Public service-medierna har struntat i frågan om naturgasens betydelse för Sverige

Svenska medier har de senaste åren publicerat mängder med nyheter om naturgas kopplat till Ryssland och klimatfrågan, men bara i undantagsfall berättat om gasens betydelse för Sveriges försörjning.

 
Gas behövs för att rena vatten. Foto: Svenskt Vatten

Artikeln är kompletterad längst ner.

Det har gjorts hundratals publiceringar i svenska medier om naturgas – ibland kallad fossilgas – det senaste året. Det har föranletts inte minst av den europeiska gaskris som utlöstes av Rysslands anfall på Ukraina, vilket bidrog till kraftigt ökande elpriser. Rapporteringen har också handlat om naturgasens roll i den globala klimatpolitiken. Den senaste tiden har frågan om hur det kan komma sig att Sverige fortfarande importerar flytande naturgas (LNG) från Ryssland uppmärksammats.

Men svenska breda nyhetsmedier har med något undantag underlåtit att undersöka vad Sverige använder naturgas till.

För Sveriges del spelar naturgasen en mindre roll för energisystemet, men en desto större roll som insatsvara och bränsle för vissa nyckelindustrier inom exempelvis vattenrening, verkstadsindustri och läkemedelsindustri. Ett avbrott i tillförseln i gasröret från Danmark skulle få katastrofala följder. Detta har större delen av mediernas publik inte fått någon upplysning om.

Det finns undantag. Dagens Nyheters Lars Näslund skrev en informativ artikel i samband med sabotaget mot den finsk-estniska gasledningen i höstas och intervjuade företrädare för kemiindustrin (IKEM):

“Naturgasen används till mycket liten del till att värma upp bostäder, drygt 30 000. Den klart största delen går till kraftvärmeverk och industrier, inte minst kemiindustrins hjärta i just Stenungsund.” 

”Ikem säger att kolmolekylen i naturgasen, främst metan, ”är helt avgörande” för att ta fram kemikalier för till exempel rening av dricksvatten, men också vid tillverkning av vissa livsmedel och mediciner, liksom tillsatser till djurfoder.”

Dagens Industris Pontus Herin har också borrat i frågan.

Även Svenska Dagbladets Erik Nilsson har snuddat vid frågan i en artikel som inte fördjupar förståelsen av den nytta Sverige har av gasen:

“– Längs västsvenska gasnätet finns flera stora industrier med stort gasberoende. Bland annat industrier inom glas och livsmedel men också raffinaderier, säger Rebecka Bergholtz, analytiker på Energimyndigheten.” 

När det gäller public service-företagen Sveriges Television och Sveriges Radio finns det mängder med publiceringar som handlar om hur problematiskt det är med naturgas både ur klimat- och säkerhetspolitiskt hänseende, men NMI kan inte hitta någon enda publicering det senaste året som handlar om gasens betydelse för svensk försörjning och ekonomi.

***

Tillägg: Sveriges Radios lokala nyhetssändningar i Skåne, P4 Malmöhus och Kristianstad, uppmärksammade Sveriges gasberoende i ett inslag hösten 2022.

Chefen för Ekonomiekot i Sveriges Radio Pär Ivarsson menar att NMI inte hittat relevanta SR-inslag som förändrar bilden. Han hänvisar till en intervju med bland annat vd:n för Perstorp i Ekot den 15 september 2022 i ett inslag som handlade om hur höjda priser på gas slår mot svenska företag (se transkribering nedan), och ett inslag med liknande tema den 26 september 2022. NMI håller med om att de här inslagen ger en breddad bild av gasens betydelse.  Det handlar då om kostnaden för de här företagen. Men Eko-inslagen ger inte någon fördjupande information om gasens betydelse för svensk försörjning och vad gasen används till. Inslagen är dessutom över ett år gamla och ingick inte i NMI:s undersökning.

 

Transkribering av inslag i Lunchekot den 15 september 2022 (Vissa kvalitetsbrister förekommer i den automatiska transkriberingen)

Det höga gaspriset gör att företagen som är beroende av gas i sydvästra Sverige i en ansträngt nu Johan Secher är VD för kemi koncernen Perstorp som är Sveriges största privata användare av naturgas. ”Vi känner av en tydlig avmattning i ekonomin och därmed efterfrågan på våra produkter och att vi ligger så högt upp i värdekedjan så tidigt i värdekedjan så ofta man brukar säga att vi en indikator på vart konjunkturen är på väg att vi ser en tydlig avmattning.” Kemi koncernen Perstorps koncernchef säger att han ser tydliga tecken på att Sverige är på väg in i en lågkonjunktur koncernen har två anläggningar i Sverige, en i Perstorp i Skåne och en i Stenungsund på västkusten industrin i Stenungsund kopplad till det Västsvenska gasnätet Johan Secher säger att företaget ska fastna där har ökat med över 100 mkr per månad de senaste månaderna. En annan Industri Klippans pappersbruk i nordvästra Skåne har PGA höga gaspriser pausat sin produktion i flera omgångar. Göran Fransson vd på pappersbruket säger att läget är mycket ansträngt just nu ”minusresultat månad efter månad”

Ekot har talat med fler företag som hade ansträngt just nu Kabbarps Trädgård i Åkarp Norra Malmö är också anslutna till sitt Västsvenska gasnätet Peter Säll är VD på företaget ”Jag tror inte att det finns några bolag som klarar av att hantera elpriser på fyra fem sex kr kilowatten här nere i södra Sverige Det finns ingen lönsamhet längre utan vi kommer att se 1000-tals konkurser Om detta inte om det inte blir någon förändring.” Reporter Annika Selin.

 

Mats Olin2 kommentarer


 1. Pär Ivarsson skriver:

  Jag vill bara påpeka att i detta fall så har NMI inte letat speciellt bra. Hösten 2022, då väl energipriserna kan sägas ha varit extremt aktuella, publicerade Ekot/Ekonomiekot flera nyheter om naturgas, och vad den betyder för industrin, en enkel beskrivning av vinkeln är var vad kraftigt stigande priser betyder för industrin.

  Vi intervjuade bla dåvarande Vd för Perstorp, Jan Secher, i ett nyhetsinslag som även hade med ett pappersbruk i södra delen av landet.

  Vi gjorde också nyheter om ilskan att gas inte omfattades av statligt energistöd. Samt om hur experter ansåg att svenska företag (framför allt i södra delarna av landet) påverkades av gaspriserna nu och hur det kunde slå på sikt.

  Vänliga Hälsningar Pär Ivarsson, ekonomiekot

  1. Mats Olin skriver:

   Hej Pär, tack för inspel. NMI ger dig delvis rätt eftersom inslagen om företagens ökade gaskostnader ger en breddad bild. Men någon fördjupad information om vad vi använder gasen till i Sverige ges inte, varför NMI menar att våra slutsatser håller väl. Det vore på sin plats att ge lyssnarna en rejäl genomgång av detta ämne. NMI-artikeln ovan är kompletterad.
   mvh
   Mats Olin, ansvarig utgivare


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *