men TMI publicerar här ett exempel på vad som avhandlades:

Som reporter på SVT:s vetenskapsredaktion
Jens Ergon är reporter på svts:s vetenskapsredaktion och medverkar då och då i andra program för att kommentera till exempel klimatförhandlingarna. Han har gjort många reportage om klimatfrågan och intresserade sig 2011 bland annat för koppllingen mellan klimat och ekonomisk tillväxt. Han lyfte då fram ett antal forskare som menar att världen måste ställa om till nolltillväxt: ”Att ifrågasätta tillväxten i sig har hittills närmast varit tabu. Men på flera håll växer nu en debatt om tillväxtens gränser. Vi öppnar dörrarna för en till synes ofrånkomlig debatt – och möter forskarna som menar att den rika världen måste göra sig beredda på att ställa om till nolltillväxt.”, skrev Jens Ergon.

Han menade att regeringen sprider illusioner om Sverige och energin: ”Den svenska regeringen skryter ofta med att vi blivit allt energieffektivare och lyckats minska våra utsläpp av växthusgaser sedan 1990-talet. Men bilden är en illusion.”

Jens Ergon har även gjort flera inslag om kärnkraften.

I maj i år sände SVT en Jens Ergon-film om ökande ekonomiska klyftor.  

 

Nätverket för gemensam välfärd
Från presentationen av  ”Nätverket för gemensam välfärd”

”Vi vill att sjukvård, skola, omsorg, el- och vattenförsörjning, post, telekom och kollektivtrafik ska ingå i en långsiktig samhällsplanering som grundar sig på jämlik och trygg tillgång, hög kvalitet, miljöhänsyn och rimliga arbetsvillkor. Vi vill leva i ett land och i en värld där välfärdstjänster betraktas som mänskliga rättigheter och inte som varor på en marknad!”

”Den gemensamma välfärd som byggdes under 1900-talet var ett uttryck för folkflertalets vilja att leva i ett solidariskt samhälle. I kölvattnet av den nyliberala politiken med avregleringar och privatiseringar växer ett helt annat samhälle fram. När girighet, egoism och privata vinstintressen får råda ökar klyftorna och den ekonomiska basen för den gemensamma välfärden undermineras. När vård, skola och omsorg drivs med privata vinstintressen blir det mindre pengar över till barn, sjuka och gamla. ”

Så sent som den 12 augusti i år publicerade SVT Opinion en debattartikel från Nätverket för gemensam välfärd (som denna gång är öppna med att de står bakom) där man uppmanar väljarna att kryssa kandidater som vill stoppa vinster i välfärden.Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *